photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Gewoon een ingezonden brief - Betreffende de huidige maatschappij

(Vrij Nederland - Niet Geplaatst)

© 1 december 2003 Marthijn Uittenbogaard
Aarde, Nederland. We schrijven eind 2003. Zijn er grote veranderingen op til? En zo ja, zijn die ten goede of ten slechte van de menselijke beschaving.

Deze brief is bedoeld als filosofische overweging voor met name de babyboomgeneratie. Deze generatie staat op het punt om het roer over te dragen aan een volgende generatie. Mijn eerste opkomende reactie hierover is: eindelijk, van die generatie zijn we gelukkig verlost! Na wat langer denken is mijn mening echter totaal anders: ze mogen niet weg, nu nog niet.

Ik ben iemand die onder andere pedofiele gevoelens heeft. Dit doet weinig ter zake behalve dat je dan eerder geneigd bent om kritisch een maatschappij te observeren. Ik deel grotendeels Pim Fortuyns mening betreffende de gesloten 'ons soort mensen'-cultuur:
Het circuit van OSM heeft zich onder invloed van de economische groei en emancipatie fors uitgebreid. Het beoordeelt nieuwe rekruten op hun meegaandheid en discretie, hun nette kleding en goede manieren, en hun kennis van zaken over hoe de dingen in dit land nu eenmaal gaan. Als je in de praktijk hebt bewezen te passen in dit profiel van vleien en slijmen, plooien en gladstrijken, regelen en ritselen, en als je er bovendien voor hebt gezorgd dat je bij niemand écht opvalt behalve bij OSM, dan ben je geknipt om tot het circuit toe te treden.
(De overheid als ondernemer; Pim Fortuyn; Contact; Amsterdam/Antwerpen, 1993)
De huidige journalistieke machthebbers hebben jarenlang afwijkende meningen over buitenlanders en ook over pedoseksualiteit tot taboe-onderwerpen gemaakt. De politiek reageerde hierop hetzelfde. Hun nuancering van de lage, volkse geluiden, die nogal eens boven kwamen drijven betreffende deze onderwerpen was als volgt: ze gingen wat op de rem staan en dat was het. Ze gaven het volk slechts gedeeltelijk hun zin. Ze vergaten hierbij echter het stuur. Ze hadden duidelijk moeten uitleggen waarom ze op de rem gingen staan en vooral hadden ze duidelijk moeten sturen richting een eindvisie. Straks werpt men de huidige garde omver of ze gaan (vrijwillig) met pensioen. Het gevolg daarvan kan zijn dat het rempedaal niet meer wordt ingedrukt. Zal er dan nog iemand op tijd de noodrem kunnen hanteren...? Ik doel op het feit dat veel mensen een onbehaaglijk gevoel hebben en tevens een democratisch bestuur wensen. De komende generatie machthebbers heeft naar mijn mening weinig historisch besef. Zij hebben te weinig over de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarvoor meegekregen. Zijn ze goed genoeg opgevoed door de babyboomers om het roer over te nemen? Ik ben bang van niet. De babyboomers hebben de nieuwe generatie dan te begeleiden. Wel de macht overdragen maar tevens actief je mening blijven verkondigen. Denk hierbij aan partijblaadjes, ingezonden stukken in kranten of als columnist.

Ikzelf ben van mening dat we de huidige tijd kunnen vergelijken met de jaren '50 van de vorige eeuw óf met de jaren '30 van de vorige eeuw. Met het eerste zou ik erg blij zijn; veel goeds voor de boeg. Het tweede zou rampzalig kunnen zijn.

Stel je voert een bindend referendum in en de vraag aan het volk luidt:
Alle pedo's levenslang opsluiten? (Ja/Nee) * omcirkel uw keuze
We moeten duidelijk terug naar volksvertegenwoordigers, zonder gebruikmaking van bindende referenda, die sturing geven aan de maatschappij en die dus niet visieloos de wil van het volk (deels) in beleid omzetten. Het volk heeft niet alle kennis in huis over ieder onderwerp. Vergeet dit nooit.

Anno jaren '30 was de wil van het volk behoorlijk anti-Joods. In de krant kon je bijvoorbeeld lezen dat de Joden onze vrouwen en kinderen zouden verkrachten en dat ze kannibalistisch zouden zijn. Gelukkig was er een beweging die dit probleem kon oplossen... Gezien het schijnbaar opnieuw opkomende antisemitisme in ons land mag de politiek zich ook wel eens hier duidelijk tegen uitspreken. Alleen al de angst onder sommige Joden verplicht hen daartoe al.

In een gezonde samenleving moeten diverse meningen geuit kunnen worden. Ook de mening dat homo's lager dan varkens zouden zijn, moet kunnen worden geuit. Aangezien er jarenlang een soort gedachtepolitie Nederland heeft beheerst, is er een generatie ontstaan die te weinig kans heeft gekregen om een genuanceerde mening te durven vormen over bepaalde zaken (buitenlanders / pedo's / doodstraf). Mijn advies is dus: Frits Barend & Henk van Dorp, inclusief Jan Mulder, kunnen nog minimaal dertig jaar mee. Laat de mening van jongeren toe, ook als je hun mening niet zint. Maar verwijder de oudjes niet uit het politieke en publieke debat.

In Barend & Van Dorp van vrijdag 21 november jl. wist de jonge zangeres Kim-Lian amper wie Joseph Goebbels was. Hier kan zij zelf overigens weinig aan doen. Ikzelf vind het abnormaal dat na ruim vijftig jaar zo'n belangrijk figuur uit de 'nazi-tijd' in de vergetelheid kan raken. Op deze manier leer je niet van het verleden. Hooguit dat oorlog niet deugt en je niemand vergassen moet. De structuur achter de bewegingen van volkeren in die tijd is dan zeker weten onbekend bij de jongere generatie. De oudere generatie durfde zich hier al niet eens echt in te verdiepen. Het fascisme leeft namelijk altijd onder ons en dat erkennen doet pijn. Toch is het noodzakelijk dit wel te doen.

Wanneer u als journalist niet honderd procent zeker weet of mijn angst terecht is, dan is het minste wat u kunt doen het plaatsen van deze ingezonden brief. Ik ben geen alwetende, wel word ik soms angstig van het gefilosofeer over de huidige tijdgeest. Hierin sta ik niet alleen.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."