photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Maak scholen persoonlijker

(Volkskrant - Niet Geplaatst)

© 15 januari 2004 Marthijn Uittenbogaard
Ik ben één van de vele Nederlanders (misschien wel miljoenen) die al lang geleden voorspelden dat ook in ons land leerlingen onderwijzers zouden gaan doodschieten. Maar ik meen één van de weinige Nederlanders te zijn met de oplossing. In kranten en op tv hoor je telkens dezelfde oplossingen; strenger straffen, geen geweld op tv en in computerspelletjes, duidelijke regels, politie op school et cetera. Dit werkt allemaal averechts, uitgezonderd van de duidelijke regels. Er zijn twee grote problemen in de opvoeding:
  • Kinderen zijn volledig bezit geworden van hun ouders.
  • Alles en iedereen moet gelijk zijn in onze samenleving.
Er is te veel bemoeienis van ouders met de school. Leerkrachten durven (en mogen) zonder toestemming bijna niets meer te ondernemen. Zelfs leedverwerking moet met professionele traumatologen. Het is beter wanneer de leerlingen uithuilen met de leerkrachten zonder deze nieuwsgierige ramptoeristen erbij. Leed deel je met vrienden en niet met mensen die daarvoor betaald worden. Maar de verantwoordelijkheid van eventuele trauma's ontlopen de leerkrachten nu. Scholen zijn leerfabrieken geworden. Persoonlijke aandacht en interesse is bijna volledig taboe geworden. Dit geldt voor de gehele samenleving. Wanneer er een klein leeftijdsverschil is mag een volwassene bijna niet meer persoonlijk contact hebben met een kind. Ouders zijn te bang voor beïnvloeding. Zij voeden hún kind op. Anderen mogen alleen voorgeprogrammeerde lesstof (ongeïnspireerd) uitdragen.

Mijn oplossing is heel simpel. Geef scholen en leerkrachten veel meer vrijheid. De ene leerkracht zal lesgeven via de oude strenge methode. De andere zal veel persoonlijker zijn. Wanneer kinderen merken dat leerkrachten persoonlijke interesse hebben voor hun kinderen zal er daardoor wederzijds respect en desnoods liefde ontstaan. Hierdoor zal men zich veel eerder aan de regels houden en vanuit zichzelf al niet zo snel wangedrag gaan vertonen. Nu vragen de meeste scholen er bijna om. Weg met de verkrampte zakelijke scholen die kinderen maken van vaak fijne, leuke eerlijke personen tot gefrustreerde, weinig unieke volwassenen, die maar roepen om hardere straffen en wat al niet meer.
Jongeren en volwassenen moeten ook kind blijven. Vermoord het kinderlijke in hen niet! De schrijver Guus Kuijer zei in een interview uit 1980 (interview door Jan Brokken) al:
"De school is altijd anti-kind geweest, de school komt namelijk voort uit de kerk en de kerk is ook anti-kind, omdat het kinderlijke een bedreiging vormt voor het dogmatische." "Het [kind] heeft de oorlog verklaard aan alle onderdrukkers, tirannen en keiharde moralisten, die in onze kille, door en door schijnheilige Westerse domineeswereld het 'kinderlijke element' in de mens willen vernietigen." "Maar wie werkelijk Liefde en Warmte zoekt in een wereld die wordt geregeerd door kleinburgerlijke moralisten, die wordt op een gruwelijke wijze gesard, getreiterd en mishandeld, op zo'n kille en hardvochtige wijze, dat zijn kinderhart al snel in duizend stukken uit elkaar valt, zodat alleen wat primitieve, geestloze resten achterblijven - die in ons werelddeel blijkbaar genoeg zijn om een 'keurig', aangepast burgermansbestaan te kunnen leiden." "Ze worden nog steeds onderdrukt en daarvan zullen we binnenkort de rekening gepresenteerd krijgen. Het wordt oorlog..."
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."