photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Wanneer gaan jullie eens de waarheid toelaten?

© 8 maart 2019 Marthijn Uittenbogaard

[Deze brief heb ik aan diverse media gestuurd.]

Homo werd je door een afwezige vader, of een dominante moeder. Een en al onzin werd er vroeger beweerd in de massamedia over homoseksualiteit. Homo's werden behandeld. In coma gebracht en er weer uitgehaald. Dit in coma brengen en er weer uithalen was een zeer gruwelijk proces. Ook werd er geëxperimenteerd met lobotomie. De resultaten waren veelbelovend, volgens de berichten uit die tijd. In werkelijkheid was alles, maar dan ook alles, pure kwakzalverij, dat leidde tot onmenselijkheden. Vergeet ook de vele zelfmoorden niet. Ook nu nog doen homoseksuele kinderen veel vaker zelfmoordpogingen dan heteroseksuele kinderen. De massamedia konden ook homo's aan het woord laten in de tijd dat het als crimineel en als een ziekte werd gezien. Maar ze kozen er voor om deze lieden te verketteren.

Nu weet men beter. Hoe hypocriet, als je bedenkt dat men nu hetzelfde doet met pedoseksuelen. Ook hier expres de betrokkenen buiten het debat houden. De feiten over wat wel en wat niet schadelijk is niet benoemen. Nee, weer enkel de vooroordelen en de verkettering die weer leiden tot onmenselijkheid.

Twee jongens vertellen in een recente documentaire dat ze verliefd waren op Michael Jackson en ook is te vernemen dat de seks niet als misbruik voelde. Doorgaans genieten kinderen uiteraard van seksualiteit. Het lichaam vindt het fijn als het gestreeld wordt en als het seksueel wordt gestimuleerd. Zoiets is niet schadelijk. Wat enkel schadelijk is, is dwang en de hysterie rondom pedoseks en kinderseks. Op latere leeftijd hebben personen die als kind zo'n seksuele ervaring hebben beleefd met een volwassene amper de kans om hier positief over te praten. Niemand wil dit horen en het wordt ze zelfs zeer kwalijk genomen. Men mag, nee moet er enkel negatief over praten. Ook wordt ze ingeprent dat het schadelijk moet zijn geweest. Hun herinneringen worden zoveel mogelijk in het negatieve getrokken. De volwassene manipuleerde hen enkel. Hij chanteerde ze indirect. De kans is groot dat hier niets van waar is. Ook kunnen alle mislukkingen nu buiten je eigen schuld gelegd worden. Alles wat later misging kwam door die seks. Ook kan geldelijk en maatschappelijk gewin een rol spelen.

Iets wat fijn was, wordt later niet ineens gruwelijk. Uit wetenschappelijk onderzoeken blijkt dat er naast negatieve ervaringen ook talloze positieve ervaringen bestaan. Ook op inmiddels volwassen leeftijd nog steeds als positief beoordeeld. Het blijkt ook uit de wetenschappelijke studies dat consent een grote rol speelt in de beleving bij het kind en op latere leeftijd. Wanneer een seksuele relatie vrijwillig werd beleefd is de schade door die seks op latere leeftijd zo goed als nihil. Dit blijkt uit onderzoeken.

Masturbatie was een paar eeuwen zogenaamd schadelijk. Geestelijke en lichamelijke schade kreeg je er van. Ook deden mensen zelfmoordpogingen vanwege de schaamte, nadat ze hadden gemasturbeerd. Wat schadelijk was, was niet de masturbatie, maar het taboe eromheen. Hetzelfde geldt voor pedoseksualiteit. Jullie zijn verantwoordelijk voor die schade.

Jullie geven niets om kindervreugde. Het gaat jullie erom om een seks-negatieve onderdrukkende moraal in stand te houden. Die ook kinderseks onderling taboe verklaard. Hoe harder en inhumaner men tegen pedoseksualiteit strijdt, des te harder straft men ook kinderen die seks met elkaar hebben. Zie de Verenigde Staten waar kinderen soms tot hun achttiende in een heropvoedingskamp worden gestopt om compleet te worden gehersenspoeld. En waar ze nogal eens levenslang op een sex offenders registry worden gezet, met gruwelijke stigmatisering en uitsluiting tot gevolg. In Nederland is er zo goed als geen belangstelling bij journalisten voor dit dagelijkse leed.

Journalisten die de waarheid geweld aan doen, zijn de naam journalist niet waardig. Dat gold voor hen die vroeger over homofilie schreven. Dat geldt net zo goed voor bijna iedereen die nu over pedofilie schrijft.

Het humanisme ligt in de Westerse Wereld al jaren onder vuur. Politici die het felst tegen pedoseksualiteit zijn, zijn - hoe kan het ook anders - het hardst voor asielzoekerskinderen, en het hardst voor kinderen die een misdaad hebben begaan. Ook wat rechten van grote mensen betreft zijn dezelfde politici het meest inhumaan. Door de pedohetze is de Westerse Wereld steeds intoleranter aan het worden, op elk terrein. Eerlijke politici bestaan er niet meer. Aan u de keus. Je hebt maar één taboe-onderwerp nodig om donkere tijden te laten wederkeren. Laten we het tij keren en de waarheid omarmen. Het eerlijke debat, gebaseerd op feiten en humanisme.

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."