photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

So called journalists like Jan Colijn are responsible for genocides

© 25 July 2019 Marthijn Uittenbogaard

Today, on RTV Oost, an article was published by Jan Colijn. He writes that child murderer Geert B. received tips from the Martijn Association. And that Martijn was forbidden because of this. [1] He also writes about pedophile Geert B.

Jan Colijn is stigmatizing a group of people, the so called pedophiles, and he links them to child murder. The tips were never given. Also Geert B. was no part of the case against Martijn at all. Jan Colijn writes in the same article that old members of Martijn are active again on the internet. Throw in a child murderer and hopefully the freedom of speech of the new Jews can be abolished, is his aim.

I called Jan Colijn today by phone, but he thinks it is normal to write about pedophile Geert B. But journalists never write about heterosexual or homosexual murderers: they are called murderers of women and men. He is willingly linking me and other good people to murderers! I called him a fascist on the phone. He is. It is such stigmatization that caused the holocaust and many other genocides around the globe. And also these kind of goebbels-writings killed many gay people.

We need proper journalists, and not goebbels-scum like Jan Colijn.

note
[1] Pedofiele lustmoordenaar Geert B. heeft celstraf erop zitten: nu volgt tbs-behandeling - Jan Colijn - www.rtvoost.nl/nieuws/316157/Pedofiele-lustmoordenaar-Geert-B-heeft-celstraf-erop-zitten-nu-volgt-tbs-behandeling - RTV Oost - 25 July 2019
[Update: 26 July 2019 - For English (Google Translate) see below.]
Date: Thu, 25 Jul 2019 13:25:24 +0200
Subject: rectificatie

Geachte RTV Oost,

Het wordt nu toch hoog tijd voor een rectificatie. Jullie Jan Colijn stigmatiseert mensen en linkt mij onterecht aan een moordenaar.

Hebben jullie enig idee wat zulke berichtgeving doet met mij? Hoe vaak ik onveilig over straat moet, bedreigd wordt, opgejaagd wanneer mensen mij herkennen? Het wordt hoog tijd dat jullie eens je verantwoordelijkheid nemen en Colijn op de vingers tikken en eisen dat hij stopt met stigmatiseren.

So called journalists like Jan Colijn are responsible for genocides [www.marthijn.nl/p/181]

Media inquisition, again - [www.marthijn.nl/p/180]

Marthijn Uittenbogaard
Subject: Verzoek rectificatie
Date: Fri, 26 Jul 2019 08:24:44 +0000

Geachte heer Uittenbogaard,

In uw mail d.d. 25 juli 2019 vraagt u om rectificatie van onze berichtgeving rond de pedofiele lustmoordenaar Geert B. U verwijt onze journalist dat hij stigmatiseert en dat hij u ten onrechte linkt aan een moordenaar. Ik deel uw interpretatie van onze berichtgeving niet en zie geen reden tot rectificatie.

Ons bericht < www.rtvoost.nl/nieuws/316157/Pedofiele-lustmoordenaar-Geert-B-heeft-celstraf-erop-zitten-nu-volgt-tbs-behandeling > is de duiding bij de feitelijke constatering dat de celstraf van Geert B. overgaat in een tbs-behandeling. Daarin is geen link gelegd tussen uw persoon en deze strafzaak. Wel is aangehaald dat uw stichting Martijn indertijd ter sprake is gebracht tijdens de behandeling van deze strafzaak en dat dit ertoe heeft bijgedragen dat de stichting uiteindelijk is verboden. Ook dit is een feitelijke weergave die relevant is in het licht van onze berichtgeving.

Ik constateer dat u op uw website onze journalist uitmaakt voor fascist. Dit is een ernstige beschuldiging, temeer omdat u deze kwalificatie rechtstreeks linkt aan de holocaust en genocide in het algemeen. Als hoofdredacteur heb ik de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan, maar deze zware beschuldiging mist elke grond en ik kan de formulering niet anders lezen dan smadelijk voor onze journalist. RTV Oost staat voor zorgvuldige journalistiek en over onze journalistieke afwegingen ga ik graag in discussie. Ook met u. Op voorwaarde dat dit niet verwordt tot een ordinaire scheldpartij.

Met vriendelijke groet,

Henk Jan Karsten

Hoofdredacteur
Subject: Re: Verzoek rectificatie
Date: Fri, 26 Jul 2019 15:28:53 +0200

Geachte Henk Jan Karsten,

De laatste jaren kiezen redacties van NRC, Trouw en Volkskrant er voor om het woord pedofiel te vermijden wanneer ze een strafzaak beschrijven waarin een volwassene seksueel contact met een kind had. Een enkele keer schrijft men toch over een pedofiele misdadiger maar als iemand hen vervolgens daarop aanspreekt verbeteren ze dit. De reden dat men kiest om niet 'pedofiele' of 'pedoseksuele lustmoordenaar' te schrijven is omdat het alle pedofielen en pedoseksuelen stigmatiseert. U noemt Geert B. een pedofiele lustmoordenaar. Ook zijn moorden in zedenzaken doorgaans niet uit lust maar vanwege angst om gepakt te worden. Niet dat dit de moord minder erg maakt uiteraard. Hoe het in de zaak Geert B. zit weet ik niet. Maar ik dwaal misschien af.

Een pedofiel wordt doorgaans omschreven als iemand met de gevoelens maar die er niet naar handelt. Dat geldt voor mij ook. Een pedoseksueel wordt iemand genoemd die wel de zedenwet overtrad. Maar ook pedoseksuelen heb je in alle soorten en maten. Een 25-jarige die een relatie heeft met een 15-jarige wordt soms ook pedoseksueel genoemd. Terwijl deze 'pedoseksueel' niet vergelijkbaar is met Geert B.

De Telegraaf kiest er altijd expres voor om pedosekuelen te stigmatiseren en blijft die term gebruiken in hun berichtgeving aangaande specifieke zedenzaken. Uw redactie kiest blijkbaar ook voor deze stigmatisering.

Dan over de Vereniging Martijn (u schrijft foutief stichting). Deze vereniging werd begin jaren 1980 opgericht. Henk Krol sprak tijdens ons lustrumfeest alsook PvdA-Kamerlid Hein Roethof. Ook was PvdA'er Edward Brongersma lid van Martijn alsook enkele lokale politici van wie ik de namen niet zal noemen. Erwin Olaf gaf toestemming foto's van hem te gebruiken daar hij goed contact had met een redacteur van ons blad. Het COC had nauwe banden met ons. Hun werkgroep politiek vergaderde dikwijls met ons aangaande liberalisering van de zedenwetten en dan met name de leeftijdsgrenzen in deze wetten. Wat ik wil zeggen met deze voorbeelden is dat Martijn in brede kringen gerespecteerd werd, terwijl Martijn nu vooral als tipgever aan een moordenaar wordt weggezet. Deze Geert B. kent niemand. Volgens de advocaat van Geert B. is het een fantast die non-stop liegt. Ook is de uitspraak van zoveel jaren terug, decennia, dat ik als persoon niet eens bij Martijn betrokken was. Toch staat in hetzelfde stuk dat iemand uit Hengelo (ik dus) weer actief ben.

Ik ben al jaren actief met vooral brongersma.info en marthijn.nl. En waarom zou ik dat niet mogen? Uw artikelen (het is een serie aan het worden) proberen mij aan een moordenaar te linken met als doel mij monddood te maken. Uw 'journalistiek' bedreigt op deze manier onze basale grondrechten.

Tijdens de zaak tegen Martijn is van tips geen sprake geweest. Geert B. en diens zogenaamde tips zijn in het geheel niet ter sprake gekomen. Dat u claimt dat die zaak de reden is dat Martijn werd verboden is een gok van uw kant. Of u praat Yme Drost na, die dit keer op keer claimt. Martijn werd door diverse groepen in de samenleving niet gepruimd. Extreemrechtse Michiel Smit startte de groep Stop Martijn. Extreemrechtse Voorpost flyerde tegen Martijn. Theocratie nastrevende SGP pleitte herhaaldelijk voor een verbod, et cetera. Alles lang voordat ik ooit van Drost gehoord had. Uiteindelijk draaide de Minister van Justitie, Opstelten, zomaar en besloot dat hij Martijn wilde verbieden. Deze pathologische leugenaar Opstelten deed dit waarschijnlijk omdat hij zo dacht politiek te kunnen scoren en om hun eigen verleden (pro-leeftijdsverlaging naar 12 haar en sommigen wilden mogelijk nog lager, ik noem een Ed Nijpels) te verhullen. Een petitie om geen leeftijdsgrens meer in de wet op te nemen werd door de JOVD ondertekend. In dat bestuur zaten toen onder andere Frank de Grave, Norbert Klein en Robin Linschoten. De petitie met een twaalfjaargrens uit de jaren 1980 werd ook door de JOVD getekend. Mark Rutte kwam een jaar daarna in dat bestuur. De toen als linksliberaal bekend staande Mark had vast ook getekend was de petitie een jaartje later uitgekomen...

Het verbod op Martijn was een politieke zaak om mensen monddood te maken. Het OM weigerde te zeggen waarom ze ineens Martijn wilde verbieden nadat ze een paar weken daarvoor had gezegd dat niet te willen. Ze noemde enkel 'voortschrijdend inzicht' als reden. Maar ze heeft dit inzicht nooit gespecificeerd.

Dat de zedenwetten ook onderdrukkend zijn voor minderjarigen werd vroeger erkend. Nu is dat debat, mede dankzij jullie, niet eens mogelijk.

In de jaren 1930 kozen velen in Duitsland voor het fascisme. Een groot percentage van de bevolking. In de jaren 1930 maar ook in de jaren 1950 schreven alle massamedia negatief over homoseksuelen. En men schreef zogenaamde feiten die gewoon leugens waren. Je wordt homo door homo-contact in je jeugd, door een strenge vader, door een afwezige moeder en weet ik wat voor onwetenschappelijke onzin. Hetzelfde gaat tegenwoordig op voor pedofielen. Dat ik Jan Colijn een fascist noem neem ik niet terug. Het zou tijd worden dat jullie eens inzien hoe fout jullie berichtgeving is en hoe vergelijkbaar met vroeger. Het stigmatiseren van personen en groepen is zeer gevaarlijk. Maar nee, hoe zou het kunnen dat iemand anno nu fascist is. Alsof in een paar generaties door darwinisme het slechte uit de mens verdwenen zou zijn. Dat is pas onzin-denken. De fascist zit in ons allen en het is zaak om altijd goed na te blijven denken en het goede trachten te doen.

Want denkt u dat al die miljoenen die NSDAP stemden of er mee sympathiseerden of de andere kant uitkeken allemaal puur evil waren? Het waren mensen zoals u en ik, maar meer zoals u denk ik.

Ik laat mijn tekst dan ook staan die ik over Jan Colijn schreef. Mijn virtuele pen is het weinige dat ik heb ter verdediging in deze hetzerige, stigmatiserende en intolerante tijden.

Ter verduidelijking. Wat Geert B. heeft gedaan vind ik verschrikkelijk. 99,9% van alle pedofielen en ook van alle pedoseksuelen denkt daar hetzelfde over. Dit cijfer heb ik uiteraard niet uit een onderzoek maar we zijn wat dat betreft niet anders dan de gemiddelde hetero en homo. (Zelf denk ik trouwens meer in seksueel fluïde dan in de voorgeschreven hokjes.) Dat boze ouders mij en anderen daarvoor verantwoordelijk houden vind ik dus niet terecht, maar ik neem het die ouders niet kwalijk, want zij hebben alle recht om ongenuanceerd te zijn. Maar een journalistiek medium heeft dat recht moreel gezien niet.

Mocht de heer Jan Colijn besluiten een zaak tegen mij te starten wegens smaad - ik zit er niet op te wachten in ieder geval maar ik doe geen compromissen met wat ik schrijf - dan zie ik dat niet met vertrouwen tegemoet: ik denk niet zo positief over de rechterlijke macht in Nederland. Maar hoe dan ook zal ik nog steeds dezelfde mening hebben. Daar verandert een rechterlijke uitspraak niets aan.

groet,
Marthijn Uittenbogaard
[Update: 26 July 2019 - Google Translate]
Date: Thu, 25 Jul 2019 13:25:24 +0200
Subject: rectification

Dear RTV East,

It is now high time for a rectification. Your Jan Colijn stigmatizes people and wrongly links me to a murderer.

Do you have any idea what such reporting does to me? How often do I have to leave the street unsafe, threatened, hunted when people recognize me? It is high time that you once took your responsibility and blamed Colijn and demand that he stop stigmatizing.

So called journalists like Jan Colijn are responsible for genocides marthijn.nl/p/181

Media inquisition, again - marthijn.nl/p/180

Marthijn Uittenbogaard
Subject: Request for rectification
Date added: Fri, 26 Jul 2019 08:24:44 +0000

Dear Mr. Uittenbogaard,

In your e-mail dated July 25, 2019, you request rectification of our reporting on pedophile lust murderer Geert B. You blame our journalist for stigmatizing and wrongly linking you to a murderer. I do not share your interpretation of our reporting and see no reason for rectification.

Our message < www.rtvoost.nl/nieuws/316157/Pedophilic-lustmoordenaar-Geert-B-has-celstrap-erop- sitting-nuvolgt-tbs-treatment > is the interpretation of the fact that the cell sentence van Geert B. changes to a TBS treatment. There is no link between your person and this criminal case. It has been mentioned, however, that your Martijn foundation was raised at the time during the handling of this criminal case and that this contributed to the foundation being ultimately banned. This too is a factual representation that is relevant in the light of our reporting.

I note that you make our journalist a fascist on your website. This is a serious accusation, all the more because you link this qualification directly to the holocaust and genocide in general. As editor-in-chief, I value freedom of expression, but this serious accusation has no basis and I cannot read the wording other than disgracefully for our journalist. RTV Oost stands for careful journalism and I am happy to discuss our journalistic considerations. Also with you. Provided that this does not turn into an ordinary swear.

Kind regards,

Henk Jan Karsten

Editor-in-Chief
Dear Henk Jan Karsten,

In recent years, editors of NRC, Trouw and Volkskrant have chosen to avoid the word pedophile when describing a criminal case in which a adult had sexual contact with a child. Occasionally people write about a pedophile criminal, but if someone subsequently addresses them, they improve this. The reason for choosing not to write "pedophile" or "pedosexual lust murderer" is because it stigmatizes all pedophiles and pedosexuals. You call Geert B. a pedophile lust killer. Also, murders in sex offenses are usually not out of lust but because of fear of being caught. Not that this makes the murder less of course. I don't know what the situation is in the Geert B case. But I may wander.

A pedophile is usually described as someone with the feelings but who does not act accordingly. That counts for me too. A pedosexual is called someone who did violate the moral law. But you also have pedosexuals in all shapes and sizes. A 25-year-old who has a relationship with a 15-year-old is sometimes referred to as pedosexual. While this 'pedosexual' is not comparable to Geert B.

The Telegraaf always deliberately chooses to stigmatize pedosexuals and continues to use that term in their reporting on specific sexual offenses. Your editors apparently also opt for this stigmatization.

Then about the Martijn Association (you write a faulty foundation). This association was founded in the early 1980s. Henk Krol spoke during our anniversary party as well as PvdA MP Hein Roethof. PvdA member Edward Brongersma was also a member of Martijn as well as some local politicians whose names I will not mention. Erwin Olaf gave permission to use photos of him as he had good contact with an editor of our magazine. The COC had close ties with us. Their political working group often met with us regarding liberalization of the moral laws and in particular the age limits in these laws. What I want to say with these examples is that Martijn was widely respected, while Martijn is now mainly put away as a reporter to a murderer. This Geert B. knows nobody. According to Geert B.'s lawyer, it is a fantastic person who lies non-stop. Also the statement is from so many years back, decades, that I was not even involved with Martijn as a person. Yet in the same piece it says that someone from Hengelo (me) is active again.

I have been active for years with mainly brongersma.info and marthijn.nl. And why should I not like that? Your articles (it's becoming a series) are trying to link me to a murderer with the aim of silencing me. This way your 'journalism' threatens our basic fundamental rights.

There were no tips during the case against Martijn. Geert B. and his so-called tips have not been discussed at all. That you claim that the case is the reason that Martijn was banned is a gamble on your part. Or you can talk to Yme Drost, who claims time and time again. Martijn was not chewed by various groups in society. Extreme right-wing Michiel Smit started the Stop Martijn group. Extreme right-wing Outpost flew against Martijn. SGP pursuing theocracy repeatedly argued for a ban, et cetera. Everything long before I had ever heard of Drost. Eventually the Minister of Justice, Opstelten, just turned and decided that he wanted to ban Martijn. This pathological liar Opstelten probably did this because he thought he could score politically and to disguise their own past (pro-age reduction to 12 hairs and some might even want to lower, I call an Ed Nijpels). A petition not to include an age limit in the law was signed by the JOVD. At that time, Frank de Grave, Norbert Klein and Robin Linschoten were members of that board. The petition with a twelve-year limit from the 1980s was also signed by the JOVD. Mark Rutte joined the board a year later. Mark, then known as left liberal, would have signed the petition one year later ...

The ban on Martijn was a political matter to silence people. The OM refused to say why she suddenly wanted to ban Martijn after she had said she would not want to do that a few weeks earlier. She only mentioned "advancing insight" as a reason. But she has never specified this insight.

That the moral laws are also oppressive for minors was previously recognized. Now, partly thanks to you, that debate is not even possible.

In the 1930s, many in Germany opted for fascism. A large percentage of the population. In the 1930s but also in the 1950s, all mass media wrote negatively about homosexuals. And they wrote so-called facts that were just lies. You become gay by homo-cotact in your youth, by a strict father, by an absent mother and I know what non-scientific nonsense. The same goes for pedophiles nowadays. I don't take back that I call Jan Colijn a fascist. It would be time for you to see how wrong your reporting is and how similar to the past. Stigmatizing people and groups is very dangerous. But no, how is it possible that someone is now a fascist. As if in a few generations the Darwinism would have disappeared from man. That is nonsense thinking. The fascist is in all of us and it is important to always think carefully and try to do the right thing.

Because do you think all those millions who voted or sympathized with NSDAP or looked the other way were all purely evil ? They were people like you and me, but more like you I think.

I therefore leave my text that I wrote about Jan Colijn. My virtual pen is the little I have for defense in these hot, stigmatizing and intolerant times.

For clarification. I think what Geert B. has done is terrible. 99.9% of all pedophiles and also of all pedosexuals think the same way. Of course I don't have this figure from a study, but we are no different from the average straight and gay. (By the way, I think more in sexual fluid than in the prescribed boxes.) I don't think that angry parents hold me and others responsible for that, but I don't blame those parents, because they have every right to be indiscriminate. But a journalistic medium does not have that right morally.

If Mr. Jan Colijn decides to start a case against me for defamation - I am not waiting for it anyway but I do not compromise with what I am writing - I do not expect that with confidence: I do not think so so positive about the judiciary in the Netherlands. But anyway I will still have the same opinion. A court ruling does not change that.

greeting,
Marthijn Uittenbogaard

Does the above text accidentally contain a typing, spelling, grammatical or factual error?
Or do you want to react to it? Then I hope you will get in touch.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."