photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Opzegging lidmaatschap Groene Amsterdammer

© 16 januari 2020 Marthijn Uittenbogaard

Geachte Groene Amsterdammer,

Bij deze zeg ik mijn abonnement op uw blad op. Ik ben een paar jaar lid geweest, sinds medio 2016, maar ik mis opiniestukken. De meeste artikelen in uw blad zijn weinig opiniërend. Een beetje elitair gebazel voor mensen die denken dat ze progressief en ruimdenkend zijn.

Vaak hoor en lees je kritiek op de zogenaamde 'grachtengordel'. Dat uw blad een grachtengordelblad is kan ik helaas niet ontkrachten. Een bepaalde elite, stemmend links (GroenLinks, PvdA, PvdD en soms D66) is de achterban is van De Groene. Deze in vele opzichten conservatieve partijen hebben indirect een te belangrijke stem in uw blad, waardoor er van echte opinie amper sprake kan zijn. Het is meer pappen en nathouden. Beetje kritiek op neoliberale politiek daar PvdA niet in het kabinet zit; want anders was die kritiek er niet terwijl het politieke beleid dan bijna identiek zou zijn. Ik heb geen concentratie om de vele sfeerschetsen over allerlei onderwerpen - Irak, boeren, noem maar op - te lezen. Ik wil concrete stukken lezen. Elke week moet ik snel de vorige Groene nog even doorbladeren om niet achter te raken, zo oninteressant is uw blad.

In de VS zie je hetzelfde. Als Hillary Clinton (Democrats) de verkiezingen zou hebben gewonnen zou de maatschappijkritiek er amper zijn bij de 'progressieve' media. Nu Donald Trump heeft gewonnen deugt er niks. Terwijl hij vooral beleid voortzet die Bill Clinton en Barack Obama ook uitvoerden: namelijk vooral opkomen voor de belangen van multinationals.

Ik ben geabonneerd op het tweewekelijks uitkomende krantje Argus. Hierin staat veel minder tekst. Toch lees ik veel meer in dat blaadje dan in de dikke Groene waar veel woorden in staan maar amper iets gezegd wordt.

Dat de hoofdredacteur Xandra Schutte eerder hoofdredacteur was van (On)Vrij Nederland, een blad waar ik absoluut geen fan van ben, is ook al geen pre.

Dus gelieve mij uit te schrijven.

groet,
Marthijn Uittenbogaard

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."