photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Mensen zijn bang dat kinderen zelf leren denken

(Metro - Geplaatst)

© 27 december 2004 Marthijn Uittenbogaard
Briefschrijver Merien Fortuijn vindt dat minister Verdonk (VVD) er geen liberale opvatting op na houdt wat betreft artikel 23 van de Grondwet. Verdonk is namelijk tegen het financieren van godsdienstig onderwijs. Merien Fortuijn heeft helemaal gelijk als je kinderen ziet als bezit van ouders. Echter ben ik zelf gelovig opgevoed en geloofde zo onder andere dat er iemand over water kon lopen. Het is juist liberaal door scholen die gebaseerd zijn op een godsdienst niet te financieren of zelfs te verbieden. Kinderen mogen op school uiteraard wel les krijgen in álle geloven die onze wereld arm is. Opvoeders (ouders, kerk, staat) willen kinderen vaak met hún normen en waarden opvoeden, hoe belachelijk deze vaak ook zijn. Mensen zijn bang dat kinderen, de volwassenen van morgen, zelf leren na te denken. Ik niet. Zo ben ik ook tegen de internetcensuur voor kinderen. Sapere aude! (Durf zélf te denken!)
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."