photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Vrijheid van meningsuiting

© 25 oktober 2020 Marthijn Uittenbogaard

Wanneer de vrijheid van meningsuiting geldt, betekent dit dat je vrij bent om je mening te uiten. Mag je zeggen dat je vindt dat alle Joden moeten worden vergast? Juridisch gezien: ja, dat moet je kunnen zeggen daar het een mening betreft en zou je deze niet mogen uiten dan bestaat er dus ook geen vrijheid van meningsuiting. Mag je zeggen dat alle Surinamers lui zijn? Ja. Mag je zeggen dat je een fan bent van Adolf Hitler? Ja. Mag je zeggen dat je vrouwen minderwaardig vindt ten opzichte van mannen? Ja. Mag je mensen beledigen? Zo van: ‘Als ik jou zie moet ik altijd denken aan een kampbeul te Auschwitz’? Ja, ook dat mag je juridisch zeggen als de vrijheid van meningsuiting geldt.

Theo van Gogh, held van het vrije woord
Theo van Gogh,
held van het vrije woord

Mag je alles zeggen? Wel als het een mening betreft. Niet als je iemand met de dood bedreigt. Een bedreigd iemand kan denken: 'Ik hou maar mijn mond want ik voel me niet meer veilig als ik over straat loop'. Iemand bedreigen is geen mening. Wel mag je zeggen: 'Ik vind dat je kapotgeschoten zou moeten worden'. Dat is een mening. Geen chique mening, maar wel een mening. Ook smaad mag niet. Je mag niet iemand beschuldigen van een moord of een verkrachting, wetende dat die persoon onschuldig is. Dat is geen mening maar een kwaadaardige leugen en dus smaad.

Moreel gezien vind ik talloze meningen die mensen er op nahouden zeer ernstig. Hitler was een schoft. Als je daar anders over denkt deug je voor geen meter. Maar je moet nooit meningen verbieden, hoe goed je intenties daarvoor ook zijn. Anders geef je de staat het recht om te bepalen welke meningen wel en welke niet mogen. Dat is vragen om moeilijkheden. In de praktijk zal die staat niet enkel meningen willen tegengaan, zogenaamd om mensen te beschermen - terwijl die 'bescherming' misschien al averechts werkt - maar de staat zal zelf ook belang hebben bij het onderdrukken van bepaalde meningen. Een staat mag dit recht nooit verkrijgen. Een staat mag ook geen Nazi-geschriften, zoals het boek Mein Kampf bijvoorbeeld, verbieden. Ook mag een staat nimmer beelden strafbaar stellen om te bekijken. Dat geldt dus ook voor kinderpornografische beelden. Staatscensuur is verschrikkelijk en leidt altijd tot onnodige corrosie van mensenrechten en het leidt tot totalitaire samenlevingen.

Organisaties mogen ook nooit verboden worden wegens de meningen die zij uitdragen. Politieke partijen mogen ook niet verboden worden wegens de standpunten die zij uitdragen. Verbiedt men wel organisaties op basis van standpunten, dan spreek je niet van een democratie maar van een dictatuur.

Een staat moet niet enkel de vrijheid van meningsuiting juridisch toestaan, het moet ook mensen die daarvan gebruik maken beschermen als zij bedreigd worden. Dus als mensen willen demonstreren, dan mag een staat die demonstratie niet verbieden aan de hand van de meningen waar de demonstranten voor staan. En als een demonstratie tegendemonstranten aantrekt waardoor er mogelijk geweld dreigt, dan is het de plicht van de politie om het geweld tegen te gaan en mensen te beschermen, zodat zij veilig kunnen demonstreren. Nimmer mag zij zwichten voor terreur en zij mag dus geen demonstraties verbieden op grond van dreigend geweld. Moet men echt elke demonstratie toestaan? Ja en nee. Het hangt van de locatie af. Als mensen voor iemands woning willen demonstreren dan moeten de autoriteiten dit niet toestaan, daar het woongenot van degene(n) in de woning ernstig wordt aangetast. De demonstratie kan elders plaatsvinden. Het zonder toestemming publiceren van adresgegevens van opiniemakers, politici en dergelijke moet ook strafbaar zijn.

Mag je iemand op straat achternalopen en schreeuwen: 'Ik vind jou een vuile teringlijer'? In principe wel, maar niet te vaak. Als je non-stop achter iemand aanloopt is dat stalking. Als je iemand niet uitscheldt maar je roept, terwijl je dagelijks een uur achter iemand aanloopt: 'Ik ben een sinaasappel, ik ben een sinaasappel', dan belemmert dat ook het functioneren van iemand zo ernstig dat dit gedrag als zijnde strafbare stalking vervolgd moet worden.

Het wordt hoog tijd dat overal de vrijheid van meningsuiting, met de daarbij behorende bescherming indien nodig, wordt ingevoerd.


Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."