photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Triodos wil Uittenbogaard als rekeninghouder kwijt

© 22 december 2020 Marthijn Uittenbogaard

De Triodos Bank wil van mij af als rekeninghouder vanwege "reputatierisico". Ik had daar ooit groene aandelen maar momenteel enkel nog een paar depositos. Ze komen met een "win-win" voorstel zoals mij telefonisch werd medegedeeld... Hieronder kunt u dit telefoongesprek beluisteren.

Triodos

Telefoongesprek Triodos met Marthijn Uittenbogaard(Namen Triodos-medewerkers eruit geknipt.)Briefverkeer tussen Triodos Bank en Marthijn Uittenbogaard


Brief Triodos aan Uittenbogaard (1)
A1
Brief Triodos aan Uittenbogaard (2)
A2
Brief Uittenbogaard aan Triodos
B


Emailverkeer tussen Triodos en Marthijn Uittenbogaard


[30-11-2020 - Mail Triodos aan Marthijn Uittenbogaard]

Subject: telefonische afspraak inzake bevindingen klantenonderzoek


Geachte heer Uittenbogaard,

De Wet financieel toezicht [Wft] en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme [Wwft] verplicht financiële instellingen onderzoek te doen naar klanten en partijen waarmee zij een zakelijke relatie aangaan of voor wie zij transacties uitvoeren. Doelstelling van dit wettelijk kader is handhaving van de integriteit van het financiële stelsel.

Als "poortwachter" van dit financiële stelsel speelt Triodos Bank een belangrijke rol in het signaleren en voorkomen van niet-naleving van deze wetgeving. Periodiek onderzoek naar onze klanten vormt dan ook een essentieel onderdeel van het reguliere klantbedieningsproces.

Recentelijk hebben wij het klantenonderzoek afgerond met betrekking tot uw spaar-, beleggers- en depositorekening [respectievelijk eindigend op 904, 335 en 563]. Graag wil ik de bevindingen van dit onderzoek telefonisch met u doorspreken.

Schikt het u donderdag 3 december aanstaande om 16:00? Ik bel u dan op het nummer dat bij ons bekend is: 06 [edit].

Indien datum en/of tijdstip niet conveniëren kunt u dan een alternatief voorstel doen?


Met vriendelijke groet,

[edit naam][24-09-2012 - Oude mail Triodos aan Marthijn Uittenbogaard]

Subject: Re:_Rekening_aanvragen


Geachte heer Uittenbogaard,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Triodos Bank heeft geen selectiecriteria voor particulieren. U kunt gewoon via de website een rekeningen aanvragen. Dit geldt ook voor uw familieleden. Alleen als u een EVA-notering heeft kunnen we geen rekening voor u openen.

Vragen?
Wij staan u graag te woord. U kunt op werkdagen met ons bellen van 08:00-18:00 uur.

Met vriendelijke groet,

[edit naam Triodos-medewerker]
Afdeling Klantcontact


-----Oorspronkelijk bericht van 20-09-2012-----

Geachte Triodos Bank,

Ik zou graag een bankrekening bij u willen openen. Bij grote banken zoals de Rabobank en de ABN AMRO Bank sta ik vanwege mijn publieke uitingen op een zwarte lijst. Gisteren was dit in het nieuws.

Mijn vader is niet zo lang geleden op 95-jarige leeftijd overleden. Ik erf hierdoor een aanzienlijk bedrag [edit bedrag]. Dit wil ik niet allemaal cash op 1 rekening hebben staan en bij de ABN kan ik geen aandelen kopen, enkel verkopen. De Rabobank weigert mij als klant. Ik hoop dat ik bij u wel welkom ben.

Ook bij mijn familieleden doen banken moeilijk. Naast het genoemde bedrag is er nog een deel vruchtgebruik voor mijn moeder en banken doen moeilijk. Ook heb ik een schizofrene broer die een zelfde bedrag krijgt maar een bewindvoerder nodig heeft. Banken doen ook hier moeilijk. Bij mijn zus deden financiële instellingen - betrof een lijfrente-uitkering - ook moeilijk et cetera. Ik sluit niet uit dat zij ook uit willen (moeten) wijken naar uw bank (of een andere die niet discrimineert).

groet,
Marthijn Uittenbogaard
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."