photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Geachte politici - Waarom moet het toch zo onpersoonlijk allemaal?

© 14 januari 2021 Marthijn Uittenbogaard

Geachte politici,

Deze brief verstuur ik aan alle Nederlandse politieke partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het is in een democratie logisch dat iedereen zijn of haar mening mag uiten, dat mensen met soortgelijke ideeën zich mogen organiseren, uitgezonderd als men als doelstelling heeft een staatsgreep te plegen of een terroristische aanslag en dergelijke. Iedereen die op een wettelijke manier zijn of haar ideeën wenst te verspreiden moet dat mogen. Wanneer er mensen zijn die gewelddadig zijn richting opiniemakers, moet de staat deze opiniemakers bescherming bieden. Een staat moet niet mensen gaan vervolgen wegens het uiten van onwelgevallige meningen en het moet niet wegkijken bij geweld aan het adres van opiniemakers.

Tweede Kamer

In Nederland zijn politieke partijen allemaal onpersoonlijk geworden. Het zijn instituten die meer op pr-bureaus lijken dan op organisaties waarbinnen het debat leeft; waarbinnen verschillende visies geuit kunnen worden. Als je een politieke partij benadert met een waanzinnige complottheorie, dan krijg je doorgaans netjes antwoord. En dan niet in de trant van: 'Wat u beweert is totale onzin,' maar eerder in de trant van: 'Dank voor uw mail; we houden dit onderwerp nauwlettend in de gaten maar we hebben er nog geen officieel standpunt over ingenomen.' Dit als men mailt over chemtrails en wat al niet. Als iemand een kritische vraag stelt aangaande een onderwerp waarop men bang is stemmen te verliezen als men eerlijk zou antwoorden, dan reageert men simpelweg niet.

Hedendaagse politici reageren vooral op gebeurtenissen in het nieuws. Vooral dan wil men scoren door het volk tegemoet te komen. Zaken die zeer belangrijk zijn, maar niet in het nieuws, zijn veel minder interessant voor politici. Wanneer een half miljoen mensen een petitie tekenen tegen een politieke partij om te mogen bestaan, dan denken politici te moeten scoren door deze partij te willen verbieden. De rechtstaat en de democratie moet er dus voor wijken. En dan heb ik het niet eens over de boodschap die daarvan uitgaat wat betreft het vogelvrij verklaren van mensen. Partijen die de rechtstaat niet wensen geweld aan te doen, scoren niet door dit publiekelijk in deze te uiten en dus zwijgen zij. Iets later stemmen de meesten van hen ook gewoon mee met het afschaffen der democratie. Dat is op de korte termijn het beste voor zetelwinst/zetelbehoud. Maar de gevolgen ervan zijn funest. Het leidt er toe dat naast tokkies ook intellectuelen massaal 'de politiek' gaan verafschuwen. Dit terwijl die tokkies op deze manier niet tevreden te stellen zijn. Ze eisen vervolgens steeds verdergaande maatregelen die hen ook weer niet tevreden zullen stellen.

Ook is het online tekenen van een petitie wel erg makkelijk. Op een demonstratie over hetzelfde onderwerp komen slechts enkele tientallen mensen. Je zou maar moeite moeten doen. Maar hoe dan ook, de wens van een mensenmassa - hoe groot ook - mag nooit boven fundamentele grondrechten gaan.

Wanneer elke partij zich populistisch opstelt, is het niet gek dat nieuwe populistische partijen in opkomst raken. Het populisme kan namelijk altijd overtroffen worden. Wat er vervolgens voor zorgt dat de oude partijen weer een paar grote stappen verder gaan zetten richting dit oprukkende populisme. Dit proces is al ruim twee à drie decennia gaande. Ook is het de vraag waar populisme eindigt en fascisme begint. Het tweede woord klinkt ernstiger, maar echt veel verschil zit er in de praktijk niet tussen deze twee woorden.

Politieke partijen hebben vaak veel politici op belangrijke posities die indirect in dienst zijn van multinationals (of die na hun carrière hopen daar een lucratief baantje te krijgen). In de VS is dit systeem zo verrot dat politici van de twee grote partijen daar massaal omgekocht worden door multinationals. Het levert een keihard en onmenselijke samenleving op. Daar voor de massamedia hetzelfde geldt. Dit is helaas het soort samenleving waar Nederland ook steeds meer toe nadert.

We moeten mensen weer menselijk gaan behandelen. Dit doe je door mensen niet te negeren in hun mens-zijn. Je moet mensen dus nooit buiten de openbare orde plaatsen. Je moet naar ze luisteren als ze u netjes benaderen. Ze éérlijk antwoorden. Bij het niet eens zijn met iemand, dat antwoorden en waarom u daar anders over denkt. Geen politieke correctheid die leidt tot de waan van de dag en tot de steeds onpersoonlijker en onmenselijker wordende maatschappij. In onze maatschappij wordt men steeds meer een nummer, een vat algoritmes dat bij een 'goede' analyse tot stemmenwinst omgezet kan worden. Bijna niemand is tevreden. Dit is een gevaarlijk maatschappelijk klimaat.

Op een dag trappen de fascisten mogelijk ook uw voordeur in.

Marthijn Uittenbogaard
www.marthijn.nl
www.brongersma.info
www.seksencyclopedie.nl
Verstuurd aan:

Partijen: spfractie@tweedekamer.nl, pvv.publiek@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl, 50plus@tweedekamer.nl, partijvoordedieren@tweedekamer.nl

Leden Tweede Kamer: T.kuzu@tweedekamer.nl, F.Azarkan@tweedekamer.nl, S.ozturk@tweedekamer.nl, T.baudet@tweedekamer.nl, w.vhaga@tweedekamer.nl, C.vbrenk@tweedekamer.nl, H.krol@tweedekamer.nl, L.Sazias@tweedekamer.nl, femkemerelvankooten@tweedekamer.nl, g.otterloo@tweedekamer.nl, R.bisschop@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, c.stoffer@tweedekamer.nl, eva.vanesch@tweedekamer.nl, Esther.ouwehand@tweedekamer.nl, L.vRaan@tweedekamer.nl, F.Wassenberg@tweedekamer.nl, E.bruins@tweedekamer.nl, C.dik@tweedekamer.nl, G.segers@tweedekamer.nl, J.voordewind@tweedekamer.nl, s.vandergraaf@tweedekamer.nl, Jasper.vdijk@tweedekamer.nl, F.Futselaar@tweedekamer.nl, M.hijink@tweedekamer.nl, Skarabulut@sp.nl, B.vKent@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, s.beckerman@tweedekamer.nl, m.alkaya@tweedekamer.nl, P.Kwint@tweedekamer.nl, C.Lacin@tweedekamer.nl, R.leijten@tweedekamer.nl, L.Marijnissen@tweedekamer.nl, M.vnispen@tweedekamer.nl, Rvraak@sp.nl, K.buitenweg@tweedekamer.nl, t.vdnieuwenhuijzen@tweedekamer.nl, C.ellemeet@tweedekamer.nl, J.klaver@tweedekamer.nl, S.Kroger@tweedekamer.nl, T.vdlee@tweedekamer.nl, a.vojik@tweedekamer.nl, N.Ozutok@tweedekamer.nl, B.snels@tweedekamer.nl, L.Westerveld@tweedekamer.nl, n.vdberge@tweedekamer.nl, l.bromet@tweedekamer.nl, w.renkema@tweedekamer.nl, p.smeulders@tweedekamer.nl, S.belhaj@tweedekamer.nl, V.bergkamp@tweedekamer.nl, A.bouali@tweedekamer.nl, A.Diertens@tweedekamer.nl, P.dijkstra@tweedekamer.nl, J.veijs@tweedekamer.nl, T.dGroot@tweedekamer.nl, M.Groothuizen@tweedekamer.nl, R.Jetten@tweedekamer.nl, P.vmeenen@tweedekamer.nl, J.Paternotte@tweedekamer.nl, r.schonis@tweedekamer.nl, m.sienot@tweedekamer.nl, S.sjoerdsma@tweedekamer.nl, j.sneller@tweedekamer.nl, K.verhoeven@tweedekamer.nl, S.vweyenberg@tweedekamer.nl, r.raemakers@tweedekamer.nl, m.vanbeukering@tweedekamer.nl, K.arib@tweedekamer.nl, l.asscher@tweedekamer.nl, g.vdijk@tweedekamer.nl, K.vdHul@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, A.kuiken@tweedekamer.nl, w.moorlag@tweedekamer.nl, H.nijboer@tweedekamer.nl, L.ploumen@tweedekamer.nl, m.amhaouch@tweedekamer.nl, j.vdberg@tweedekamer.nl, C.vDam@tweedekamer.nl, l.geluk-poortvliet@tweedekamer.nl, J.geurts@tweedekamer.nl, P.Heerma@tweedekamer.nl, M.vhelvert@tweedekamer.nl, A.kuik@tweedekamer.nl, M.vMartels@tweedekamer.nl, H.vdmolen@tweedekamer.nl, Agnes.mulder@tweedekamer.nl, Pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, H.Palland@tweedekamer.nl, W.p.h.peters@tweedekamer.nl, w.postma@tweedekamer.nl, j.terpstra@tweedekamer.nl, e.slootweg@tweedekamer.nl, M.vtoorenburg@tweedekamer.nl, r.vaalst@tweedekamer.nl, M.agema@tweedekamer.nl, H.beertema@tweedekamer.nl, M.Bosma@tweedekamer.nl, T.vdijck@tweedekamer.nl, s.r.fritsma@tweedekamer.nl, M.dgraaf@tweedekamer.nl, D.graus@tweedekamer.nl, L.helder@tweedekamer.nl, Leondejong@tweedekamer.nl, A.Kops@tweedekamer.nl, B.madlener@tweedekamer.nl, V.Maeijer@tweedekamer.nl, G.Markuszower@tweedekamer.nl, E.Mulder@tweedekamer.nl, R.deroon@tweedekamer.nl, d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl, G.wilders@tweedekamer.nl, c.jansen@tweedekamer.nl, t.aartsen@tweedekamer.nl, B.becker@tweedekamer.nl, m.bolkestein@tweedekamer.nl, A.vdbosch@tweedekamer.nl, A.bosman@tweedekamer.nl, K.Dijkhoff@tweedekamer.nl, R.dijkstra@tweedekamer.nl, z.elyassini@tweedekamer.nl, j.tielen@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, r.heerema@tweedekamer.nl, S.Hermans@tweedekamer.nl, D.Koerhuis@tweedekamer.nl, S.Koopmans@tweedekamer.nl, a.laan@tweedekamer.nl, r.vdlinde@tweedekamer.nl, H.lodders@tweedekamer.nl, J.Middendorp@tweedekamer.nl, C.Nijkerken@tweedekamer.nl, b.smals@tweedekamer.nl, m.snoeren@tweedekamer.nl, Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl, t.vgent@tweedekamer.nl, h.veldman@tweedekamer.nl, Aukjedevries@tweedekamer.nl, A.weverling@tweedekamer.nl, D.Wiersma@tweedekamer.nl, j.vwijngaarden@tweedekamer.nl, M.Worsdorfer@tweedekamer.nl, Z.ElYassini@tweedekamer.nl, d.yesilgoz@tweedekamer.nl, E.ziengs@tweedekamer.nl

Niet verstuurd aan (geen mailadres op tweedekamer.nl): VVD, CDA, DENK, Forum voor Democratie, PvdA, D66. (Maar dus wel verstuurd aan individuele Kamerleden van deze partijen.) Niet verstuurd aan (geen mailadres op tweedekamer.nl): Gerard van den Anker, Henk de Vree.
Reactie(s):

[15-01-2021]

Geachte heer Uittenbogaard,

Hartelijk dank voor uw mail.
Uw bericht valt onder de portefeuille Binnenlandse Zaken en is door ons doorgestuurd aan de verantwoordelijke beleismedewerker [beleidsmedewerker] om in het dossier te worden opgenomen en waar mogelijk of nodig meegenomen wordt in het debat.


Ik vertrouw erop u hierbij voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid

PVV: www.pvv.nl

[20-01-2021]

Beste Marthijn,

Dank voor jouw mail. Ik begrijp jouw zorgen met betrekking tot de politiek. Forum voor Democratie probeert het partijkartel en de baantjescarroussel dat jij beschrijft te doorbreken. Ik hoop op jouw stem op 17 maart.

Hartelijke groet,

Wybren van Haga

ir. W.R. van Haga
Tweede Kamerlid
W.vanhaga@tweedekamer.nl

[20-01-2021]

Geachte Marthijn Uittenbogaard,

Dank voor uw bericht van 14 januari jl.

Soms vrezen ook wij dat de fascisten de deur komen intrappen, maar alleen als we daar allemaal eensgezind tegen optreden dan zullen we dat voorkomen.

Op 17 maart is er al een gerede kans om de goede keuze te maken.


Met vriendelijke groet,

Guido van Leemput
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."