photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Het partijprogramma van BIJ1

© 25 januari 2021 Marthijn Uittenbogaard

De titel van het partijprogramma waarmee BIJ1 de verkiezingen ingaat luidt: Allemaal anders maar toch gelijkwaardig. Dit is een heel mooie titel. Soms zie je mensen het woord gelijk gebruiken in plaats van het woord gelijkwaardig. Gelijk zijn we niet. Mensen gelijk willen laten zijn zie je in communistische landen en in fascistische landen. Gelijkwaardig zijn we wel. En verschillend ook. Kortom: een prima slogan van deze partij.


BIJ1 heeft landelijk nul zetels in de Eerste en de Tweede Kamer. Enkel in de Amsterdamse gemeenteraad wist het één zeteltje te bemachtigen. Dit terwijl de lijsttrekker van BIJ1, Sylvana Simons, al jaren enorm in de belangstelling staat. Een partij als Forum voor Democratie (FvD), die wat bazelt over zwaardere straffen, die eenzijdig te keer gaat tegen moslims en waarvan de partijleider, Thierry Baudet dineert met racisten en flirt met fascisten, had binnen no time 50.000 leden en de meeste stemmen van alle partijen bij de laatste Provinciale Staten-verkiezing. Ook paait Baudet uiterst conservatieven, waaronder aanhangers van de SGP, door in zijn publicaties tussen de regels door tegen vrouwenemancipatie en tegen homorechten te pleiten. En dit vervolgens te ontkennen. Het partijprogramma van FvD luidt: Stem Nederland terug.


De Piratenpartij, die opkomt voor privacy, voor transparantie van de overheid, kan tot nu toe in ons land ook al geen deukje in een pak boter slaan. Zij komen bij landelijke verkiezingen telkens te kort om zelfs maar één zetel te behalen. Dit alles geeft het klimaat van Nederland goed weer. (Bij de Piratenpartij staat me trouwens hun bindende referenda enorm tegen.)

Sylvana Simons heeft vanaf het moment dat ze politiek actief werd (ze begon bij de partij DENK) enorm veel haat, bedreigingen en bagger over zich heen gekregen. Dit geldt ook voor de nummer twee op de kandidatenlijst: Quinsy Gario. De haat die zij voor hun kiezen kregen, kwam voornamelijk uit de hoek van PVV- en FvD-aanhangers. Dat ze bij DENK politiek actief werd vond ik overigens een denkfout. DENK richt zich vooral op de moslims in ons land. Na een tijdje kwam ze er zelf ook achter dat haar en DENKs wegen niet dezelfde waren en vertrok ze om BIJ1 op te richten. Eerst heette de partij Artikel 1, maar die naam was al bezet en ze moesten van naam veranderen.

Dan nu het partijprogramma van BIJ1. Ik vind dat er erg goede standpunten in staan. Veel goede standpunten ga ik hier enkel heel vluchtig bespreken. BIJ1 komt erg op voor het milieu, en voor dierenrechten. Ben je hier voorstander van dan kan je uiteraard beter BIJ1 stemmen dan VVD om maar een partij te noemen. Ook kan je hiervoor natuurlijk bij de Partij voor de Dieren (PvdD) terecht. De PvdD heeft bij de laatste peiling van Maurice de Hond trouwens slechts één zetel minder dan GroenLinks. Langzaam aan straft men GroenLinks af voor het niet links zijn, denk ik dan. Ook ik ben boos op GroenLinks, daar ze bij essentiële stemmingen vaak meeheulen met de fascisten. Zo stemden ze voor het verbieden van partijen zoals de PNVD. [2] De PvdD stemde tegen. Ook de PVV en FvD trouwens. De PVV omdat ze daar bang waren dat de komende wet ooit gebruikt zal kunnen worden om hun partij mee te verbieden. BIJ1 staat momenteel op één zetel in de peiling van De Hond.


BIJ1 wil jongeren vanaf zestien jaar stemrecht geven. Dat zie ik als een, alhoewel klein, stapje in de goede richting. Ook staat in haar programma dat een stem op BIJ1 een stem op zelfbeschikking is. Toch komen kinderen er wat karig van af, omdat er expliciet weinig over hun zelfbeschikkingsrecht wordt gesproken. Bij de vorige verkiezingen stonden op de kieslijst van BIJ1 Marjan Sax en Gloria Wekker. Wekker is op de nieuwe lijst terug te vinden, Marjan Sax niet meer. Ik weet niet wat de reden hiervoor is, maar de reden zou wellicht kunnen zijn dat Marjan Sax in het verleden positief schreef over (seksuele) relaties tussen vrouwen en minderjarigen. Lees bijvoorbeeld haar boek: Op een oude fiets moet je het leren (Marjan Sax & Sjuul Deckwitz, 1992). Gloria Wekker schreef vroeger over zogenaamde mati's. Dit waren (of zijn?) oudere vrouwen in Suriname die volgens de traditie daar, meisjes aan het begin van de puberteit, seksueel wegwijs maakten. Hier kreeg Wekker ook herhaaldelijk kritiek op, omdat ze deze traditie niet afkeurend had beschreven.

Een erg positief punt in het partijprogramma van BIJ1 vind ik dat deze partij gevangenisstraf als 'een uiterst middel' ziet. Citaat: "Gevangenisstraffen worden een uiterst middel. We delen voortaan eerder taakstraffen uit. Vervroegde vrijlating blijft daarnaast mogelijk. We versoepelen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen." Dit terwijl de meeste politieke partijen voor strengere straffen zijn, of dat ze doorgaans meestemmen als strengere maatregelen ter stemming worden gebracht. Hierdoor staan alle neuzen dezelfde kant uit. Net als bij veel andere politieke onderwerpen, waardoor mensen smachten naar authentieke politici. Helaas stemt men dan op charlatans zoals Donald Trump in Amerika en Geert Wilders of Thierry Baudet in Nederland. Heeft men echt geen sterke cognitieve vermogens om in te zien dat zij net zo hypocriet zijn als de andere politici waar men op afgeeft? Men zoekt naar een sterke leider, die à la Mao Zedong, Vladimir Poetin, Viktor Orbán of Pol Pot alle tegenspraak elimineert zodat er weer een 'consensus' heerst.

Positief aan het partijprogramma vind ik dat ze het bij BIJ1 erg voor het recht op abortus opnemen. De populariteit van abortus is tanende en voordat je het weet durven 'linkse' en 'liberale' politici er geen uitgesproken standpunt meer over in te nemen; bang dat het te veel potentiële stemmen gaat kosten. De huidige partijleider van de PvdA, Lilianne Ploumen, is trouwens ook zeer uitgesproken pro-abortus. Ook is BIJ1 uitgesproken voor de rechten van prostituees. Daarin is zij bijna uniek, daar de zogenaamde progressieve en liberale politici inzien dat het eerder stemmen kost dan oplevert om hier voor te zijn. Er is zelfs al jaren een inperking van rechten gaande op dit terrein. De normatieve monogame moraal prefereert hier vaak boven zelfbeschikkingsrechten. BIJ1 wil de invloed van multinationals beperken. Ook dat is positief, daar zij indirect steeds meer onze "democratieën" regeren.


Wat zijn de in mijn ogen slechte standpunten van BIJ1? Mijn kritiek zit hem vooral in het willen verbieden van strafbare uitingen. Zo wil BIJ1 organisaties verbieden die racistisch ideeëngoed verspreiden of organisaties waar deze ideeën worden uitgewisseld. BIJ1-politici noemden eerder de PVV en het FvD fascistisch. De kans is groot dat als het aan hen ligt, deze partijen verboden worden. Maar volgt daarna ook de VVD wegens etnisch profileren? En de SGP of het CDA wegens hun anti-homohuwelijksstanpunten? Zelf vind ik vele partijen inmiddels een gevaar voor de democratie (omdat men partijen en organisaties wil verbieden die enkel de waarheid spreken en het debat wensen aan te gaan), maar ik ben tegen het verbieden van partijen, tenzij men daadwerkelijk oproept tot geweld of plannen maakt om de democratie omver te werpen. Eigenlijk zou je alle partijen die voor een verbod op de PNVD zijn kunnen verbieden, daar ze de democratie afschaffen...

BIJ1 wil ook een verbod op Zwarte Pieten in de openbare ruimte. Over Zwarte Piet schreef ik al eerder twee artikelen. [3] [4] Ik ga een heel eind met BIJ1 mee in de discussie alleen trek ik niet de conclusie dat je moet verbieden of iemand zich wel of niet (zwart) schminkt. De vrijheid van meningsuiting en die van gedragingen vind ik zo belangrijk dat ik ook 'foute' meningen wil toestaan. Want de staat bepaalt anders wat goed en wat fout is. Homoseksualiteit was ooit 100% fout: bijna niemand die publiekelijk anders durfde te beweren. Maar door teksten en meningen niet strafbaar te stellen, konden enkelingen nuances aanbrengen. Hoe moeilijk ook, daar men expres werd gedemoniseerd, bedreigd, nauwelijks werd beschermd, et cetera. Dus zelfs standpunten waarvan 'iedereen' vond dat ze afschuwelijk waren, blijken dat soms later totaal niet meer te zijn. BIJ1 wil te veel gedachtenpolitietje spelen. De vrijheid van meningsuiting is daar in slechte handen vrees ik. En dat is doorgaans geen goed teken.


Als laatste punt van zorg benoem ik het hoofdstuk over Palestina. De Israëlische regering doet veel fout. Net als elke andere regering in de wereld. Ook komen doorgaans in democratieën, net als in dictaturen, niet altijd de beste mensen bovendrijven. Dit geldt voor ieder land ter wereld. BIJ1 heeft een heel hoofdstukje gewijd aan Palestina/Israël. Dit terwijl ze over andere landen geen aparte hoofdstukjes heeft in het programma. Dat vind ik eenzijdig. Ook het knuffelen van moslims vind ik verkeerd. Zelf zie ik zowel de christelijke religie als de islamistische religie als waandenkbeelden die naast goed, vaak ook veel ellende veroorzaken. We moeten altijd waakzaam zijn dat we niet groepen mensen gaan vervolgens wegens hun religie. Dat geldt voor alle religies: de christelijke, de joodse, de islamitische, et cetera. Maar dat houdt niet tegelijkertijd in dat we religiekritiek direct moeten bestempelen als haatzaaien. Een fout die 'links' al jaren maakt en deze fout zie ik ook terug in het programma van BIJ1. D66 wil artikel 23 (vrijheid van onderwijs) veranderen. [5] In hun partijprogramma staat: "Scholen mogen geen leerlingen weigeren op basis van religie." Artikel 23 mijdt men in haar programma en dat zegt veel over hun eerlijkheid. [6] De PNVD had dit standpunt als eerste in haar partijprogramma. De PNVD was, en is voor een verbod op basisscholen gebaseerd op een religie. Ik gun de Palestijnen hun eigen staat. Echter moet je er ook rekening mee houden dat veel landen en volkeren rondom Israël dat land nog altijd in de zee willen zien verdwijnen. Je moet nooit onvoorwaardelijk partij kiezen voor Israël en nooit onvoorwaardelijk partij kiezen voor de Palestijnen. Je moet de mensenrechtencheck doen. Dan zit je soms in het ene kamp en soms in het andere kamp. Al zit je op deze manier 90% in kamp A en maar 10% in kamp B, dan nog is die 10% belangrijk. Het gevaar bij partij kiezen is dat je je niet meer verdiept in de andere kant. Die indruk heb ik vaak bij mensen zoals prominent BIJ1-lid Anja Meulenbelt, die overigens niet op de kandidatenlijst staat.


Zelf ben ik ondanks de kritiek op sommige standpunten, bereid om een ondersteuningsverklaring te tekenen voor BIJ1. Ik weet niet of ze in Overijssel nog handtekeningen te kort komen. Mijn partner is ook bereid om zo'n ondersteuningsverklaring te tekenen. Maar of ze dat willen is de vraag, daar ik als persoon controversieel schijn te zijn. Ooit tekende ik voor de Liberalistische Partij (LP) een ondersteuningsverklaring. Sommige mensen dachten meteen dat ik extreemrechtse sympathieën had, daar hokjesdenkers soms niet al te goed kunnen nadenken. Alle ondersteuningsverklaringen worden altijd openbaar gemaakt. De zittende politici willen dit aantal handtekeningen trouwens vertienvoudigen. Dit geldt enkel voor partijen zonder zetels, want zittende partijen hoeven geen handtekeningen te overleggen. Ook al weer zo'n antidemocratische maatregel. In de media is hier zo goed als geen aandacht voor.


Ik ben trouwens geen libertariër, maar deels ga ik mee in hun denkwijze. Vooral op het terrein van een zo groot mogelijke vrijheid voor iedereen. Dat houdt in dat ik op economisch gebied hen vaak juist niet steun. Ooit nodigde de partij het PNVD-bestuur uit voor een praatje over onze partij. En ik hing een tijd rond op libertarische forums en ik ken een fanatiek libertariër in de VS. Het is niet zo dat elke libertariër als rechts kan worden gedefinieerd. Er zijn velen die pro dierenrechten zijn, pro milieu, et cetera. Het zijn dus niet enkel miljonairs die balen belasting te moeten betalen. Een enkele of een paar zetels voor de LP had ik als aanwinst gezien. Zouden ze enorm groot zijn in de peilingen, dan had ik wel afgehaakt en wat anders (beters) gezocht, mocht dat er zijn.

Hetzelfde heb ik met BIJ1. Deels goede standpunten, deels punten waar ik principieel niet achter sta. Maar de eerlijkheid, de menselijkheid van aanvoerder Simons (en nummer twee Gario) spreekt mij enorm aan. Ik vind het een aanwinst als ze minimaal 1 zetel haalt in de Tweede Kamer. Daarvoor zou het vervelend zijn als men net enkele stemmen tekort komt, doordat ze in een bepaald gebied onvoldoende handtekeningen ophaalden. En dus in dat gebied geen stemmen kunnen halen. Ik tweet en mail ze deze tekst wel. Als het nodig is, en ze onze (die van mij en mijn partner) handtekeningen willen, mogen ze me dat laten weten.

Noten
[1] PROGRAMMA 2021 - Allemaal anders maar toch gelijkwaardig - BIJ1 - cloud.bij1.org/s/DZo6n3reLLQq3jC/download - Geraadpleegd: 25 januari 2021
[2] Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen - www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z26042&dossier=35366 - Tweede Kamer der Staten-Generaal - 18 december 2019
[3] My cup of tea about Blackface - Marthijn Uittenbogaard - marthijn.nl - 24 januari 2018
[4] Blackface is history - Marthijn Uittenbogaard - marthijn.nl - 10 november 2019
[5] Moderne vrijheid van onderwijs - d66.nl/standpunten/moderne-vrijheid-van-onderwijs/ - D66 - Geraadpleegd: 25 januari 2021
[6] Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. - Verkiezingsprogramma [D66] 2021-2025 - D66.nl/wp-content/uploads/2021/01/d66_verkiezingsprogramma_een_nieuw_begin_2021_2025.pdf - D66 - Geraadpleegd: 25 januari 2021

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."