photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Slachtofferverklaring en verslag zitting - Huisvredebreuk en bedreiging met mes

Marthijn Uittenbogaard

© 12 augustus 2021

Slachtofferverklaring

Betreft: Bedreiging met mes, mogelijke moordpoging, herhaaldelijke bedreiging met de dood, huisvredebreuk. Datum: 4 mei 2020. Plus eerder huisvredebreuk: hij zat 's avonds laat op mijn schutting enkele dagen hiervoor.

Zaak: Arrondissementsparket Oost-Nederland, locatie strafzaak: Rechtbank Almelo, 12-08-2021.


Marthijn Uittenbogaard bij rechtbank Almelo

Geachte aanwezigen,

De bedreiging met het mes en eventuele moordpoging is bij mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ook het feit dat de verdachte al na twee nachten politiecel vrijkwam vond ik schokkend. Alsof de rechterlijke macht het niet zo erg belangrijk vindt om opiniemakers te beschermen. Want had deze man bij Geert Wilders binnengedrongen met een mes schreeuwend 'ik ga je vermoorden' dan lijkt het me sterk dat de verdachte zo snel weer op vrije voeten zou zijn gelaten.

Ook werd mij een dag na vrijlating van de verdachte meegedeeld dat meneer weer vrij was.

Wat heeft de actie van de verdachte met mij gedaan? Ik voel me sindsdien veel meer een gevangene in mijn eigen huis. Ik doe zo veel mogelijk de deuren op slot. Wanneer ik mijn vissen voer in de achtertuin maak ik de deur los, ik voer de vissen, en doe de deur weer op slot. Terwijl ik vroeger de achtertuin als onderdeel van mijn woning beschouwde en de deuren vaak open had. Ook controleer ik, als een bang oud vrouwtje, voordat ik ga slapen of alle deuren wel op slot zitten. En ik kijk zeer regelmatig of er niet iemand op mijn schutting zit, zoals verdachte had gedaan een paar dagen voordat hij zeer agressief mijn woning binnendrong. Ik voel me niet veilig in mijn eigen huis, ook niet met alle deuren op slot. Ik denk dat verdachte echt van plan was mij te gaan vermoorden die dag met het fileermes dat hij in zijn hand had.

Van verdachte wil ik weten waarom hij tot deze acties kwam? Was het een sensationeel mediabericht dat hem hiertoe aanzette? Ik hoop op een reactie hierop en wel een eerlijke reactie.

In de massamedia is een heksenjacht gaande op mijn persoon en dat kan mensen aanzetten tot geweld. Ook krijg ik onvoldoende, lees in het geheel niet, bescherming van de autoriteiten. Uitgezonderd dat de politie komt opdagen als ik 112 bel, krijg ik geen beveiliging.

Al jaren beschouw ik geweldplegers tegen mij en mijn woning, waarvan de verdachte in deze zaak verreweg het verste is gegaan, als de stoottroepen van de landelijke en lokale overheden. Het gaat in deze specifieke zaak te ver om hiervan voorbeelden te geven, daar de overheden hier nu niet terecht staan.

Ik ben voor een vrije samenleving waarin IEDEREEN in vrede met elkaar kan leven. Jong en oud, arm en rijk en welke seksuele voorkeur of uiterlijke kenmerken mensen dan ook hebben: we dienen in vrede samen te leven en geweld en bedreigingen horen daar niet bij. Het OM kan hierin een voorbeeld zijn, echter demoniseert en criminaliseert het huidige OM mij gigantisch, waardoor mensen zoals verdachte hier wellicht zich gesterkt voelen om geweld te gebruiken tegen mij.

Tijdens zijn arrestatie schreeuwde verdachte nog richting ons dat hij terug zal komen om ons wat aan te doen. Ik schrijf ons omdat verdachte er achter kwam dat ik niet alleen thuis was die dag. Wat ik het belangrijkste vind is dat verdachte nooit meer mij (en anderen) gaat bedreigen, of erger nog, gaat proberen te vermoorden. Hopelijk ziet hij dit inmiddels in.

Marthijn Uittenbogaard

Marthijn Uittenbogaard bij rechtbank Almelo

Bovenstaande tekst las ik vandaag voor in de rechtbank te Almelo. Inclusief enkele opmerkingen tussendoor waarin ik reageerde op wat verdachte tijdens de zitting had verklaard. Naast de slachtofferverklaring mocht ik zelf niets zeggen tijdens de zitting ondanks dat er soms onwaarheden werden verkondigd. Zo verklaarde verdachte dat hij als hij gewild had mij te steken dat wel had gedaan omdat hij daar alle tijd toe had. Hij verklaarde mij een halve of een hele minuut in de ogen te hebben gekeken voordat het mes door mijn logé uit zijn handen werd geslagen met een houten knuppel. Dit klopt niet. Verdachte drong 's ochtends vroeg mijn woning binnen en in no time stond hij naast mijn bed schreeuwend met een fileermes in zijn hand. Op dat moment hoorde hij een deur en ging toen kijken wie dat was en dat was Norbert de Jonge die uithaalde met de knuppel.

Ook verklaarde verdachte dat hij al een week lang vanuit mijn tuin mij had geobserveerd. Ik wist al dat hij een paar dagen daarvoor op mijn schutting zat 's avonds laat. Ik vermoedde al dat hij vaker langs was geweest daar ik sigarettenpeuken vond die dagen en na zijn arrestatie vond ik geen peuken meer. Peuken in de achtertuin en door de brievenbus! Of hij stenen gooit weet ik niet, maar de laatste tijd gooide iemand een grote kei naar het dak van ons huis. Verdachte heeft een locatieverbod voor heel Hengelo (O.), maar wie controleert dat?

Omdat verdachte, toen hij mij zag mij meteen verbaal agressief bejegende en ook mijn advocaat Sidney Smeets, en vanwege wat hij tijdens de zitting verklaarde eiste de officier van Justitie ook een onvoorwaardelijke celstraf: 6 maanden waarvan 3 maanden onvoorwaardelijk was haar eis. Ze zei dat ze na bestudering van het dossier in eerste instantie van plan was om enkel een voorwaardelijke straf te eisen. Door uitlatingen van verdachte tijdens de zitting zette ze zwaarder in. Blijkbaar was het zeer agressief iemands woning binnenstormen met een mes schreeuwend mij te gaan vermoorden op zich geen celstraf waard. Terwijl verdachte toen nog veel heftiger te keer ging dan nu voor de zitting.

Ik hield rekening met het feit dat verdachte naar deze zitting zou komen en dat hij misschien agressief zou worden. Dat hij mij en mijn partner misschien wel wat aan zou doen buiten de rechtbank. Het is eigenlijk absurd dat ik en verdachte gewoon naar dezelfde wachtruimte worden gestuurd voor aanvang van de zitting. Daaraan zie je dat men de zaak totaal onderschatte. Of deed men dat expres?

De Officier van Justitie voelde zich na mijn slachtofferverklaring niet aangesproken zei ze, wat betreft de kritiek die ik uitte op het Openbaar Ministerie. Toch werd tijdens de zitting duidelijk dat verdachte zich had laten opfokken door berichten over de inval in mijn woning. In die berichten repte de journalist - die klakkeloos overschrijft wat het OM naar buiten brengt - over een speciaal ingerichte kinderkamer. En over een lamp die voor kinderporno zou dienen en nog meer onzin. Dat je dan psychiatrische patiënten - wat verdachte was - dan kan aanzetten tot zulke daden moet men zich eens gaan aantrekken. Het is levensgevaarlijk hoe men over mij en mijn partner heeft bericht. Direct na afloop van de zitting wilde ik de Officier van Justitie hier nog op wijzen maar ze wilde totaal niet naar mij luisteren en wilde de rechter verzoeken mij de mond te snoeren. Zij hebben het klimaat geschapen zei Pim Fortuyn eens. Als mij wat overkomt weet je wie daarvoor indirect verantwoordelijk zijn, was Fortuyns redenatie.

Na afloop moest ik via de zij-ingang de rechtbank verlaten. Politie-agenten hielden een oogje in het zeil toen ik naar het station liep. Dit omdat ze rekening hielden met het feit dat verdachte mij misschien wat aan wilde doen. Door het dossier te lezen had men toch al moeten weten waar men mee te maken had zou je denken.

Mijn partner mocht niet aanwezig zijn tijdens de zitting. Wegens corona-maatregelen mogen enkel journalisten de 'openbare' zittingen bijwonen. Dit blijf ik schandalig vinden. Een journalist van RTV Oost was aanwezig. RTV Oost, die telkens opruiende teksten publiceert over mij en mijn partner.

Afgelopen week werd bekend dat iemand 6 maanden cel kreeg waarvan 3 voorwaardelijk. Deze persoon had RIVM-baas Jaap van Dissel bedreigd in een chatgroep. Dit is meten met twee maten, daar in bovenstaande zaak de Officier van Justitie eerst geen onvoorwaardelijke celstraf wilde eisen. Terwijl de verdachte in mijn zaak veel verder ging dan een afstandelijke bedreiging in een chatgroep. Ook zijn de massamedia amper geïnteresseerd in mijn zaak, daar ik misschien sympathie krijg als slachtoffer en men mij graag als dader afschildert? Behalve RTV Oost vrees ik dat men er niet over publiceert. Nu maar hopen dat deze journalist goed werk aflevert maar ik reken daar niet op.
[Toevoeging 13-08-2021. Verslag door een aanwezige bij de zitting.]

Rechtbank Almelo
Verdachte: G. [edit]
Benadeelde partij: Uittenbogaard
12 augustus 2021
13.30 - 15.00

U houdt me voor dat mij drie verwijten worden gemaakt. Ik zou de woning van de heer Uittenbogaard wederrechtelijk zijn binnengedrongen en mensen met een mes en verbaal bedreigd hebben. Vervolgens zou ik van een afdak gesprongen zijn en schade aangericht hebben aan een auto. Ik ben aangehouden en in verzekering gesteld. Ik ben in bewaring gesteld maar die is door de RC geschorst.

Als ik ze had willen neersteken had ik dat wel gedaan. Die kans heb ik gehad. Ik ben wel binnengedrongen en had ook een mes bij me. Dat klopt. Ik kwam in de woning. Ik was om 5.30 uur 's ochtends van huis gegaan. Ik ging met mijn mes naar binnen maar kwam niemand tegen. Ik ben toen naar boven gegaan en heb me voorgedaan als een arrestatieteam. Ik riep 'politie, politie'. [Klopt niet. Hij schreeuwde al meteen 'Ik ga je vermoorden'./MU] Ik wist waar zijn slaapkamer was want ik heb daar een week in de tuin gezeten. Ik had me goed voorbereid en ook filmpjes gemaakt voor mijn website. Ik zag een bevestiging van mijn vermoeden uit de manier waarop hij opstond. Ik had hem zo neer kunnen steken en zijn kop eraf kunnen snijden en dan een kopje koffie kunnen zetten. [Klopt niet. Toen hij naast mijn bed aankwam hoorde hij een deur en hij keerde direct om en vervolgens sloeg Norbert het mes direct uit zijn handen met een knuppel./MU] Norbert de Jonge stond stokstijf. Ik ben op hem toegelopen op een dreigende manier. Maar ik ben er niet heengegaan om ze dood te maken want ik ga voor hen geen twintig jaar de cel in. Op de terugweg toen ik naar benden ging en buiten heb ik nog gezegd dat ik ze dood ging maken. In de slaapkamer heb ik geen prikbewegingen gemaakt maar hem wel goed in de ogen gekeken. [1 seconde maximaal./MU] Bij Norbert de Jonge heb ik wel dreigende bewegingen gemaakt. Hij sloeg dat ding uit mijn handen en toen ben ik naar beneden gegaan en toen heb ik die woorden geuit dat ik ze ging vermoorden. Ik verliet het huis via de achtertuin. Links van zijn huis heb je een steegje. Ik klom op dat dak omdat ik weg moest. Ik wilde wegkomen. Ik kwam via de schutting bij de buurman in de tuin en heb daar nog staan schreeuwen en stevige bedreigingen geuit. Ik kwam kinderachtig ten val. [Volgens mij zei hij ik kwam ongelukkig ten val maar daar doe ik niet kinderachtig over./MU] Ik ga die schade vergoeden. Ik rende naar de voorkant waar mijn auto stond en die startte niet. Toen ben ik daar aangehouden.

U vraagt me wat een volwassen man ertoe brengt vanuit Zwolle naar dat huis te gaan en die mensen met een mes de stuipen op het lijf te jagen. Ze zitten in een beveiligde woning maar dat stelde geen reet voor. U vraagt wat me ertoe brengt. Dat begint in 2018. Ik werkte in Kampen in de nachtdienst en ik zag een krantenbericht over de zaak Pieter Scully in Australië die heeft de film 'The destruction of Daisy' gemaakt. Ik vind het een grote schande. Ik schaam me diep dat ik Nederlander ben. Ik wilde gewoon wat doen voor mijn land. U zegt me dat het de taak van de politie en het OM is om daar wat aan te doen en ik niet. Oh ja. Ik heb twee weken geleden via Bullchat iemand opgespoord een man die vaders met jonge kinderen zoekt. Ik heb veel nummers verzameld en melding gedaan bij de politie maar ik kom niet verder dan de wijkagent. Als je mij dat gaat vertellen dan hebben we geen rechtsstaat. Ja sorry hoor. Ik ben er echt niet om een middelvinger naar u opsteken. Het recht in eigen hand nemen mag niet, maar wat zij allemaal doen wel. Stuur me maar naar de gevangenis want ik vind dit een drogreden.

U zegt me dat de kern van de rechtstaat is dat de politie ingrijpt bij strafbare feiten. Maar u ziet een belangrijk aspect over het hoofd want jullie verzaken. Als iemand hem vermoordt dan verdient hij daarvoor geen straf. Het stukje rechtsstaat. Ik vind het gewoon heel erg. De statistieken die ik in mijn hoofd heb zitten. Nou echt. De cijfers liegen er niet om. U vraagt me of u zich zorgen moet maken dat ik het nog eens ga doen. U moet zich zorgen maken over die andere mensen. Ik weet in zekere zin niet wat het recht in eigen hand nemen is. Als ik iemand opspoor en de gegevens overdraag aan de politie is dat dan recht in eigen hand nemen? Ik ben geen pedojager. Ik ga er niet meer iets mee doen met strafbare feiten. Dat heeft geen zin want dan zit ik hier weer.

U, officier, vraagt me wat mijn bedoeling was. Ik wilde rust in mijn kop hebben. Dat gaat terug naar die glorieuze film over een meisje van 18 maanden oud en ik dacht waarom zie ik dat niet op het achtuurjournaal. Ik ben me daarin gaan verdiepen. Heeft u zijn Twitter weleens gezien? Hij tergt de samenleving. Als ik naar die woning ga heb ik tenminste wat gedaan. Hij tergt de samenleving met zijn walgelijke verhalen. Ik dacht: 'Hij slaapt voorlopig even minder goed'. Dat mag misschien niet maar dat maakte mij rustig. En ik wilde ze even in de schijnwerpers zetten. Dat doen ze altijd zelf met die misselijke praatjes en nu doe ik het op een andere manier. Ik was niet onder de indruk van mijn aanhouding. Ik heb vaak genoeg in een gesloten inrichting gezeten. Ik heb daar acht keer gezeten, van die elf of twaalf keer is er maar een keer een feit als dit geweest. Een keertje werd ik verdacht van brandstichting en daar heb ik een tijd voor vastgezeten.

M. Uittenbogaard leest zijn slachtofferverklaring voor. [Zie boven voor de tekst hiervan./MU]

De andere benadeelde partij heeft een vordering ingediend maar de verzekering heeft het al betaald behouden het eigen risico.

Ik heb die mevrouw een brief gestuurd dat ik de schade wilde vergoeden dus dat doe ik dan ook.

U bespreekt met mij mijn persoonlijke omstandigheden. Ik ben verhuisd naar S. [edit]. Ik woon alleen. Ik deel een verdieping met veredelde studentenkamers. Ik heb me daar teruggetrokken en ben bezig een boek te schrijven. Non-fictie, dat kan ik goed. Ik probeer dit soort dingen onder de aandacht te brengen en als ik daarmee klaar ben wil in terug naar Kampen want dat is mijn stadje. Ik werkte in de beton en heb daar een arbeidsconflict gehad. Ik krijg nu al drie jaar 90% terwijl ik er maar drie maanden gewerkt heb. Ik heb een vriendin maar gelukkig geen kinderen. Ik wil alleen kwijt dat ik hem niet ga vermoorden als ik zou lezen dat hij dood is gegaan maakt me dat blij maar ik ga er niet twintig jaar voor de cel in.

U zegt me dat de laatste zaak tegen mij in 2014 is geseponeerd en zegt me dat er beslag ligt op het mes. Dat mag blijven waar het is.

U, officier, vraagt me naar het feit dat ik opgenomen ben geweest. De eerste keer was in 2006 en de laatste keer vorig jaar. Ik ben bipolair type 1. Als ik een episode krijg ben ik manisch, depressies ken ik nauwelijks. Ik doe het redelijk goed, zonder medicatie. Veel vette vis, goed eten en slapen. Ik heb met een rechterlijke machtiging vastgezeten en daarvoor moest ik medicatie slikken en dat wil ik niet meer. Ik heb dit met mijn volle verstand gedaan en zat niet in een manische episode. Je leest in de krant dat in een psychose mensen gevaarlijk zijn, maar ik heb dan vooral godsdienstwanen [Dan denk ik dat ik Jezus ben en ik keer dan juist mijn andere wang toe zei hij./MU]. De reclassering heeft me eerder genaaid dus daar werk ik nooit meer aan mee. Ik ben geen coke-gebruiker. Daarom heb ik nu niet meegewerkt aan de rapportage. Ik sta niet meer onder behandeling van een psychiater.

Laatste keer ben ik hardhandig in de boeien geslagen en ging de politie met zijn knie in mijn onderrug en toen heb ik me flink misdragen in de politiecel en moest ik naar de gesloten afdeling in Deventer maar na drie weken mocht ik gaan en dat gebeurt niet vaak. Werken in de betonfabriek is mijn medicatie.

Requisitoir: De bedreiging, vernieling en huisvredebreuk kunnen wettig en overtuigend bewezen worden, er zijn aangiftes, er zijn bevindingen van de politie. Verdacht is de woning binnengestormd met een mes en heeft de heren daar getroffen en ze gezegd dat hij ze af zou maken. Dat wordt ondersteund door het PV van aanhouding. Dat zijn stevige bedreigingen en er is een mes getoond. De huisvredebreuk kan ook worden bewezen. De vernieling van de auto was misschien niet zijn volle opzet maar het is wel het gevolg van zijn handelen geweest. Verdachte is ook strafbaar. Het zijn ernstige feiten. Het was een uitermate angstige situatie als je 's ochtends vroeg een schreeuwende man met een mes in je huis treft. Hij roept dan ook nog eens dat hij je gaat vermoorden dus ik kan me voorstellen dat beide heren dachten dat hun laatste uur had geslagen. Ik vraag me ook af wat er gebeurd zou zijn als De Jonge er niet was en met een stok had geslagen. De verdachte leek daar niet op berekend, hij schrok dat er nog iemand was en het lijkt erop dat hij daarom is vertrokken. Maar wat zou er gebeurd zijn als De Jonge er niet was. Wat de reden is kunnen we wel invullen maar zekerweten doen we het niet. Vandaag komt er wel iets meer duidelijkheid maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat hij bij dreigen was gebleven als De Jonge er niet was. Hij lag al een week in de tuin. Dat maakt het extra beangstigend. Ik schrok daarvan. We hebben gehoord wat de gevolgen zijn. Eigenlijk past dit optreden in een beweging die we wel meer zien, waarin burgers het recht in eigen handen nemen. Ze zijn zelfstandiger gaan optreden tegen dingen waar ze boos over zijn. De pedohunters zien we de laatste tijd opkomen. Die beweging wordt sterk afgekeurd. De voorzitter heeft terecht benoemd dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt en het opsporingsmonopolie bij justitie. Alleen zij zijn daartoe bevoegd, burgers niet. Ik hoor vandaag weinig positieve geluiden over het OM noch van verdachte, noch van het slachtoffer. Maar ik voel me niet aangesproken. We werken dag en nacht aan een rechtvaardige samenleving en kunnen niet accepteren dat burgers het recht in eigen handen nemen. Daar gaat politiecapaciteit aan op en niet aan de zaken waar het die bezorgde burgers om gaat. Er kleven allerlei risico's aan het recht in eigen hand nemen, het kan de verkeerde zijn of verkeerd aflopen. We kunnen dat niet tolereren. Geweldloze, constructieve hulp bij de opsporing wordt gewaardeerd maar andere vormen niet.

Ik vind een forse straf op zijn plaats. Dat moet in principe een gevangenisstraf zijn. Bij de voorbereiding dacht ik nog dat ik geen gevangenisstraf ging vragen. Het is al wat langer geleden en er zijn geen nieuwe feiten. Maar nu denk ik dat het wel nodig is. Ik heb vandaag niet het vertrouwen gekregen dat het hierbij zal blijven en de verdachte inzicht heeft in het kwalijke van zijn handelen. Het lijkt er sterk op dat meneer zich nog erg bezighoudt met de jacht op pedofielen. Dat kunnen we niet accepteren. Daarom is een stevig signaal naar verdachte maar ook naar de samenleving nodig. Ik eis daarom een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. De voorwaardelijke straf is noodzakelijk om te voorkomen dat de verdachte nogmaals in actie komt tegen mensen die hem niet aanstaan. De vordering van B. [edit naam, eigenaar vernielde auto/MU] moet worden toegewezen tot het bedrag van de eigen bijdrage. Het mes moet verbeurd worden verklaard.

Advocaat Kennedy Tunç: Over de bewezenverklaring zal ik het niet hebben want ik refereer me aan het oordeel van de rechtbank. Het hoe en waarom wil ik wel toelichten. Er zijn weinig verdachten zie zo open en eerlijk verklaren waarom ze tot een daad zijn gekomen. Hij heeft het hart op zijn tong. Ik heb weinig voorgeleidingen meegemaakt die zo open en eerlijk waren. Ik wil het handelen van mijn cliënt niet goedpraten maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? Cliënt heeft er al veel over verklaard maar een punt heeft hij niet besproken, de bewoners aan de [edit straatnaam], zijnde de mensen achter de stichting [vereniging/MU] Martijn en zijn al jaren bekend. Toch is er een moment gekomen dat moment er iets mee dacht te moeten. Hij is er zich in 2018 gaan verdiepen. Hij vernam toen ook dat deze mensen nog verder gingen met hun zeer ernstige misdrijven. Er was een inval van de politie en tijdens de eerste proformazitting kwam naar buiten wat daar is aangetroffen. Een complete kinderkamer, een rugzak, een ruimte met een fotolamp, een doos met kunstpenissen. [Oftewel stemmingmakerij vol met leugens door OM en media heeft de man aangezet hiertoe!/MU] Het OM ging ervanuit dat deze attributen werden gebruikt voor zeer ernstige misdrijven. Dat werd de bekende druppel voor cliënt. Hij is niet iemand die het recht in eigen hand neemt. Dit was voor cliënt het bewijs dat deze mensen achter deze stichting lak hebben aan de wet en doorgingen met strafbare feiten. Hij wilde de stichting in de schijnwerpers zetten om te laten zien dat er iemand in Nederland wel op ze letten. Misschien blijven ze binnen de grenzen van de wet maar iemand houdt ze in de gaten. Dat was de bedoeling van cliënt. Hij gaf bij de RC aan dat dit niet te manier was omdat hij nu vastzat en deze mensen door konden gaan met hun praktijken. Ik vind de straf die het OM eist niet passend. Er moet een groter deel voorwaardelijk met daaraan gekoppeld een contact- en gebiedsverbod en zo is er geen recidiverisico meer. De vordering van B. [edit] daarvan heb ik geen voegingsformulier gezien. Ik verzoek toch niet om de vordering niet ontvankelijk te verklaren want cliënt wil hem betalen en heeft haar ook een brief gestuurd.

Officier: Ik ben een onderdeel vergeten namelijk die bijzondere voorwaarden die bij de schorsing zijn opgelegd: contactverbod en gebiedsverbod bij die drie maanden voorwaardelijk.

Laatste woord: de officier ziet Norbert de Jonge als reddende engel maar dat is niet waar. Hij kwam niet naar mij toe ik ging naar hem toe. Hij stond stokstijf. De officier wilde eerst geen straf geven en nu ik gekomen ben opeens wel. Ik ben geen bedreiging hoor, voor Uittenbogaard, De Jonge, Maatman of Van den Berg niet. Ik ga ze niet doodmaken.

Uitspraak: 26 augustus, 13.15 uur.
Update 19-10-2021:

De verdachte is op 26 augustus 2021 veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Oftewel geen dag celstraf terwijl online bedreigers van politici telkens maanden onvoorwaardelijk krijgen. De rechter toont hiermee dat hij bepaalde mensen minderwaardig acht en deels vogelvrij.

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."