photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Zijn alleen partijen als de PVV en het FvD fout?

Marthijn Uittenbogaard

© 20 november 2021

Steeds meer opiniemakers waarschuwen ons voor partijen als de PVV en het Forum voor Democratie (FvD). Ze trekken vergelijkingen met de opkomst van het fascisme zo'n honderd jaar geleden. Niet iedereen stelt de PVV en het FvD gelijk met de NSDAP van Adolf Hitler, wel wijzen ze op de overeenkomsten en het gevaar dat op de loer ligt dat het net zo erg kan gaan worden.


Hysterische opruiende schoften Mussolini en Hitler

Mijn bezwaar is dat bijna iedereen makkelijk kritiek durft te leveren op outsider-partijen, terwijl de gevestigde partijen doorgaans buiten schot blijven. Hooguit neemt men het de politici van die gevestigde partijen kwalijk dat ze zich niet fel genoeg uitspreken tegen de PVV en het FvD. Wanneer de gevestigde partijen zelf een gevaar vormen voor de huidige democratie en voor mensenrechten is er vaak amper kritiek op deze partijen. En als er kritiek op is, is het in de trant van: ik ben het niet eens met dit wetsvoorstel. Het woord fascisme valt dan nimmer.

Laatst las ik een stuk van Dirk Verhofstadt, getiteld: "We mogen overeenkomsten met jaren '30 niet langer verzwijgen". [1] Verhofstadt is liberaal en actief bij het platform Liberales. Ik reageerde fel op Twitter; dat Verhofstadt niet enkel naar Vlaams Belang en dergelijke partijen moet kijken wat betreft de vergelijking met de jaren 1930. Ook de zogenaamd democratische partijen zijn in mijn ogen zeer verantwoordelijk voor het oprukkende fascisme. In Nederland is de vrijheid van vereniging afgeschaft. Alsook de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van meningsuiting. Zolang je maar met het woordje pedofilie schermt, kun je dus al deze mensenrechten afschaffen zonder kritiek van opiniemakers. Want daarover zwijgt men doorgaans. Zo ook in Nederland opiniemaker Han van der Horst. Ook hem heb ik diverse malen op Twitter hierover fel aangesproken. Alsook Zihni Özdil en vele anderen door de jaren heen. Doorgaans reageren ze in het geheel niet op mij. Dirk Verhofstadt is mij op Twitter gaan volgens na mijn felle kritiek op hem. Mijn kritieken zijn trouwens deels frustraties, maar ook bedoeld om mensen aan het denken te zetten. Het gaat mij er niet om, om op iemand te schelden enkel om mijn woede te kunnen afreageren. Doorgaans negeert men mij dus totaal en ik houd hen op mijn beurt verantwoordelijk voor het toenemende fascisme. (Als ik afgevoerd word, gebeurt dit terwijl de meesten zullen zwijgen.) Dit omdat de zogenaamd gevestigde partijen wel telkens stapje voor stapje richting de jaren 1930 mogen opschuiven.


Een van de vele VVD-bruinhemden, zoon van vluchteling uit Iran (sic)

Bij Liberales nodigde men een paar jaar terug "liberaal" Mark Rutte uit. De VVD, de partij van Rutte, wil zelfs mijn passieve kiesrecht afnemen! De VVD is ontpopt tot een bruinhemdenpartij. Maar omdat zij tot de bestuurlijke macht behoort, in gemeentes en landelijk, is de VVD van felle kritiek wat betreft dit punt (grondrechten afschaffen/fascisme) ontheven. In de jaren 1930 was er in heel Europa onvrede die leidde tot de opkomst van talloze fascistische partijen. Maar de huidige partijen van toen waren ook niet immuun voor het oprukkende fascisme. Je kunt dat zien aan de strengere zedenwetten uit die tijd. Homoseksualiteit lag meer onder vuur alsook prostitutie.

Ik kreeg huiszoeking zogenaamd wegens opruiing. Men nam veel tijdschriften en dergelijke in beslag plus een heel archief. En dat mag blijkbaar allemaal. Want volgens de huidige stand van de rechtspraak staat het pleiten voor een lagere leeftijdsgrens in de zedenwet, dan wel het geven van voorbeelden van positief beleefde pedoseksuele relaties, dan wel het citeren uit wetenschappelijke studies, gelijk aan het ondermijnen van de democratie! Zo redeneert men. Het is een zeer kromme, Kafkaëske, en fascistische redenering.

De journalistiek kan dit aan de kaak stellen. Ze kunnen ruimte vrijmaken voor een debat aangaande de schadelijkheid en onschadelijkheid van pedoseksuele relaties: wanneer wel, wanneer niet. Onder welke omstandigheden wel en niet, et cetera. Maar de massamedia hebben al jaren besloten totaal, geen millimeter, nuance hierin toe te staan. Positief beleefde relaties negeert men totaal en de wetenschappelijke studies aangaande zulke relaties idem. Het gevolg is dat het zeggen van de waarheid een misdaad wordt, dan wel is geworden.

Pedofilie als onderwerp is uitermate geschikt om het fascisme in te voeren. Dit is al decennia gaande en waar eindigt het? De schuldigen zitten niet alleen bij media zoals De Telegraaf (nooit in feiten geïnteresseerd enkel populisme/fascisme bedrijven en de macht paaien), maar ook bij de zogenaamde kwaliteitsmedia zoals de NRC en Vrij Nederland. Zij zijn ook al jaren bezig met de weg plaveiden voor het oprukkende fascisme. De oplossing om het oprukkende fascisme te voorkomen is heel simpel: schaf het taboe af op het onderwerp pedofilie, pedoseksualiteit en kinderseksualiteit. Zo niet dan kunnen Jodenvergassingen of soortgelijke duistere zaken gewoon weer opnieuw plaatsvinden: je helpt expres hysterisch leugenachtig tuig aan de macht. Ook de NRC doet hier dus aan mee. Alle bruinhemdpartijen houdt men de de handen boven het hoofd. Enkel op de nieuwkomers klinkt kritiek.

In de toeslagenaffaire leerden we dat er 1100 kinderen uit huis geplaatst zijn. Dit al tig jaren sluimerende fascisme van overheidsinstanties - in dit geval Jeugdzorg - is schandalig. Al zou je weinig geld hebben, waarom worden dan je kinderen van je afgenomen? Aan die kinderen wordt en werd niets gevraagd! Lopendebandwerk om kinderen uit huis te plaatsen. Zonder die toeslagenaffaire was en is dit ook bezig. As we speak. Waarom accepteren we dit? Maar nee, Jeugdzorg is een gerespecteerde organisatie, waar natuurlijk soms wel eens iets mis gaat maar over het geheel genomen zijn ze goed bezig. Dat is de gedachte van alles wat officieel is in dit land. Dit omdat de terreur van overheidsinstanties vooral de onderklasse treft. De onderklasse die men paait met een politiek proces tegen zogenaamde pedofielen.

Als je consequent overal mensenrechten verdedigt krijgt fascisme nauwelijks kans. Als je je ogen regelmatig sluit is het fascisme zo weer onder ons. En diverse minderheden (en opiniemakers en journalisten) kunnen daarna makkelijk vervolgd worden.

Geen journalist is bij mij op bezoek gekomen om precies uit te vogelen wat er aan de hand is, in het proces tegen mij en twee anderen. Nee, men volgt klakkeloos de machthebbers. Ook de vele bedreigingen en zelfs een moordaanslag op mij (zie mijn vorige stuk op deze site) is voor de meeste redacties niet iets om te benoemen: omdat ze het goedkeuren. Ze wensen het fascisme. Daarom ook konden miljoenen Joden zo makkelijk vergast worden: de meeste mensen deugen voor geen meter! Dat was toen zo, en dat is nu nog steeds zo. Ik ben een van de weinigen die effectief het fascisme bestrijdt, maar ik sta hierin vrij alleen en dat is gevaarlijk. Vele jaren geleden koppelde ik de heksenjacht tegen kinderseksualiteit en pedoseksualiteit al aan het oprukkende fascisme. Ik mocht dat woord niet gebruiken kreeg ik altijd te horen. Nu zijn er velen die wijzen op het oprukkende fascisme. Een homo-activist anno 1920 had doorgaans eerder door hoe de stand van zaken was betreffende mensenrechten... Naar hem werd niet of nauwelijks geluisterd.

In een land waar het zeggen van de waarheid strafbaar is wil ik niet wonen.

Noot
[1] Dirk Verhofstadt: "We mogen overeenkomsten met jaren '30 niet langer verzwijgen" - www.hetobservatorium.be/2021/11/13/extreemrechts-we-mogen-overeenkomsten-met-jaren-30-niet-langer-verzwijgen/ - Het Observatorium - 13 november 2021

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."