photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Ga desnoods naakt over straat

(Metro - Niet Geplaatst)

© 30 juni 2005 Marthijn Uittenbogaard
Studente M.J. Boon, die geen fan is van onze medelanders, de allochtonen, wil wel dat deze allochtonen hun moraliteit en zedelijkheid opdringen aan de westerse wereld. Dit schrijft ze in een ingezonden brief in de Metro van woensdag jongstleden. Ze vindt dat het menselijk lichaam wordt opgedrongen in reclames en in openbare gelegenheden en dat dit dus verboden moet worden. Ik vind dat je je moet kunnen kleden zoals je maar wilt. Desnoods ga je naakt over straat. Tolerantie houdt in dat je anderen niet onnodig iets oplegt. Waarom studente Boon geen fan is van de allochtonen weet ik niet maar misschien wel mede vanwege de onderdrukking van vrouwen in veel niet-westerse culturen. Sexy over straat gaan en vrouwenrechten gaan echter hand in hand. Wanneer je niet sexy over straat mag en je lichaam alleen voor je partner is, mag je al snel ook niet meer buitenshuis komen om bijvoorbeeld te werken of om te studeren. De orde zal dan zo worden, als tot voor kort het geval was, dat vrouwen thuis moeten blijven om kinderen te baren en om de man te dienen.

Er zijn zeer veel mensen die zich storen aan al het bloot om hen heen. Helaas zijn er maar weinigen die dit bloot in publieke debatten verdedigen. Zelfs de Music Director van de clipzender The Box verdedigde niet eens het bloot in de clips die ze uitzenden maar wees op de verantwoordelijkheid van de ouders. Helaas, want seksuele onderdrukking maakt zeer waarschijnlijk mensen agressief en intolerant. (Zie hiervoor het onderzoek van Dr. Prescott op www.violence.de). Ook kan het positief waarderen van lustgevoelens veel ellende voorkomen. Ons soort samenlevingen nemen een verhoogde kans op verkrachting, geweld en moord op de koop toe.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."