photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Positionering en de noodzaak van de PNVD

© 2 juli 2005 Marthijn Uittenbogaard
Het onderstaande schema geeft in grote lijnen aan waar de politieke partijen zich bevinden op een links-rechts schaal. Beter is het om deze 'schaal' als een cirkel voor te stellen. De PNVD (= Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit) zit tussen de 'liberale' VVD en de linkse partijen in. De PNVD is dan ook een sociaal-liberale partij. De PNVD staat hier niet bij vanwege het feit dat deze partij op dit moment kans maakt op een zetel (bijna niemand heeft nog van de PNVD gehoord) maar wel om de positie aan te geven.

(Nieuw Rechts & Eerdmans) - (Nawijn & LPF & Wilders) - (VVD) - (D66 & PNVD) - (GroenLinks & PvdD) - (SP & PvdA & PRDV) - (CDA) - (CU) - (SGP) - (Nieuw Rechts & Eerdmans) - (Nawijn & LPF & Wilders) et cetera

(Peter R. de Vries, Partij voor de Dieren, Nawijn en Eerdmans kunnen nog iets verschuiven daar ik hun programma nog te weinig ken.)

De partijen als Nieuw Rechts en SGP zitten zo dicht op elkaar omdat ze beiden willen dat de bevolking er grotendeels dezelfde zeden (normen) op na houdt. Te afwijkende meningen willen ze zelfs verbieden. Voorbeelden zijn godslastering bij de SGP en het 'propageren van pedofilie' bij Nieuw Rechts. Opgelegde sociale samenhang (met of zonder god) is hier het credo.

Liberale partijen (VVD) willen juist dat het individu alles mag doen en laten zolang hij of zij anderen daarbij niet schaadt. Socialisten (bijv. PvdA) vinden de maatschappij dan te egoïstisch worden, waardoor zwakkeren (die door wat voor omstandigheden dan ook zwakker zijn; eigen schuld, (sociale) afkomst en noem maar op) de dupe worden. Sociaal-liberalen (bijv. D66) zitten hier tussenin. Zij willen dat de overheid basisbehoeften aanbiedt, maar niet te veel om het eigen initiatief van de burgers niet te veel te ontmoedigen of zelfs tegen te werken. Ook niet te weinig vanwege het egoïsmestandpunt en een te groot verschil wat uitgangspositie betreft.

Uit de recentste peiling (zie onder) is af te leiden dat de regeringspartij, het CDA, verliest naar beide kanten toe. Dit is waarschijnlijk voor de coalitiepartner VVD net zo. In ieder geval verliezen zij aan Wilders. D66 verliest waarschijnlijk aan de linkse partijen daar het als sociaal-liberale partij weinig linkse standpunten kan verwezenlijken als klein duimpje in dit kabinet.

Peiling Nova (Bureau Interview NSF); 1 juli 2005:
(Tussen haken huidige behaalde (begin 2003) zetelaantal als partij.)

Nieuw Rechts & Eerdmans 0 (0)
Nawijn & LPF & Wilders 0 & 1 & 5 (0 & 8 & 0)
VVD (28) 24
D66 & PNVD (6 & 0) 3 & 0
GroenLinks & PvdD (8 & 0) 10 & 0
SP & PvdA & PRDV (9 & 42 & 0) 20 & 50 & 0
CDA (44) 27
CU (3) 8
SGP (2) 2

Totaal 150 zetels

De sociaal-liberale partijen, zelfs als je GroenLinks daartoe rekent, hebben samen 13 (zonder GL maar 3) van de 150 zetels in de peilingen. Dit terwijl D66 niet zo heel lang geleden 24 zetels had in de Tweede Kamer. Is er geen ruimte meer voor sociaal-liberale partijen? Ik denk van wel. D66 heeft haar profiel te veel laten verwateren en is te veel een bestuurspartij geworden die haar idealen zonodig uitlevert om maar in het centrum van de macht te verkeren. Denkend dat het gedachtegoed dan het meeste rendement oplevert. De kiezers denken hier blijkbaar anders over en mijns inziens is dit terecht. De PNVD is hoog nodig om dit waarschijnlijk bestaande politieke gat te vullen. De PNVD moet zien om stemmen af te pakken van de VVD en aan de linkerzijde van GL, SP en de PvdA. Al deze partijen zijn bang om controversiële, maar wel noodzakelijke, standpunten in te nemen. Denk aan onderwerpen zoals drugslegalisering, seksuele zaken, koningshuis (SP uitgezonderd), gevangeniswezen en het steeds meer onder druk staande rechtssysteem. Zij sturen te veel hun beleid ietwat bij naar links of naar rechts al naar gelang de publieke opinie lijkt te verschuiven. Het probleem hierbij is dat de bevolking weinig te kiezen heeft als alle partijen dezelfde richting uitwaaien, en de politici kunnen ernaast zitten wat hun inschattingen betreft van hoe het volk denkt. Ook een groot bezwaar is dat het volk vaak simplistisch denkt daar ze niet alle ter zake doende en beschikbare gegevens hebben plus zich lang niet overal in verdiepen, wat overigens logisch is.

De PNVD heeft al een uitgebreid verkiezingsprogramma die her en der nog iets moet worden bijgeschaafd. Verder staat de PNVD voor zaken zoals:
  • Humanisme; veroordeel nooit mensen alleen hun verkeerde daden.
  • Vrijheid; alles mag tenzij je iemand (indirect) schaadt.
  • Vrijheid van meningsuiting; alles mag gezegd worden tenzij je oproept tot geweld.
  • Scheiding der machten; te veel macht bij één partij (hier wordt niet alleen een politieke partij mee bedoeld) loopt altijd verkeerd af. Dus politieke en rechterlijke macht moeten gescheiden blijven alsook politieke en journalistieke macht alsook politieke en kunstenaarsmacht et cetera.
  • Tegen dogma's; negeer nooit andersdenkenden, en maak ze zeker nooit monddood maar dat had ik al genoemd.
  • Strijden voor basisvoorzieningen/basisbehoeften; hier valt onder andere ook het bestrijden/voorkomen van honger in andere landen onder.
  • Evolutie is beter dan revolutie; door evolutie creëer je geen groepjes conservatieven (of juist progressieven) die zich zo bedreigd (of beknot) voelen dat er op den duur een tegenrevolutie volgt. Ook is de kans op ernstige dwalingen een stuk kleiner.
  • Humor is niet strafbaar; deze indruk krijg je bij veel linkse partijen.
De meest controversiële standpunten van de PNVD zijn onze seksuele standpunten. Toch zouden deze standpunten juist linkse en liberale personen moeten aanspreken, iets wat in de jaren zeventig en tachtig wel het geval was overigens, omdat geloofsfanaten en fascisten seksuele repressie altijd gebruiken (misbruiken) om mensen van jongs af aan te onderdrukken en zo te onderwerpen. Zij ontlenen hun macht aan het feit dat zij de zedelijkheid, desnoods met harde hand, willen beschermen of herstellen. Ook maakt seksuele onderdrukking mensen agressief (zie hiervoor het onderzoek van Dr. Prescott op www.violence.de). Veel mensen willen personen zoals Bush stoppen, maar hoe doe je dat? Simpel, door mensen (de achterban van Bush) seksueel te bevrijden, dit zet meer zoden aan de dijk dan het demonstreren tegen geweld.

Dus mensen geef de PNVD een kans. Denk en doe met ons mee. De kans is er om er iets goeds van te maken en om in 2007 zetels in de wacht te gaan slepen waarmee we de maatschappij kunnen gaan proberen te verbeteren. Dit gaat echter niet vanzelf!

Toen dit stuk werd geschreven heette de PNVD nog NVD.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."