photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Open brief aan de samenleving

© 5 augustus 2005 Marthijn Uittenbogaard
Veel pedofielen willen in harmonie met de maatschappij leven en ze willen dat iedereen, jong en oud, zo gelukkig mogelijk is. Echter, staat onze maatschappij het niet toe om pedofiel te zijn. Het pedofiel zijn an sich wordt al jaren lang verketterd. Pedofielen worden nog altijd ten onrechte als een homogene groep gezien. Dit is het beeld dat men graag neerzet. Bij heterofielen doet men dit niet. Staat er ooit in de krant: 'heterofiel verkracht vrouw'? Eén van de manieren om alle pedofielen te verketteren en ze als monsters af te schilderen is het simpele monddood maken. Ze hebben zo'n afgrijselijke mening dat die niet geuit mag worden op de televisie of in de krant. Ten eerste geldt: zoveel pedofielen zoveel meningen en ten tweede: hebben de meeste pedofielen daadwerkelijk afgrijselijke meningen?

Schadelijkheid

Pedoseks is schadelijk beweert het volk. Als dit waar zou zijn, is het dan terecht om personen die pedoseksuele gevoelens bij zichzelf ontdekken te verketteren? Het is voor hen een zeer essentieel deel van hun 'ik', maar dat moeten ze maar voor altijd geheim houden? Ze moeten maar net doen alsof ze op vrouwen of mannen vallen? Ze moeten zich maar inhouden en nooit seksuele contacten met kinderen en jongeren aangaan en zelfs het kijken naar kinderporno, een drang die veel pedofielen hebben, helemaal omdat ze niets mogen, moeten ze maar laten? Dit terwijl er steeds meer onder de noemer kinderporno valt en dit zal nog alleen maar uitbreiden want de maatschappij wil dat pedofilie simpelweg verdwijnt. Dat dit nooit zal gebeuren weet men wel maar ach, als je er niets meer over hoort zal het wel weg zijn. Juist in zulke samenlevingen vindt er daadwerkelijk veel misbruik plaats.

Waar zijn de wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat pedoseksuele handelingen schadelijk zijn voor kinderen? Masturbatie was toch ook ruim tweehonderd jaar schadelijk volgens de heersende opvattingen? Wanneer je maar een hetze zeer hevig voert heb je geen wetenschappelijke onderbouwing nodig. Niemand durft of mag toch kritische kanttekeningen zetten in zo'n klimaat. De Vereniging Martijn wil middels deze brief het taboe op een open en eerlijk debat over pedofilie en al wat daarmee samenhangt (en dat is nogal wat) opheffen. Een democratische samenleving moet toch een open en eerlijk debat kunnen voeren over elk denkbaar onderwerp?

Martijn gelooft dat de daadwerkelijke oorzaak van deze nieuwste heksenjacht niet gelegen is in de pedoseksuele contacten maar in de gelijkwaardigheid van de meeste pedoseksuele relaties. U leest het goed, gelijkwaardigheid. Onze maatschappij heeft kinderen sinds een paar eeuwen onderworpen aan de volwassenen. De volwassenen leren het kind wat goed en fout is. Het kind leert dat het volwassenen moet eerbiedigen en dat zij weten hoe het zit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geloof dat een kind ingeprent krijgt of dat het belangrijk is om te trouwen, te werken en vervolgens te sterven zonder al te veeleisend te zijn. Alle kind-volwassenrelaties bestaan dus uit tuchtrelaties. De leraar (coach, ouder) onderwijst het kind op een afstandelijke manier. De relatie mag nooit te intiem worden omdat het kind dan kan merken of een volwassene iets bijvoorbeeld onderwijst terwijl hij of zij daar zelf aan twijfelt. Hij of zij moet bijvoorbeeld zeggen dat seks voor het huwelijk slecht is terwijl hij of zij dit niet meent. Bij intiemere relaties kom je nader tot elkander. Dit is het grote schrikbeeld en daarom is men volgens Martijn zo fel tegen alle intieme contacten tussen ouderen en jongeren. Om dezelfde reden is men tegen seksualiteit tussen kinderen onderling, alhoewel deze iets minder bedreigend is daar kinderen minder weten, tenzij het kind van een ander geloof is. Ook deze relaties worden sterk tegengewerkt. Dit doet men door kennis achter te houden en door seksualiteit zeer beladen te maken en door andersdenkenden van kinderen en jongeren weg te houden. Dat de hetze juist nu plaatsvindt heeft alles te maken met het feit dat kinderen steeds mondiger aan het worden zijn. Het zijn dus stuiptrekkingen van een maatschappij die de kinderemancipatie tegen probeert te houden.

Vrouwenonderdrukking

In de Westerse wereld werden vrouwen tot voor kort ernstig onderdrukt. Dit is vandaag de dag juridisch niet meer het geval en praktisch is deze onderdrukking ook al een stuk minder geworden. De onderdrukking ging op dezelfde manier als waarop kinderen onderdrukt worden. Namelijk, hun seksualiteit werd ontkend. Die bestond dus niet. Vrouwen werden zo ernstig onderdrukt dat zij veelal bij zichzelf geen seksuele fantasieën toestonden. Masturbatie was ook uit den boze. Dit gold ook voor mannen die overigens wel minder maar toch ook zeer werden onderdrukt op seksueel gebied. Vrouwen die toch beweerden seksuele gevoelens te hebben waren volgens de 'deskundigen' ziek. Nymfomanie was de term die men aan deze ziekte gaf. Soms werd als genezing de clitoris verwijderd bij de vrouw. Onze cultuur lijkt dus sterk op de moslimcultuur waar vrouwenbesnijdenis veel voorkomt. Tegenwoordig verklaart iedereen je voor gek als je beweert dat vrouwen seksloos zijn.

De vrouwenbeweging

De vrouwenbeweging kent twee bloeiperioden. De eerste feministische golf en de tweede feministische golf. De eerste vond plaats aan het eind van de negentiende eeuw. Het leverde kiesrecht op voor vrouwen. De tweede kwam na de uitvinding van de pil en zorgde er voor dat vrouwen onafhankelijker werden. Ze kregen meer rechten op het terrein van scholing, werk en relaties. Echter betekende dit dat veel seksueel onderdrukte vrouwen zich gingen bemoeien met de openbare besluit- en meningsvorming. Een groot deel van deze vrouwenbeweging keerde zich tegen alle vormen van prostitutie en pornografie. Dit was in hun ogen vrouwonvriendelijk. Hier valt wel wat voor te zeggen daar in bijvoorbeeld porno de mannen de baas zijn en de vrouwen onderdanig en gewillig. Maar daar is porno veelal voor bedoeld; lustvolle fantasieën uitbeelden. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat mannen hierdoor vrouwen gaan (of blijven) onderdrukken. Het kan wel maar je kan beter uitleg geven in plaats van het te verbieden. In dat geval onderdruk je zowel mannelijke alsook vrouwelijke seksuele gevoelens. Op den duur leidt dit weer tot Victoriaanse (zeer onderdrukkende) samenlevingen. Feministen die voor porno zijn, en die had en heb je ook, hebben het daadwerkelijk goed begrepen.

Heksenjacht

De huidige pedohetze heeft veel gelijkenis met de heksenjachten van weleer. Ook daar zat het kwaad binnenin onze samenleving en hadden de processen veel weg van pornografie voor het volk. De heksen moesten hun verwerpelijke seksuele uitspattingen met bijvoorbeeld de duivel bekennen, middels afschuwelijke martelingen. Het volk kreeg zo seksuele fantasieën te horen die ze bij zichzelf moesten onderdrukken. Ook in onze tijd zijn pedozaken niet van de krantenpagina's en de nieuwsrubrieken weg te slaan. Kindermishandeling met de dood tot gevolg: niet zo interessant tenzij er seks in het spel was, kindersterfte in het rijke Amerika dat te vergelijken is met de kindersterfte in derde wereld landen, niet interessant. Nee het volk houdt van kinderen gezien de aandacht voor een trainer die een pupil heeft gemasturbeerd. Of de pupil dit zelf fijn vond wordt niet genoemd, daar een jongen dit niet fijn kan (lees mag) vinden van het publiek. Veel zelfmoord onder homojongeren, idem dito, ook hier is weinig aandacht voor. Nee wat van belang is, is de huidige onderdrukkende en slaafsmakende opvoedingsmethode in stand te houden en tevens de eigen seksuele fantasieën bevredigen op een manier waardoor je zelf geen perverseling bent, dat is 'de pedofiel'. De pedofiel die in de meeste onder ons zit. Door zeer fel te reageren probeert men zichzelf voor de gek te houden helemaal niets seksueels te voelen voor kinderen of jongeren. Elk wetenschappelijk onderzoek naar seksuele opwinding bij het kijken naar kindererotiek zal aantonen dat men zichzelf massaal voor de gek houdt. Onderzoeken in deze richting worden genegeerd alsook alle onderzoeken naar pedoseksualiteit en naar kinderseksualiteit. Niet dat die er veel zijn want onderzoek daar naar doen accepteert de samenleving simpelweg niet.

Deze hetze zorgt er voor dat pedofielen zich in het nauw gedreven voelen. Zij plegen eerder zelfmoord en enkelen worden tot waanzin gedreven en doen in hun wanhoop een kind iets aan. Hoe meer een samenleving de seksualiteit onderdrukt hoe meer seksuele wantoestanden er zijn. Dit neemt men maar op de koop toe om de maatschappelijke orde in stand te kunnen houden.

Het gaat steeds verder

Pedofielen hebben vaak gewaarschuwd dat deze strijd niet alleen tegen hen gericht is maar vooral tegen alle seks dat buiten het huwelijk plaatsvindt. Nadat de pedofielen massaal verketterd zijn volgt de volgende groep, bijvoorbeeld de homo's. De homo's hebben veelal uit strategische overwegingen de pedofielen laten vallen. Voordat ze dit deden waren pedofielen nogal eens welkom binnen de homobeweging en streefde de homobeweging ook naar afschaffing van de zedelijkheidswetgeving. Seksueel geweld blijft dan strafbaar daar geweld strafbaar is. In de jaren negentig vierden homo's feest en uitten ze weinig kritiek op de seksuele toestand in de samenleving. Alles leek koek en ei. Echter als je vandaag de dag een Gay Krant openslaat lees je veel klaagzang. Banen die gesloten worden, sauna's die niet meer in het bestemmingsplan van de gemeente passen, homoseksuele voorlichting die op scholen veelal verdwenen is en noem maar op. Er zijn nog sterke krachten in onze samenleving die beetje bij beetje al onze verworvenheden op seksueel gebied teniet willen doen. En dan hebben we het niet eens over de moslimgemeenschap. Zij hebben (nog niet) veel in de melk te brokkelen wat beleid betreft in dit land. Wel wordt er zogenaamd vanwege hen seksuele voorlichting stopgezet; door het overwegend blanke schoolbestuur bepaald. De menselijkheid zou het binnen de homobeweging moeten winnen van angst om het onderwerp pedofilie en kinderseksualiteit weer hoog op de agenda te plaatsen.

De media

De media hebben steeds minder oog voor afwijkende standpunten. Journalisten weten dat ze een krachtig medium hebben om de publieke opinie te veranderen of om politici te bewegen bepaalde maatregelen te nemen. Veel journalisten menen oprecht dat ze er goed aan doen om 'pedofilie' in al zijn vormen te bestrijden en trachtten dit doel te realiseren. Het aan het woord laten van iemand die er anders over denkt belemmert deze strijdt. Echter hebben mensen zolang als zij bestaan massaal fouten gemaakt. De aarde was niet plat maar rond en masturbatie veroorzaakt geen ruggenmergtering. Het deugt dus per definitie niet als je alleen maar mensen aan het woord laat die verkondigen wat je wilt horen zonder zelfs te vragen naar een wetenschappelijke onderbouwing van de verkondigde stellingen! Het gevoel wint het dus van het verstand. En zo dwaalt de mensheid weer eens onnodig.

Straffen

De gevangenisstraffen en bijbehorende therapieën worden in ons soort samenlevingen met de dag inhumaner. Levenslang zitten omdat je het niet kon laten om veel kinderpornoplaatjes te bekijken, gehersenspoeld worden door therapeuten dat kinderen nooit seks willen, zelfs niet als ze vijftien zijn en noem maar op. Geweld tegen pedofielen wordt al jaren in films en door de media verheerlijkt! Iedere keer, na de onbewezen stelling dat het kind levenslang heeft, wordt een buurtbewoner aan het woord gelaten die vindt dat de betreffende man dood moet of iets dergelijks. De pedokiller werd in het VARA-programma Het Lagerhuis als een ware held bestempeld en Paul Witteman die er niets van zei. Massaal klappen omdat een man een jongen van in de twintig met een mes doodde. De betreffende jongen had een minderjarige jongen over zijn bovenkleding gestreeld, althans dat is alles wat Martijn ooit over deze zaak heeft kunnen vinden. De klappende mensen weten niet eens wat er gebeurd is. Zij willen alleen maar bloed zien. We moeten er voor waken dat het bloeddorstig (onwetende) volk de lakens gaat uitdelen. Als je daar aan toegeeft zal elke minderheid op den duur bestreden worden totdat er weer eens een tegenreactie op volgt. Het volk heeft steeds weer nieuwe slachtoffers nodig, vandaar ook dat de wetten steeds strenger en strenger moeten worden. Leeftijdsgrenzen moeten steeds verder worden opgehoogd (de PvdA wilde al naar achttien jaar gaan), en er moet steeds meer onder de noemer 'kinderporno' vallen, steeds meer mensen moeten verdacht worden gemaakt waardoor straks niemand meer een kind een aai over zijn bol durft te geven. De meeste mannen durven dit al lang niet meer bij kinderen die niet van hen zijn. En dit terwijl een antilichamelijke opvoeding leidt tot gewelddadig gedrag.

Gewelddadig gedrag

De onderzoeker James Prescott heeft aangetoond dat er een rechtstreeks verband is tussen geweld en seksuele onderdrukking. Samenlevingen die het monogame huwelijk met de daarbij horende seksueel onderdrukkende opvoeding hoog in het vaandel hebben staan zijn gewelddadiger. Prescott heeft wetenschappelijk aangetoond dat oorlogen en seksuele onderdrukking sterk met elkaar verband houden. Deze belangrijke vinding was reden genoeg om zijn vervolgonderzoeken te dwarsbomen. Zijn werk werd hem onmogelijk gemaakt daar de resultaten niet passen binnen de Westerse samenleving die overigens dikwijls zegt voor vrijheid te staan. Min of meer hetzelfde overkwamen drie Amerikaanse onderzoekers. Zij gingen aan het rekenen met alle voorhanden zijnde gegevens betreffende seksuele contacten tussen minderjarigen en meerderjarigen, met een zeker leeftijdsverschil. Hun conclusies waren dat lang niet alle pedoseksuele relaties schadelijk zijn. Dat dwang en vrijwilligheid wel degelijk een verschil maakt. Dit onderzoek werd in Nederland vrijwel volledig genegeerd en in de VS werd het door het congres afgekeurd. Zo zie je maar dat de samenleving niet in wetenschap is geïnteresseerd als het feiten aan het licht brengt die men liever niet wil kennen.

Taboe teniet doen

Martijn wil het taboe om genuanceerd over pedofilie te praten teniet doen. Het taboe heeft namelijk steeds verder gaande gevolgen zoals reeds besproken. Kort gezegd komen ze hier op neer: onmenselijke jachten op bepaalde personen waardoor er juist meer kans is op ontsporingen; de onwenselijke scheiding tussen kinderen en jongeren, tussen jongeren en volwassenen en tussen volwassenen en bejaarden. Ook daarvoor geldt de leeftijdsgelijkheidswaanzin. Ga je met een bejaarde om die geen familie is dan kijkt men je vreemd aan. De maatschappelijke druk om alleen met leeftijdsgenoten om te gaan is enorm in onze cultuur van gelijkheid. Leeftijdsongelijke relaties, al dan niet seksueel, kunnen juist leerzaam en/of fijn zijn voor de betrokkenen. Ben je vandaag de dag als kind zeer gelukkig dan is dat fijn, ben je ongelukkig dan kun je niet een diepgaande relatie aangaan met een volwassene die bij je in de buurt woont. Pas na ontsporing of door hevige mishandeling komen er andere volwassenen naar je informeren. Deze beroepsmatige lieden zullen echter altijd afstandelijk blijven en kunnen per direct weer uit je leven verdwijnen. Een volwassene die om een kind geeft blijft dat kind emotioneel trouw.

Als de media een enkele keer Martijn benaderen, is het vanwege een ditje dan wel een datje. Strings voor kleutertjes, kan dat wel? Of denken jullie dat Michael Jackson schuldig is? Maar een daadwerkelijke uitzending of artikel wijden aan de kern van het probleem is er helaas niet bij.

Martijn biedt aan om open een eerlijk het debat aan te gaan met de samenleving.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."