photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Er is wel degelijk onderzoek naar gevolgen pedoseks

(Metro - Geplaatst)

© 2 september 2005 Marthijn Uittenbogaard
Als reactie op de drie ingezonden brieven naar aanleiding van een ingezonden brief van mij wil ik graag het volgende kwijt. Het betreft eigenlijk het deel dat in mijn eerdere versie geschrapt was, daar die brief wat aan de lange kant was. Toch is dit deel van belang omdat ik hiermee mijn betoog onderbouw. Bij deze dus de tekst.

Afgelopen week was in NOVA de pas verschenen homo-encyclopedie te zien. In dit boek staat pedofilie op verschillende plaatsen positief omschreven. Ik citeer: ''In Nederland deed Theo Sandfort onderzoek naar zulke pedofiele relaties. Hij kwam tot de conclusie dat zulke contacten meestal niet schadelijk zijn. Andere onderzoekers stelden vast dat zulke verhoudingen alleen nadelige gevolgen hebben als de volwassenen geweld gebruiken of daarmee dreigen dan wel macht uitoefenen over de kinderen, zoals ouders of leraren.'' Sandfort onderzocht of er positieve pedoseksuele relaties bestonden. Deze bestonden er, maar hij heeft niet onderzocht wat het percentage hiervan is. Dit ter correctie op het citaat. De genoemde andere onderzoekers zijn Rind, Bauserman en Tromovitch. Deze hebben alle beschikbare data uit andere onderzoeken gebruikt voor hun meta-analyse.

Seksuele normen zijn sinds mensenheugenis slechts het middel om een maatschappelijke orde af te dwingen. Homoseks en vrouwenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hetzelfde gaat op voor pedoseks en kinder- en jeugdrechten.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."