photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Minder van hetzelfde

© 28 januari 2007 Marthijn Uittenbogaard
Iemand die afwijkt wordt soms gepest of verketterd et cetera. Het gevaar is dat mensen zich anders gaan voordoen om maar niet te veel af te wijken. Mensen liegen tegenover anderen wat betreft hun meningen, doen en laten en zelfs tegenover zichzelf liegt men dikwijls. Eerlijke mensen hebben het daardoor extra moeilijk daar ze eerder zullen afwijken van het gemiddelde. Diversiteit zorgt voor een grotere tolerantie en acceptatie van andersgedragenden en andersdenkenden. Alleen wanneer menselijk gedrag anderen belemmert moet je er echter wel wat van zeggen of in ernstige gevallen anderszins ingrijpen.

Mooi nietwaar? Toch is er in onze huidige maatschappij een probleem. Mensen zijn vaak zo individualistisch dat men langs elkaar heen leeft. Religie als bindmiddel heeft voor velen afgedaan. Het gevaar bestaat dat mensen zich weer massaal in een of ander geloof gaan storten met doorgaans alle intolerantie naar andersdenkenden / andersgedragenden erbij.

Kerk zonder geloof

Ik stel dus bij deze een nieuw bindmiddel voor. Een kerk die niet gebaseerd is op een religie. En dan niet het Humanistisch Verbond daar die niet zo bindend is en politiek correct. Nee als volgt. Men bouwt in elk dorpje en in elke wijk een sauna. Desnoods in een niet meer gebruikte kerk. Elke zondag is iedereen daar welkom (tegen een zeer lichte vergoeding). Iedereen loopt lekker naakt in zo'n badhuis en treft buurtgenoten op een ongedwongen manier. Ook is er wekelijks een lezing over iets grappigs, iets serieus et cetera. Vergelijk het met een vrouwenbond die veel lezingen houdt met gastsprekers. Iemand die niet wenst te gaan: het is niet verplicht, maar als dit de cultuur wordt en velen bevallen dit dan heb je een laagdrempelige educatieve, fijne samenleving waar alle generaties baat bij hebben. Lekker door elkaar, jong en oud, arm en rijk.

Elke sauna heeft een eigen bestuur. Geen grootschaligheid, geen politieke correctheid, weinig regels. Alleen de basisregel: iedereen is welkom tegen een zeer laag tarief.

Geschreven naar aanleiding van een N.E.E.-bijeenkomst. Opdracht was om één A4-tje te fabriceren met als thema 'minder van hetzelfde'. N.E.E. staat voor Nieuw Elitair Elan.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."