photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Waarom de aanduiding 'pedopartij' onterecht is

© 7 april 2007 Marthijn Uittenbogaard
De Partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) - waarvan ik de voorzitter ben - wordt in de media steevast aangeduid als pedopartij dan wel pedofielenpartij. In het gunstigste geval volgt na de partijnaam de zin: 'beter bekend als de pedofielenpartij'. De bewuste term is nimmer door ons gebruikt. Vanaf het begin af aan hebben journalisten ons dit etiket opgeplakt.

Waarom hebben we de PNVD opgericht? Om pedofielen te vertegenwoordigen? Het antwoord daarop is nee. De PNVD is er voor alle Nederlanders die ons partijprogramma onderschrijven. Daar kunnen uiteraard ook niet-pedofielen tussen zitten en andersom zullen veel pedofielen zich niet kunnen vinden in het gedachtegoed van de PNVD.
In Nederland bestaat sinds 1982 een vereniging voor pedofielen genaamd de Vereniging Martijn. Ikzelf ben in 1998 lid geworden van deze vereniging en heb door de jaren heen veel mensen leren kennen die pedofiele gevoelens hebben, vaak naast hetero- en/of homoseksuele gevoelens. Aangezien ik politiek geïnteresseerd was en zag dat er veel mis is in politiek Den Haag wilde ik een politieke partij starten. (Alle bestaande partijen voldeden niet.) Norbert de Jonge wilde wel met mij meedoen. Ik kende hem al jaren en onze filosofie komt grotendeels overeen. Wij hebben vervolgens het partijprogramma geschreven en zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Jaren - in 2002 mee gestart - hebben we aan het programma gewerkt. Uiteraard niet dagelijks maar toch zitten er talloze veelal telefoonuren in.

Ik en Norbert zijn ruimdenkend. We zijn humanisten en neigen sterk naar het liberalisme. Ons partijprogramma werd dan ook dat van een humaan-liberale partij. Dit houdt globaal in: zeer weinig overheidsbemoeienis; echter wel het standaard regelen van basisbehoeften voor de burgers. Denk hierbij aan zorg, scholing en waar nodig, sobere uitkeringen. Wij beiden hekelen vele pedofielen, alsook vele niet-pedofielen (om maar even in hokjestermen te schrijven). We willen velen van hen niet eens vertegenwoordigen namens de partij. Hooguit in de trant van: een aantal sukkels hebben ook op ons gestemd en dat is beter dan dat ze op leugenachtige politici stemmen, die de mensheid nauwelijks vooruit helpen. Tegenwoordig veelal van de wal in de sloot.

Nu ons probleem. Twee mensen die actief zijn binnen de pedobeweging hebben een partijprogramma geschreven. Het was dus noodzaak om andere mensen, niet vanuit de pedobeweging, te zoeken die met ons mee wilden doen. We vonden er enkelen maar die durfden uiteindelijk toch niet. Op het laatst, na jaren zoeken, vonden we Ad van den Berg; pedo in hart en nieren. We kozen dus voor een derde pedofiel in het bestuur. Waarom ook niet?, daar we het vooral moeten/willen hebben van onze eerlijkheid en niet vanwege tactische spelletjes. Het probleem dat we als pedopartij worden bestempeld ligt echter dan wel voor de hand.

Toch is het onjournalistiek om ons zo te benoemen. Ik zal uitleggen wat er aan schort. Wijzelf vinden niet dat we een pedopartij zijn en journalisten moeten weergeven wat de werkelijke bedoelingen zijn. Uiteraard zijn ze vrij om dingen in twijfel te trekken maar dan graag met onze reactie daarop. De media doen nu zelf aan politiek en nauwelijks aan journalistiek (feiten en opinies verspreiden). Door ons weg te zetten als pedopartij kan je ons makkelijk verketteren, daar men al jaren alle pedofielen verkettert. Ook hoef je dan al onze andere standpunten niet te bespreken. Dit terwijl die juist zeer belangrijk zijn. Welke partij is bijvoorbeeld tegen de religieuze indoctrinatie van kinderen op basisscholen? En welke partij wil verkiezingen voor de publieke omroepen houden? Et cetera. De PNVD is op vele punten uniek. Terwijl de meeste andere partijen zich richtten op 'het volk', richt de PNVD zich op de weldenkende Nederlander en juist niet op het gepeupel. Wij zijn geen volkspartij; wel heeft het volk baat bij de verwezenlijking van onze standpunten maar de meeste kuddedieren hebben dat pas jaren later door.

Wanneer de media de VVD telkens weg zouden zetten als de rijkeluispartij, zonder dat die partij zich daartegen kan verweren dan manipuleert men daar het liberalisme niet enkel voor de rijken is. Dat sommigen of misschien zelfs velen dat wel denken doet hier niets aan af. Op basis van de standpunten denkt ieder er het zijne van en men is daar gelukkig vrij in. Een arm iemand stemt misschien na het lezen van het VVD-partijprogramma op deze VVD. Dit terwijl deze persoon dat wellicht niet zou doen wanneer hij of zij meent dat de VVD er alleen voor de rijken is, en daarom verdere verdieping in de standpunten van de partij maar achterwege laat.

De PNVD heeft nauwelijks kans gehad om haar standpunten uit te dragen, uitgezonderd op onze website (die ook tijden offline was wegens directe gevolgen van de hetze tegen ons). Dit is des te merkwaardiger daar de PNVD bijna een half jaar nieuwswaardig was in de media. Zelfs onze seksuele standpunten konden we nauwelijks toelichten! Hopelijk hebben we wel meer mensen het licht doen zien wat betreft de goebbelsachtige verkettering door journalisten van onze partij. Op de televisie bij actualiteitenprogramma's was dit helaas niet anders. De uitzending van bijvoorbeeld Netwerk (EO) betrof een pure inquisitie-poging van leugenachtige 'journalisten'. Vooraf logen ze ons gelegenheid te geven om onze belangrijkste standpunten uit te dragen en uit te leggen. Dit alles heeft de uitzending niet gehaald. Alleen het pedobeeld met een voiceover moest de huiskamers in. Bij Pauw en Witteman (VARA), wat live is, was nauwelijks een gesprek over onze standpunten mogelijk. We werden getrakteerd op een kruisverhoor betreffende vragen over niet-relevante zaken: Norbert van universiteit geweerd, Ad van camping verjaagd et cetera. Dit was niet de afspraak. In het voorgesprek (wantrouw programmamakers die aan voorgesprekken doen) was afgesproken dat het juist niet over privé-zaken zou gaan maar over de politieke inhoud. Niet dat we dingen te verbergen hadden maar omdat het in de media al maanden bijna enkel ging over niet-inhoudelijke zaken.

Er zijn mensen lid geworden van onze partij. Mensen met lef daar velen dit niet aandurven. Echter zitten er mensen tussen die lid zijn geworden enkel omdat ze pedo zijn. Het partijprogramma hadden ze nog niet gelezen. Naderhand gingen zij klagen over bepaalde standpunten...
Het is zeer frustrerend dat de manipulatieve macht van de media blijkbaar zo groot is dat het (tot nu toe) vrijwel onmogelijk is gebleken om te laten zien wat voor partij we nu eigenlijk zijn.

Ik ben welgeteld één uitzondering tegengekomen. In nrc-next schreef redacteur en student filosofie Rob Wijnberg in zijn stuk Verbod 'pedopartij' zou pas kwalijk zijn het volgende:

Overal wordt de legalisering van seks met minderjarigen uit het partijprogramma gelicht en met de grond gelijk gemaakt. Wie echter het programma van de PNVD erop naslaat, ziet een consistent gedachtegoed van klassiek-liberaal signatuur. Afschaffing van de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden en [afschaffing van de] integratieplicht voor allochtonen, legalisering van soft- en harddrugs en de afschaffing van scholen op religieuze grondslag wijzen op een doordachte liberale ethiek met keuzevrijheid als leidraad. Een herformulering van vrijheid van godsdienst in vrijheid van meningsuiting typeert deze partij nog wel het meest: ze ziet in morele waarheden eerder morele conventies. De legalisering van seks met minderjarigen wijkt niet af van dit wereldbeeld.

Gelukkig heeft niet iedereen zich laten manipuleren en wat vandaag de dag uitzonderlijk is: het mocht in een landelijke krant gepubliceerd worden.

Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."