photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Beste Volkskrant-journalisten

© 5 februari 2003 Marthijn Uittenbogaard
Beste Volkskrant-journalisten,

Wij van de Vereniging Martijn (vereniging voor acceptatie van pedofilie) zijn blij dat de Volkskrant zaterdag 25 januari jongstleden, aandacht heeft besteed aan ons verenigingsblad OK Magazine. We doelen op het artikeltje “parmantig pikje” dat gewijd was aan de twintigste verjaardag van Martijn. In het betreffende dubbelnummer stond een artikel over de wetenschappelijke onderzoeken van de heren Tromovitch, Bauserman en Rind. Deze personen hebben vele onderzoeksgegevens, van zo’n beetje al het onderzoek verricht naar seksuele jong-oud-relaties (in de volksmond pedofiele relaties), verzameld en zijn deze gegevens gaan analyseren. Het resultaat was dat lang niet alle onderzochte relaties schadelijk waren voor de jongste partner. Wat schade veroorzaakte was dwang binnen zulke relaties. Zonder dwang (en incest) keken de toenmalige jonge partners veelal neutraal maar vaak ook positief terug op deze relaties.

Het feit dat journalisten van de Volkskrant of die van andere media al jaren lang alle informatie negeren die niet duidt op schade valt jullie zeer aan te rekenen. Alleen de leugen dat alle pedofiele relaties schade veroorzaken, dus ook de vrijwillige relaties, wordt door de media al lange tijd bijna uitsluitend gepropageerd. Meestal via eenzijdig geraadpleegde “deskundigen”. Onze hoop is dat de Volkskrant deze politieke correctheid eindelijk eens overboord zal gooien.

Het artikeltje “parmantig pikje” is hiervan wellicht een begin. De zin “Artikelen worden vaak onder pseudoniem geschreven, door mensen die vinden dat seksueel misbruik van kinderen vrijwel nooit tot blijvende psychische schade leidt” suggereert dat wij seksueel misbruik goed proberen te praten. Uw objectiviteit is hier ver te zoeken. Een beetje meer verantwoordelijkheidsgevoel mogen we toch wel verwachten van journalistiek Nederland. Iedereen die de Nederlandse journalistiek van de laatste jaren bestudeerd heeft komt bijna tot eenzelfde niet al te vrolijke conclusie.

Eigenlijk overbodig om te melden, maar de Vereniging Martijn wijst seksueel misbruik af. Aandacht hiervoor juichen wij toe. Iedereen moet baas zijn over zijn of haar eigen lichaam. Dat de jeugd pas op zestien-, en in sommige gevallen achttienjarige leeftijd dit recht verkrijgt is in onze ogen niet zoals het behoort te zijn.

Begin met kinderseks onderling te legaliseren en verbeter ook de seksuele voorlichting aan kinderen (inclusief aandacht voor het gevoelsleven) is ons advies aan de samenleving. De taak die journalisten hierin hebben is puur het verkondigen van de (niet gemanipuleerde) waarheid. Mensen kunnen vervolgens zelf een standpunt innemen of deze eventueel herzien.

Onderdrukking van (seksuele) gevoelens leidt tot heftige agressie! Ons grote probleem is namelijk dat pedofiele gevoelens zo vaak voorkomen dat u als lezer/lezeres ze ook heeft in min of meerdere mate. Ook hebben kinderen massaal seksuele gevoelens die ze lang niet altijd kwijt kunnen. Het gewone knuffel- en stoeicontact staat al zeer onder druk vandaag de dag met alle gevolgen van dien. We kweken zo onbedoeld een verweesde samenleving. Martijn wenst schietincidenten van scholieren te voorkomen. Iemand die goed in zijn of haar vel zit is meestal ook aardiger voor anderen. Genoeg stof tot nadenken…
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."