photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

E-mail aan Minister van Onderwijs Plasterk

© 16 december 2007 Marthijn Uittenbogaard
Aan de Minister van Onderwijs Plasterk (PvdA),

Recent heeft u het volgende gezegd:

ongeschikt zijn voor de toekomstige beroepsuitoefening kunnen definitief van de instelling respectievelijk de opleiding verwijderd worden (judicium abeundi). [...] door zijn gedragingen tijdens de opleiding of de stage blijk heeft gegeven vanongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep dan wel de beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt. Voorbeelden hiervan zijn de volgende: een student geneeskunde die een - al dan niet onder verdoving verkerende - patiënt onzedelijk betast c.q. aanrandt. Een ander voorbeeld betreft een pedofiel die in het kader van de opleiding Pedagogiek direct in contact staat met kinderen en daarmee een vertrouwensband moet opbouwen. Het gaat dus om uitzonderlijke situaties die maken dat het belang van de instelling en maatschappij om de student niet langer toe te laten tot de opleiding zwaarder moeten wegen dan het belang van de student (toelatingsrecht). Uitgangspunt hierbij is dat de academische vrijheid niet wordt aangetast; de mogelijkheid tot verwijdering vanwege de instelling onwelgevallige uitspraken wordt hiermee niet mogelijk gemaakt.

Dit betekent dat mensen die pedofiel zijn van u dus geen pedagogiek meer mogen studeren. Echter is te meten dat veel mensen op minderjarigen vallen, het is uitzonderlijk wanneer een soort niet op geslachtsrijpe soortgenoten valt, bij ons zeg maar vanaf een jaar of 12. Dit is makkelijk meetbaar, bandje om penis en erotisch materiaal voorschotelen en meten maar, en de aantallen die men dan krijgt zijn bijna hetzelfde als die men krijgt bij het kijken naar volwassenerotiek. Dus als je deze gevoelens verzwijgt is er niets aan de hand, uit je ze dan mag je geen pedagogiek meer studeren. Dat is mijn eerste bezwaar.

Het tweede bezwaar: hangjongeren plegen misschien gemiddeld meer misdrijven dan niet-hang jongeren. Echter mag de overheid om deze reden nimmer de hele groep benadelen. Hetzelfde geldt voor Marokkanen of (j/J)oden. Maar bij pedofielen die geen enkele wet hebben overtreden geldt dit ineens niet meer.

Om deze reden zal ik u eens vertellen wat u bent: een fascist die niet het recht heeft om de jodenslachtoffers uit WOII te herdenken. Juist het tuig waartoe u behoort is verantwoordelijk voor de moord op 6 miljoen joden. Bijna iedereen deed daaraan mee of keek de andere kant uit.

Ook worden pedofielen al jaren gediscrimineerd en geterroriseerd. Zo zijn mijn ramen op 6 verschillende dagen aan diggelen gegooid, plus twee dagen mislukte een aanslag, vuurwerk/steen, soms vlogen er 5 tegels op 1 dag doorheen, soms eieren, soms vuilnis voor mijn deur et cetera et cetera. Na herhaaldelijke verzoeken tot een uitspraak van politici tegen geweld aan mijn adres bleef elke reactie uit. Oftewel u kijkt de andere kant uit, u accepteert geweld tegen de nieuwe joden, en met u alle andere fascistische politici in het Westen, stemmenwinst is wat telt bij u. De PvdA heeft Fortuyn zeer verketterd omdat hij een humaan-liberaal was en makkelijk het fascisme van de PvdA blootlegde. De PvdA probeerde hem in de schoenen te schuiven wat de PvdA is.

geen groeten,
Marthijn Uittenbogaard,
Voorzitter PNVD, op persoonlijke titel geschreven
www.pnvd.nl

P.S. zeer grote kans dat ook dit jaar rond Oud en Nieuw er een steen door mijn ramen gaat (of vuurwerk er tegenaan geplakt). Dit alles met de gedoogsteun van heel politiek Den Haag, want ze spreken zich nimmer publiekelijk uit tegen geweld aan ons adres. Dit is specifiek nodig omdat mensen nu menen het recht daartoe te hebben in het geval van pedofielen.

P.S. II Dat er nooit over wetenschappelijk onderzoek naar pedoseksualiteit gesproken mag worden geeft al aan dat ook de zedenwetten niet gebaseerd zijn op het beschermen van kinderen maar op het beschermen van een moraal. Hetzelfde gaat op voor dierseks. Wel dieren vetmesten en noem maar op maar alle seks strafbaar stellen terwijl seksuele mishandeling al strafbaar was. PvdA'ers gaven zelf aan dat het moreel verwerpelijk was. Wat een fascitische bende is jullie partijtje.

P.S. III Mensen durven niet te tekenen voor deelname aan verkiezingen van de PNVD terwijl ze ons wel ondersteunen. Ze zijn bang voor geweld, logisch want dat is er ook. Wat gaat u aan deze ondemocratische gang van zaken doen? Niets, u vindt het prima. U wordt als intellectueel gezien, maar in fascistische tijden komen geen intellectuelen bovendrijven maar de fascistische goedpraters.

P.S. IV Ben nu toch bezig. Bijna de hele Tweede Kamer, uitgezonderd de Partij voor de Dieren, wil een onderzoek naar de mogelijke strafbaarstelling van Vereniging MARTIJN. Ook weer een jodenmaatregel. Of geluiden vanuit onder andere de PvdA om de PNVD te verbieden. Dit vanwege standpunten die minder ver gaan dan de PvdA ooit (niet eens zo lang geleden) in het partijprogramma had staan.

P.S. V Komt deze mail als hard over? Vind je het gek als je als groep zo verketterd wordt. De reden dat men geen debat toestaat in de maatschappij is dat men dan een zondebok verliest en omdat men weet dat men fout zit en het probleem niet seksueel is maar sociologisch. We zitten in een tijd dat de dwingende heterocultuur aan kracht wint, dus vrouwen onderdanig, homo's verder in de verdrukking, kinderen klaarstomen voor kapitalisme met nadruk op presteren en onderdrukken van hun eigen ik, pedo's om dezelfde reden als kinderen onderdrukken. En gelijktijdig andere minderheden zoals moslims in de verdrukking. Het een hangt samen met het ander, net zoals de jodenvervolging samenhing met homovervolging en ander fascisme. Het is en blijft een schande dat kinderen amper emotionele banden met volwassenen buiten het gezin mogen aangaan. De pedagogen, leerkrachten en sporttrainers moeten verplicht afstandelijk blijven en die verlies je als kind wanneer je naar een volgende fase gaat: andere klas of zo. Geen enkele emotionele band met mensen mag worden aangegaan omdat ze anders niet goed klaargestoomd (geïndoctrineerd) kunnen worden om in het liberaal-socialistische keurslijf gepropt te kunnen worden. Gaat een kind wel een emotionele relatie aan met iemand buiten de deur (wel of geen seksualiteit is bijzaak, daar gaat het niet om, dat is de leugen nu juist) dan kan men altijd die relatie verbieden op grond van: het kan wel eens een jood zijn. Daarvoor dienen wij, als zondebok, terwijl wij het leven van jong en oud zoveel mooier kunnen maken. Ook misbruik zal erg afnemen in een minder patriarchale samenleving. Fijne zaken blijven fijn (want maatschappij veroordeelt die niet meer) en echt misbruik neemt af daar mensen opener zijn over seksualiteit en minder stoornissen opdoen (om te gaan misbruiken b.v.) en het misbruik wat er over blijft kan meteen gemeld worden; vaak in een beginfase al. Nu heb je juist zwaar christelijke gezinnen waar het misbruik jarenlang doorgaat omdat seks een te groot taboe is. Maar wat interesseert u dit allemaal. Elke maatregel tegen 'pedofielen' (die eigenlijk niet eens bestaan, meer een constructie van mensen die menen 100% heterofiel te zijn) levert vandaag de dag stemmenwinst op.

Zie:

Het ware probleem: heteroseksualiteit als dwingende voorkeur Het mannelijke, het heteroseksuele, het volwassene overheerst in onze maatschappij. Dat gaat ten koste van ieder die niet in deze kategorieën thuishoort. En tegelijkertijd gaat het ten koste van degenen die er wel in thuishoren, want zoals hiervoor al werd gemeld: de indeling homo/hetero/pedo is wat te simpel om de wirwar van verlangens die ieder als mogelijkheden heeft in te delen. Niet het heteroseksuele wordt verworpen, maar wel het feit dat zulks ook een dwingende voorkeur is geworden. Een voorkeur die zo fanatiek wordt opgedrongen, die zo positief wordt gewaardeerd, dat als gevolg daarvan alle andere seksuele verlangens aan een zware repressie onderhevig zijn. De alleenheerschappij van de heteroseksualiteit moet worden afgebroken. Dat heeft zijn maatschappelijke konsekwenties: vervanging van de gezinsstruktuur, de bestaande macht, enz. ... Dat heeft ook zijn individuele gevolgen: iemand die nooit buiten het heteroseksuele patroon wenst te gaan, die dat al bij voorbaat uitsluit in alle situaties, die staat per definitie aan de andere kant van de barrière. En ook op wetenschappelijk gebied zijn er gevolgen: waar tot nog toe het ''uitleggen'' of ''verhelderen'' van homoseksualiteit en pedoseksualiteit centraal stond, zou er veel meer onderzoek naar de begripsvorming, de repressie, de ''tegenstander'' (de heteroseksualiteit als normaliteit), gedaan moeten worden.

bron: Artikel 'Jongensdroom' door De Rooie Vlinder; NIKS nr. 6; 1982

Hierbij aansluitend:

- Als vrouwen op een of andere manier seks willen beleven dan alleen met mannen, is dat voor de meeste mannen een uiterst bedreigend verschijnsel;

- Ook mannen die een andere seksuele voorkeur hebben dan voor vrouwen, worden door de meeste andere mannen als bedreigend ervaren. Zie de dwangmatige seksuele socialisering. Genoemde vrouwen en mannen betichten van onnatuurlijk, abnormaal, afwijkend, neurotisch gedrag kan dan enig soulaas bieden;

- Vrouwen hebben dan nog het betrekkelijke voordeel dat ze officieel op de meeste punten dezelfde rechten hebben als de mannen en dat ze via de weg van emancipatie, mits gevolgd door feminisering, hun vrijheid kunnen bevechten;

- Hoe staat het echter met de rechten van de kinderen? Alleen de doorbreking van het dogma van de gedwongen heteroseksualiteit, waarbij de heteroseksuele man de norm bepaalt, kan hier verandering teweeg brengen;

- Vrouwen- en jeugdemancipatie én een feminisme dat zich niet (uit ongeïnformeerd-zijn) tegen bijvoorbeeld pedofiele gevoelens en -kontakten afzet, zijn daarbij onontbeerlijk.


bron: Uit het artikel < Seksuele socialisering van meisjes en jongens - Hoe maakt men kinderen ''normaal'' > door Wil Flier-Schmidt; NIKS nr. 6; 1982
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."