photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

A4-tekst op mijn raam geplakt na flyer-actie extreemrechts

© 25 juni 2008 Marthijn Uittenbogaard
Beste lezer(es),

Afgelopen zaterdag (21 juni) hebben vier personen van een extreemrechtse groepering hier in de wijk geflyerd. De tekst was opruiend. Ik zou onder andere de doodstraf moeten krijgen en men beweerde onterecht dat ik ooit veroordeeld zou zijn geweest. Dit klopt niet, ik heb een blanco strafblad en ben absoluut geen gevaar voor kinderen. Ik ben geenszins van plan de wet te overtreden. Ook heb ik vereniging Martijn (een pedofielenvereniging) niet opgericht. Deze vereniging werd in 1982 opgericht. Ik was toen 10 jaar oud. Dat de vereniging bijna dezelfde naam draagt als mijn voornaam (in die van mij zit een extra h) is puur toeval dus.

Wel ben ik in het verleden actief geweest voor vereniging Martijn. Ik heb onder andere mensen geïnterviewd voor hun ledenblad (een blad dat toen nog in diverse boekhandels verkrijgbaar was). Personen die ik interviewde waren onder anderen: Robert Long (zanger), Hans Visser (bekende dominee te Rotterdam) en Henk Krol (bekend homo, hoofdredacteur Gay Krant).

Op het tweede blaadje dat men afgelopen weekend flyerde staat dat de ex-voorzitter van GroenLinks ook wel op 'knaapjes' kan vallen en dat GroenLinks vroeger pleitte voor een liberale zedenwetgeving. Deze informatie klopt. Naast GroenLinks waren er vroeger tal van partijen die de leeftijdsgrens voor seksuele contacten wilden verlagen. Velen wilden 12 jaar als grens, en enkele politici wilden geen leeftijdsgrenzen in de wet; zij wilden dat men keek naar de relatie zelf en niet naar leeftijd. Dit verlichte standpunt tegenwoordig uitdragen is zeer gevaarlijk geworden. De partij PNVD, waar ik voorzitter van ben, acht heden ten dage een leeftijd van 12 jaar geschikt. Let wel, personen onder druk zetten om seksuele handelingen te ondergaan zal altijd strafbaar blijven. De PNVD meent echter dat seksualiteit iets positiefs is dat niet onderdrukt dient te worden. De meeste mensen reageren geschokt op kinderseksualiteit en helemaal op pedoseksualiteit. Ik respecteer dat standpunt. Ik hoop dat u mijn standpunt ook zult respecteren want daar is een democratische samenleving op gebaseerd: mensen mogen er andere meningen op nahouden, zolang ze zich maar houden aan de wet.

Wat we in ieder geval gemeen hebben is dat zowel ik als u tegen kinderleed ben. Ik denk dat de huidige hetze geen oplossing zal bieden maar eerder averechts zal werken. Mensen met bepaalde gevoelens gaan geloven in het beeld dat de massa-media van ze schept, met alle nare gevolgen van dien. Juist in dialoog (gesprek) gaan met elkaar is beter dan bepaalde mensen met een groot geheim laten leven. Volgens verschillende onderzoeken vallen procenten en soms tientallen procenten van de mannen op personen onder de zestien jaar. Zelf val ik naast onder de zestien ook op boven de zestien. Hoe afwijkend ik hierin dus ben weet ik niet. Ik denk dat ik vooral afwijk in het eerlijk proberen te zijn.

De wijkagent is op de hoogte van de flyer-actie van extreemrechts en keurt deze af. Hij raadt mij aan aangifte hiervan te doen.

Met vriendelijke groeten,
Marthijn Uittenbogaard
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."