photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Verdergaande partijdemocratie

(Ingekort Geplaatst in GroenLinks Magazine)

© 12 april 2003 Marthijn Uittenbogaard
Ik ben al jaren lid van GroenLinks, maar toch stemde ik er laatst weer op wegens gebrek aan beter. Zal ik zelf een linkse partij oprichten? Een belachelijke gedachte eigenlijk als je bedenkt dat we negen partijen in de Tweede Kamer hebben. Bijna iedereen kan wel een partij vinden waarmee hij of zij het in grote lijnen eens is. Helaas houdt hier je invloed meestal op. Je kunt de partij zelf bijna niet bijsturen. Stel je bent tegen het bombarderen van Afghanistan. Helaas blijkt de hele fractie voor. Degene waarbij het geweten begint te knagen wordt handig afgeserveerd… Toch heeft GL een achterban die echt niet 100% voor bombarderen is. Zo zijn er helaas vele voorbeelden te noemen. Mijn voorstel aan het bestuur en de leden is daarom als volgt: iedereen die lid is van GL kan zich verkiesbaar stellen voor de Kamerlijsten zonder dat hij of zij wordt voorgedragen door anderen et cetera. Iedereen mag kort in het ledenblad een stukje tekst zetten over zichzelf en haar of zijn belangrijkste plannen. De leden kiezen vervolgens in de eerste ronde schriftelijk een x-tal kandidaten. Uiteraard zitten bekenden zoals Halsema hier zeker tussen. In de volgende (eind)ronde ga je zo verder maar dan op het congres waar kandidaten kort spreekrecht hebben. Degene met de meeste stemmen komt op één. Daarna opnieuw stemmen voor nummer twee et cetera. Een kiescommissie screent en praat met iedereen die door de eerste ronde komt en doet daarvan verslag (op internet, in het ledenblad en op het congres). Verder doet zij niets. De leden stemmen op grond van al hun informatie. Zij letten op ervaring, overtuiging, verslag van de kiescommissie et cetera. Het resultaat zal zijn dat de politici zich nooit vervreemden van hun achterban. GroenLinks kan dan hopelijk weer staan voor openheid, eerlijkheid, liefde en lust. En het wordt weer leuk om lid te zijn.
Ten slotte nog een tip voor de redactie van het ledenblad. Breid de ingezonden brievenrubriek a.u.b. uit van één naar twee pagina's. Vaak staat daar het interessantste te lezen al zeg ik het zelf. Ook bedank ik bij deze Tom Pitstra voor zijn openheid in de ingezonden brief over de Afghanistan-bombardementen. [*]


[*] Hierin deed hij uit de doeken dat bijna de hele Tweede Kamerfractie van GroenLinks tegen deze bombardementen was maar ze toch steunden vanwege fractiediscipline van bovenaf.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."