photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Ex-voorzitter PNVD wordt gediscrimineerd door werkgever

© 6 november 2010 Marthijn Uittenbogaard
Ik, Marthijn Uittenbogaard, word vanwege mijn strijd voor humane zedenwetten gediscrimineerd door mijn werkgever. Zo is het mij recent verboden om in het verzorgingshuis waar ik werk op de afdelingen te komen. Dit terwijl ik daar al 8 jaar, zolang ik er werk, kom. Enkel in de backoffice, zoals zij dat noemen, mag ik nu nog maar werken. De backoffice is de keuken.

In 2006 heeft men mij gezegd mij te gaan ontslaan. Ik kon met een regeling vertrekken. Dit weigerde ik en uiteindelijk kon ik blijven. Nu, na een fusie en een reorganisatie begon de ellende opnieuw: men wilde van mij af. Eerst was ik zogenaamd 'boventallig' en werd er bij het UWV WERKbedrijf ontslag voor mij aangevraagd. Dit terwijl men wel een baan had voor een collega die in dezelfde leeftijdsgroep als mij zat maar minder lang werkzaam was voor de instelling. Dit klopte niet en men hield mij na vragen hieromtrent lange tijd aan het lijntje: het was allemaal ingewikkeld met percentages en zo. Dit terwijl de ontslagaanvraag liep. Pas nadat ze van het UWV moesten reageren op mijn bezwaar gestuurd aan het UWV kwam de aap uit de mouw: men wilde van mij af vanwege mijn externe activiteiten (tv-optreden Knevel en Van den Brink werd genoemd).

Privé wil ik gaan samenwonen met een jongen. Mijn voormalige huisgenoot vertrok recent naar elders (we zijn nog steeds goede vrienden). De jongen waarmee ik wil gaan samenwonen moest of zijn baan opzeggen of ik mijn baan daar een van ons twee moest verhuizen. Uiteindelijk heb ik, mede gezien mijn onzekere situatie, de knoop doorgehakt en besloten te gaan verhuizen. Misschien kon ik er nog een regeling uitslepen daar mijn werkgever mij oprotvoorstellen deed (ze wisten daar niet van mijn verhuisplannen). Hier heb ik uiteindelijk niet voor gekozen en heb op 25 oktober jl. zelf ontslag genomen (per 1 januari a.s.). Zo hou ik het recht te praten over mijn werksituatie. Wel loop ik geld mis (van werkgever en recht op WW).

Ook heeft mijn werkgever mij teruggezet in uren: van 26 uur naar 17,5 uur per week. De advocaat die ik in de arm had genomen, mr. Fleur Tromp, betwist deze gang van zaken. Mijn werkgever houdt de poot stijf wat betreft de 17,5 uur maar wil wel in het schikkingsvoorstel tegen het UWV melden dat ik voor 26 uur laatst in dienst was. Fraude lijkt mij dit.

Van mijn naaste collega's hoor ik ook enkel dat ze het onzin vinden dat ik ineens niet meer op de afdelingen mag komen.

Ik wil graag de mening peilen van anti-discriminatiebureau's, opiniemakers et cetera. Voor meer informatie verwijs ik u naar een deel van de correspondentie tussen werkgever en ondergetekende. Een openbaar debat aangaande discriminatie van mensen met een mening die taboe is lijkt mij geen overbodige luxe. Gaarne uw reactie.

Brief 1: Open brief aan mijn werkgever
Brief 2: Brief van 4 oktober 2010 aan mijn werkgever
Brief 3: Ontslagbrief
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."