photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Praatprogramma's

(ThePostOnline; Geplaatst)

© 3 april 2013 Marthijn Uittenbogaard
Het Hof te Leeuwarden besloot gisteren dat de Vereniging Martijn - waar ik jarenlang bestuurslid van was - toch niet verboden mag worden. Hier ben ik enorm blij mee want de angst om vervolgd te worden voor het uiten van mijn mening, het citeren van andermans mening of het ontmoeten van vrienden zou anders bijna strafbaar zijn geworden. 'Verheerlijking van', 'criminele organisatie', et cetera. Ik vind de vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk. Ook wanneer anderen meningen verkondigen die niet de mijne zijn verdedig ik deze.

Wanneer ik aan een nieuwe site werk en een journalist, bezig met een sensatieartikeltje, vraagt politici van de vier grootste partijen om hun reactie dan luidt deze: "We gaat ervan uit dat de politie een onderzoek instelt naar de website zodra die operationeel is." Zou ik zeggen dat ik Skyrim, een computergame, nog moet uitspelen dan zal de reactie van de politici ongeveer luiden: "We gaan ervan uit dat Justitie een onderzoek instelt of dit wel mag."

Minderheidsstandpunten komen nauwelijks aan bod

In praatprogramma's komen vaak politici aan bod die reageren op iets actueels. Het loont dus om te tweeten over elk onderwerp in het nieuws. Doorgaans hebben deze politici weinig te melden, behalve het verkondigen van stellingen en meningen die de meerderheid van het volk ook onderschrijft. Vooroordeel-bevestigend dus. Iedereen die een minderheidsstandpunt verkondigt heeft nadeel van de huidige manier van journalistiek bedrijven.

Blablabla van Kamerleden

De SP kwam een paar jaar terug met een rapport over het gevangeniswezen. Je zou een van de opstellers van dat rapport vandaag kunnen uitnodigen om daar eens wat uitgebreider over te praten. Dit is slechts één voorbeeld maar er zijn zat rapporten, zat mensen die interessante meningen hebben verkondigd. Het aantal tafelgasten dat je kunt vragen is eindeloos. Het levert interessantere televisie op dan een gemiddeld Tweede Kamerlid in verkiezingstijd. 'Ja schooluitval heeft onze aandacht.' 'De zorg heeft onze zorg.' 'We willen dit en dat optimaliseren.' Blablabla en doorgaans niets inhoudelijks te melden.

Bij de SGP ligt dat anders

De SGP voert politiek naar mijn hart. Ze reageert wel op zaken, alleen pas na weken. Ze verdiept zich eerst in de materie. Hiermee verspelen ze de kans om vaak te worden uitgenodigd op televisie. Ze zijn te laat. De laatste jaren mogen ze trouwens op televisie verschijnen daar God van mening veranderd schijnt te zijn. Dat kan natuurlijk.

Inhoudelijk ben ik het niet eens met de SGP. Wanneer ze 76 zetels of meer zouden halen bij de Tweede Kamerverkiezingen is de kans groot dat ik ze op den duur zal gaan haten. Hun politiek in de praktijk leidt volgens mij tot een hoop onnodig leed. Toch kunnen andere partijen veel leren van hun 'manier van politiek bedrijven'. Kennis, ook van langer dan een jaar geleden is in die kringen aanwezig. Iets waar je bij andere partijen wel eens een ander idee van krijgt.

Schandalige rechterlijke uitspraak

De SGP moet verplicht vrouwen toelaten op haar kandidatenlijsten bij verkiezingen. Ik vind dit een schandalige rechterlijke uitspraak die tegen onze grondrechten ingaat. Wanneer een overheidsinstantie een vrouw een uitkering weigert maar een man in dezelfde situatie er wel een geeft is dit discriminatie door de overheid. Dit mag niet. En terecht. Maar een niet-overheidsorganisatie mag zelf beslissen welke regels zij wenst te hanteren voor haar leden. Niemand is verplicht lid te worden van de SGP, sympathisant te zijn, of er op te stemmen.

Negatieve energie zoekt altijd uitlaatklep

Nu de SGP vrouwen moet toelaten op haar verkiezingslijsten denkt u misschien dat dit winst is. Echter, de negatieve energie van degenen die je boos gemaakt hebt blijft - zeker in de kringen die het verleden niet snel vergeten - hangen. Deze terechte boosheid is niet weg en gaat een uitlaatklep vinden, ooit. Het is beter mensen te overtuigen van je gelijk in plaats van met een pistool gericht op iemands hoofd te zeggen: 'En nu vind je zus en zo'.

In de jaren 1950 sprak alles en iedereen negatief over homoseksuelen. Nu is het bijna strafbaar om dit nog te doen wegens het zogenaamde discriminatie-artikel. Ook hier kies ik voor het willen weten wat mensen denken en voor het vrije debat.

Ik neem het in deze zaken graag op voor de SGP. Zij op haar beurt is al jaren voor een verbod op de Vereniging Martijn. Hierover is zij naar mijn weten nooit uitgenodigd in een praatprogramma.

Geplaatst op ThePostOnline als 'Partijen kunnen leren van de SGP - En praatprogramma's ook'
http://cult.thepostonline.nl/column/praatprogramma/
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."