photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Waarom informeert de burgemeester van Amersfoort de buurt?

(The Post Online, Geplaatst)

© 23 juni 2014 Marthijn Uittenbogaard
In de media verscheen onlangs het bericht dat Sytze van der V. boven een kinderdagverblijf woont. De kop van de meeste artikelen is echter niet de kern van de zaak: overal heb je scholen en kinderdagverblijven. Bovendien valt Sytze niet op peuters.
Waar het wel om gaat is dat Nederland duizenden zedendelinquenten heeft. Gemiddeld komen er daar drie per dag bij, als je bezitters van kinderporno ook meetelt. Al deze mensen keren uiteindelijk terug naar een woning, vaak hun oude woning. Dit gebeurt veelal anoniem, de buurt weet van niks. Dus wonen ook deze mensen wonen nogal eens in de buurt van een kinderdagverblijf. Niet expres gekozen maar omdat je die nu eenmaal overal hebt.

Maar waarom informeert de burgemeester van Amersfoort de buurt? Omdat hij hoopt op geweld tegen Sytze waardoor hij alsnog het hazenpad kiest? De burgemeester kan natuurlijk ook gewoon een knokploeg inzetten: twee agenten die hem bont en blauw slaan en eisen dat hij weggaat.

Dit neigt naar fascisme.

Demonstraties voor mijn deur

Zelf woonde ik al een half jaar in Hengelo voordat bekend werd dat ik naar die gemeente was verhuisd. Hoe ging het in zijn werk dat men wist dat ik was verhuisd naar Hengelo? De gemeente had, denk ik, in het begin niets door. Na een half jaar kreeg ik ineens twee agenten op bezoek. Ze wisten dat ik was verhuisd en wilden een praatje maken. Een van de twee was van de zedenpolitie dus ik vroeg wat de zedenpolitie hier deed. Telefonisch had alleen de wijkagent gezegd langs te willen komen. Ik zat er echt niet op te wachten dat zedentuig mijn huis binnenkwam.

Ik zou met mijn partner en twee kinderen gaan zwemmen, die afspraak stond al. Iets wat ik eerder deed zonder problemen, ik zwom bovendien wel vaker. Maar in dit geval, dus vlak nadat ik de politie op bezoek had gekregen, kwam de badmeester direct op me af en vroeg: "U bent Marthijn?"
Ik bevestigde dat en hij ging weer weg. De dag daarna stond in de krant dat ik was verhuisd en weer iets later moest de buurt door de burgemeester worden ingelicht. Een 1-2'tje noemt men dat in de voetbalwereld. De badmeester was naar alle waarschijnlijkheid ingelicht over mijn komst.

Ook ik kreeg toen een demonstratie voor mijn deur en de gemeente kon die zogenaamd niet verbieden. Een demonstratie voor het huis van een burgemeester of de baas van Philips zal men echter niet toestaan lijkt mij. Demonstranten moeten dan uitwijken naar neutraal terrein. Het was de gemeente die de boel bewust ophitste. Allen tegen één: want de hele buurt werd uitgenodigd door de gemeente voor twee buurtbijeenkomsten maar wij, ik en mijn partner, mochten daar niet bij zijn.

Hoe meer instanties met inlicht, hoe eerder het adres uitlekt.

Om op Sytzes zaak terug te komen: de gemeente lichtte meteen het Leger Des Heils in omdat hij zogenaamd sociale contacten te kort kwam. De ware reden is dat hoe meer instellingen men inlicht, hoe eerder het uitlekt waar hij woont. (Op een andere locatie werd de huisbaas van Sytze ingelicht - terwijl de rechter dat nadrukkelijk had verboden - en moest hij daarna vertrekken.) Uiteindelijk greep men de publicatie op zijn blog aan als excuus om de buurt in te lichten.

Wanneer een burger een zedendelinquent out en diens verblijfplaats bekend maakt dan mag dit niet. We lichten in Nederland de buurt niet in. Maar waarom mogen burgemeesters dit dan wel? In de VS heeft het inlichten van de buurt geen enkel effect op recidive, wel zijn er al zat mensen gedood en mishandeld hierdoor. Soms ook mensen die als 18-jarige seks hadden met een 15-jarige, met wederzijdse toestemming. En vervolgens worden doodgeschoten.

Ik noem het indirecte moord door politici, opgehitst door 'journalisten' van de massamedia, het moderne fascisme.

Update:

Pas later heb ik van Sytze van der V. vernomen - eerder had hij hierover mij niets verteld (ik sta via internet regelmatig met hem in contact) - dat hij een journalist van Novum in vertrouwen zijn woonplaats genoemd had. Van der V. vertelde aan mij: "Nee, heb een vertrouwelijk gesprek met Novum gehad, wilden ook met burgemeester praten, dat wilde ik niet en dus was de afspraak dat ze helemaal niets zouden doen met brief burgemeester. Belden toch met gemeente, waarna burgemeester die al eerder dreigde met bekendmaken, 'de weg vrij' vond om alles rond te toeteren."
De burgemeester heeft vervolgens de woonplaats bekend gemaakt. Of Novum dit gedaan zou hebben als de burgemeester dit niet had gedaan is volgens Sytze "nooit meer te bewijzen omdat burgemeester het al eerder deed dan Novum".
Ik ben geen journalist die hoor en wederhoor heeft gepleegd bij de burgemeester. Had ik deze informatie eerder geweten dan was ik misschien wat minder fel in mijn bewoording geweest.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."