photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Erken Koerdistan officieel als land

(The Post Online, Niet Geplaatst)

© 7 oktober 2014 Marthijn Uittenbogaard
Toen ik nog in Leiden woonde werd ik in een kapperszaak aan de Breestraat een keer geknipt door een leuke jongen. Hij was van Koerdische afkomst. Uit het Iraakse deel. Een moderne jongen, zou een NOS-correspondent kunnen opmerken. Aan hem moest ik denken toen Koerden onlangs ons parlement bestormden omdat ze wanhopig zijn over hoe hun volksgenoten onder de voet dreigen te worden gelopen in het Midden-Oosten.

Ik was zeer tegen de oorlog in Irak. Dat je een land bevrijdt - Koeweit - oké, maar de tweede Irak-oorlog was gedoemd te mislukken. De reden was in de eerste plaats al een leugen, niet massavernietigingswapens maar olie was de reden. Oftewel een oorlog gebaseerd op financieel eigenbelang die talloze dodelijke slachtoffers heeft voortgebracht! Nee, daar maak je in Irak geen vrienden mee. Altijd wanneer het volk niet in grote getale een bevrijdingsactie ondersteunt dan is zo'n 'bevrijdingsactie' gedoemd te mislukken. Nederlanders verwelkomden massaal de geallieerde bevrijders tijdens WOII. Irakezen zijn doorgaans niet gecharmeerd van Amerikanen en andere Westerlingen. Hetzelfde gaat op voor Afghanistan.

Bij de Koerden ligt het anders. Zij wonen verspreid over diverse landen maar wel in een aaneensluitend gebied. Uiteraard wonen er in dat gebied ook andere bevolkingsgroepen. De Koerden worden al tijden onderdrukt en het is logisch dat ze een eigen bestuur wensen. De meesten zouden het verwelkomen als het Westen ze hierin te hulp zou komen.

Wat moet het Westen doen. We moeten Koerdistan als land erkennen. En wel het Iraakse als het Syrische deel. We moeten tevens de Koerden wapens leveren en actief op de grond dat grondgebied beschermen (zolang ze deze bescherming zelf wensen). We geven de politiek leiders van het land een A4-tje met daarop de belangrijkste mensenrechten genoteerd: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, ook voor Christenen en Joden uiteraard, scheiding van kerk (dan wel moskee) en staat, geen vervolging van homoseksuelen, geen achtergestelde bevolkingsgroepen, vrije verkiezingen (meerpartijenstelsel), een onafhankelijke rechtspraak en zo nog enkele belangrijke grondrechten waaronder de vrijheid van vereniging. Dit past op 1 A4'tje. Zou je een boekwerk overhandigen en officieel laten ondertekenen dan creëer je afhankelijkheid. 'Jullie houden je niet aan regel 18, lid 6B.' Nee, wanneer het volk blij is met Westerse steun voor een onafhankelijk land dan is de kans veel groter dat men de vrijheden overneemt inclusief enkele moeilijk liggende. Afdwingen werkt averechts. Het A4'tje hoeft dan ook niet ondertekent te worden. Vraag hen ook om een A4'tje, wie weet hebben ook zij nog goede ideeën voor ons.

Syrië heeft al tijden een dictator. De grenzen zijn door Westerlingen getrokken. Voor Irak gold tot voor kort hetzelfde. Iran zal ooit moderniseren. Er is een onderstroom intellectuelen in de grote steden aldaar. Na decennia zou het Koerdische deel van Iran zich democratisch kunnen afscheiden van Iran en zich aansluiten bij de rest van Koerdistan. Dit is op korte termijn ondenkbaar, maar op de langere termijn niet. Het Turkse deel van Koerdistan zou misschien ooit een deel autonomie kunnen verkrijgen. Ook dit is op korte termijn ondenkbaar. De Turken voelen daar niets voor.

En dan nu de uitvoering. De VN zal niet snel akkoord geven. Je mengt je in een onafhankelijke staat. Ook heeft de VN een paar landen met vetorecht. China en Rusland hebben beiden volkeren op hun grondgebied die ook wel onafhankelijk willen worden en dus stemmen zij tegen. De VS lapte de VN-regels aan haar laars toen zij Irak binnenviel. Is het VN-systeem, met enkele grootmachten met vetorecht, het enige juiste systeem? Hervormingen blijven daar uit want landen met macht geven die niet gratis weg. Ik zeg: erken Koerdistan en nodig ze desnoods uit om Navo-lid te worden. De uitvoering kan zelfs zonder de VS. Japan, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en eventueel met Groot-Brittannië erbij kunnen het samen ook. (Een EU-leger - samenwerkend met de VS maar geen puppet ervan!- zou trouwens handig zijn.)

De van Koerdische afkomst zijnde parlementsbestormers in Den Haag en in Brussel mogen we niet in de kou laten staan. Niet nog meer decennia wegkijken. Nu is de kans.

Decennia later zullen na de polytheïstische religies ook de monotheïstische religies aan invloed verliezen en als vanzelf zullen landsgrenzen dan minder belangrijk worden. Tot die tijd mogen we de Koerden niet uitleveren aan geloofsfanaten.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."