photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Janmaat en de 'Pedopartij'

(Frontaal Naakt, Geplaatst)

© 9 oktober 2015 Marthijn Uittenbogaard
Zojuist heb ik het boek van Joost Niemöller over Hans Janmaat besteld. Meindert Fennema, die een groot Janmaat-archief beheert, heeft het voorwoord in het boek verzorgd. Hiermee is Fennema al bijna extreemrechts geworden, althans volgens sommigen.

Zelf voel ik mij verwant met wijlen Hans Janmaat. Niet wat diens standpunten betreft, maar wel hoe hij werd behandeld door de massamedia en hoe hij daaropvolgend in het dagelijkse leven meer en meer een geïsoleerde paria werd. Zo was Janmaat bij een schoolreünie bijvoorbeeld niet welkom, zag ik ooit toen ik een waslijst aan rechtszaken zag op een internetsite waarbij hij het hoofdonderwerp was.

Journalistieke macht

Toen ik nog op school zat, dacht ik: zijn de leden van de Centrum Democraten (CD) nu aanhanger van het gedachtegoed van Adolf Hitler of niet? Hier achterkomen was haast onmogelijk. Heel soms zag je een televisie-item over de CD, maar veel duidelijkheid gaf dat nooit. Je moest het doen met de filmpjes - Zendtijd voor Politieke Partijen - waar de CD recht op had.

Filmpjes met eenzijdig gekanker op immigranten, overigens. Een fijne partij was het niet. Toch dacht ik toen altijd al dat het zeer verkeerd was om deze partij te isoleren. Ik wist dat op den duur de aanhang zo groot zou zijn dat een nieuwe partij op zou komen die veel meer zetels zou halen. Dat het op zo'n moment amper te doen zou zijn om deze partij nog te remmen. Dat dan vanzelf ook veel aanhang zou zitten bij de journalistieke macht, de universitaire macht et cetera. Waaronder zeer veel meelopers!

Ook was ik zeer tegen het verbod van de Centrumpartij (CP'86). Degenen die deze partijen monddood maakten, zijn in mijn ogen verantwoordelijk voor het huidige klimaat, waarin de PVV een zeer grote partij is en de VVD geworden is tot PVV-light (of schrap dat 'light' eigenlijk ook maar). Pim Fortuyn mocht ik overigens wel, alleen diens achterban bestond grotendeels uit extreemrechtse fascisten die nu naar de PVV zijn gegaan.

Pedoseksualiteit

Hannah Arendt, een filosoof, vond dat je groepen van mensen (met een bepaalde mening bijvoorbeeld) nooit moest uitsluiten van het debat. In de praktijk volgt geen enkel massamedium haar ideologie! Toen niet, en nu ook niet.

Ook ik maak mee hoe het debat over pedoseksualiteit en kinderseksualiteit vooral niet gevoerd mag worden. Hoe men nooit wetenschappelijk onderzoek in het debat betrekt. Hoe men geweld naar andersdenkenden goedkeurt. Hoe makkelijk mensen de grondwetten willen afschaffen: partijen - en dus de democratie - willen verbieden, verenigingen willen verbieden, vrijheid van onderwijs willen afschaffen.

Toen N. de Jonge van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit ('pedopartij' genoemd door de massamedia) bleek te studeren aan een universiteit, besloot onderwijsminister Plasterk meteen met een nieuwe wet te komen om dit tegen te gaan. Pedofielenvereniging Martijn werd verboden omdat zij 'tips tot misbruik gaf', aldus het objectieve NOS-Journaal. Ouders van een misbruikt kind hadden een rechtszaak tegen ons gewonnen.

Positieve ervaringen

In werkelijkheid waren de ouders niet eens partij en is het woord 'tips' niet gevallen tijdens de rechtszaak. Martijn werd verboden - volgens het civielrecht - omdat zij op haar website aandacht besteedde aan hoe politici en vele anderen vroeger over pedoseksualiteit dachten, omdat zij onderzoeksgegevens publiceerde over percentages en voorwaarden van wel en geen schade. En aandacht had voor positieve ervaringen als tegenhanger van het eenzijdige beeld in de media. Plus de hysterische en onmenselijke situatie in een land als de VS.

Dit geheel werd door rechters uitgelegd als 'verheerlijking van'. En Martijn zou tegen de 'seksuele integriteit van het kind' zijn. Wanneer een 15-jarige vrijwillig seks heeft met een 20-jarige en een rechter verbiedt zo'n relatie dan denk ik: wie is hier nu tegen de seksuele integriteit van kinderen? Meindert Fennema, overigens, was een van de weinigen die zich uitsprak tegen een verbod van Martijn.

Homo's en Joden

Elk onderwerp dat je als taboe bestempelt, loopt vroeg of laat volledig uit de hand. Wanneer je opmerkt dat homo’s en Joden in sommige wijken niet meer over straat durven, ben je Adolf Hitler. Wanneer je pedoseksualiteit nuanceert ben je Marc Dutroux. Door de jarenlange censuur geef je idioten ook enkele zinnige argumenten omdat onnodig bepaalde zaken uit de hand liepen, vanwege dat taboe. Het wrange is: juist door de censuur introduceer je het fascisme.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."