photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Er wordt in Nederland te hard gestraft

(Volkskrant & ThePostOnline, Niet Geplaatst)

© 19 januari 2016 Marthijn Uittenbogaard
Vandaag las ik op NOS.nl dat de strafmaat al een tijdje met 1/3de verhoogd kan worden wanneer iemand terecht staat voor meerdere wetsovertredingen. En ook dat er wetgeving in de pijpleiding zit om de 1/3de op te schroeven naar de helft. Een paar jaar terug is de automatische 1/3de vervroegde vrijlating al komen te vervallen wanneer ik meen men naast celstraf ook een voorwaardelijk deel krijgt opgelegd. Ik kan me een peiling herinneren van een paar jaar geleden in een of ander populair tijdschrift - Elsevier, Panorama of Nieuwe Revu; eentje van deze drie meen ik - waaruit bleek dat bijna niemand vindt dat er lichter moet worden gestraft maar bijna iedereen was voor zwaardere straffen. Het wordt bijna mijn 'hobby' om dwars te liggen: ik ben in het algemeen voor lichtere straffen. Het strafrechtsysteem moet nodig worden hervormd.

De Verenigde Staten is misschien wel het meest democratische land ter wereld. Men kiest daar behalve de president en het parlement ook rechters, politieleiders et cetera. Ook kennen ze referenda waarbij het volk over een bepaalde zaak mag beslissen. Deze 'democratie' leidt tot een gigantische politiestaat waar minderheden en afwijkenden meer en meer in de verdrukking komen. Naast een politieke correctheid in de massamedia van heb ik jou daar. Rechters hebben eerder baat bij veroordelingen als dit hen helpt herkozen te worden. Als een ex-gevangene opnieuw een misdaad pleegt komt dit op het bordje van de politici en daarom worden gevangenisstraffen uitgedeeld van decennia voor wissewasjes. Tweehonderd jaar celstraf voor 20 kinderpornoplaatjes bekeken te hebben op je pc bijvoorbeeld. Maar ook velen die nimmer vrijkomen bij ernstigere zaken zoals verkrachting, moord et cetera. De gevangenissen zelf zijn vaak inhumaan. Mensen voor straf tig jaren opsluiten als vee. (Niet dat we vee zo dienen te behandelen.)

Willen we de situatie zoals deze is in de VS? Zo niet dan moeten we eens het volk ongelijk geven omdat zij als rupsje nooitgenoeg niet tevreden te stellen is. Ze wil juist leiders die soms tegen hen in gaan. Dat geeft het volk rust. Dan weet het dat er mensen aan het roer staan die principes hebben. Die over hen waken. In plaats van - vaak nog hypocriete - jaknikkers.

Wat er nodig is, is het volgende:
- Aan straffen doen we niet meer. Dat laten we over aan God voor wie daar in gelooft. We sluiten mensen enkel desnoods op om de samenleving te beschermen. Dit - kans op detentie - werkt preventief als afschrikmiddel en achteraf wanneer er een misdaad gepleegd is.
- De gevangenissen maken we veel humaner. Bijvoorbeeld een eiland waar men niet af kan maar waar men heel huiselijk met elkaar - met begeleiding - kan samenleven.
- Men schaft de tbs af. Sowieso kwakzalverij. Daarvoor in de plaats biedt men vrijwillige begeleiding aan. Tijdens en eventueel na detentie. Werkt veel beter.
- Men werkt veel vaker bij echt gevaarlijke geweldplegers met zendertjes bij vrijlating. Of met zones waar men al mag verblijven. Denk aan huisarrest.
- Drugswetten kunnen worden afgeschaft.
- Zedenwetten ook. Verkrachting en aanranding kunnen bij geweld in de wettekst worden toegevoegd. De nu genaamde zedenwetten gaan gebaseerd worden op het principe van schadelijkheid en niet die van de zeden. Een benaming als 'ontucht' verdwijnt uiteraard ook uit de wetteksten.
- Maak op scholen de vakken Omgangskunde en Zelfstandig Leren Nadenken net zo belangrijk als de vakken Rekenen en Schrijven. Veel misdaad komt voort uit een slechte liefdeloze en intellectueel armoedige opvoeding.

O ja, en nog een goed 2016 toegewenst aan allen en in het bijzonder aan alle gedetineerden wereldwijd.
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."