photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

Het definitieve einde van Vereniging Martijn?

(DeJaap; Geplaatst)

© 21 augustus 2012 Marthijn Uittenbogaard
Een van de belangrijkste pijlers van een democratische rechtstaat is de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Toch besloot de rechtbank van Assen op 27 juni jongstleden dat Vereniging Martijn moest worden ontbonden. De rechters die hiervoor verantwoordelijk zijn heten: H. Wolthuis, B.R. Tromp en F. Brekelmans.

Een rechter mag een discussie niet de nek omdraaien
De argumenten die zij aandroegen [1] voor het verbod betreft niet het feit dat er ex-bestuurders zijn die de wet hebben overtreden: veroordeelden mogen zich ook verenigen. Nee, het betreft het feit dat je niet mag streven naar wetsverandering op het punt van pedoseksualiteit. De rechters hebben namelijk bepaald dat dit streven de openbare orde schaadt. Zij verklaren: ‘een kind heeft in het algemeen niet het vermogen zich terug te trekken uit een contact met een volwassene die seksuele wensen openbaart’. Zij zegt eigenlijk: de aarde is plat; mensen die anders beweren zijn een gevaar voor de openbare orde, want schepen gaan dan misschien verder de zeeën op waardoor ze van de aarde afvallen. Een rechter mag een discussie niet de nek omdraaien menend dat zij alwetend is.

De Vereniging Martijn beweerde al jaren, sinds haar oprichting, dat je schadelijke en niet schadelijke seksuele contacten hebt tussen meer- en minderjarigen. Dit onderbouwde zij met wetenschappelijke feiten. Lees ook het artikel van Erik van Ree [2] van de Universiteit van Amsterdam die hetzelfde beweert en dit dus ook onderbouwt met verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek. Aangezien schade ook indirect kan zijn door hysterische ouders, politieverhoor, stigmatisering, geheimhouding, taboe, adviseerde Martijn al sinds 1998 toen ik in het bestuur kwam om je te onthouden van pedoseksuele contacten in de huidige maatschappij.

Website weg, bankrekeningen en postbus opgeheven
De Vereniging Martijn bestaat nu niet meer daar de ontbinding per direct, dus voor een hoger beroep, moest plaatsvinden. Dit houdt onder andere in dat de url martijn.org waarschijnlijk wordt verkocht (er is al meer dan 1000 euro voor geboden door iemand). Naast de website is Martijn, mocht zij het hoger beroep winnen, toch haar postbus kwijt en haar twee bankrekeningen. Alles is opgeheven.

Politici bevorderen het fascisme uit electorale overwegingen
De nazi’s verboden in 1933 de Duitse homobeweging: het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee. Het was een van de eerste wapenfeiten van Adolf Hitler nadat hij aan de macht was gekomen. Iets voor de opheffing demonstreerden fascisten voor het gebouw waar het Komitee gehuisvest was. Dit doet mij denken aan de demonstratie voor mijn huis van vorig jaar. Veel huidige politici waren ook voor een verbod op Martijn. De huidige minister Ivo Opstelten (VVD) zei dit zelfs terwijl de rechtszaak nog moest plaatsvinden. De VVD en alle andere partijen geven elke keer het boze deel van het volk gelijk. Deze boze mensen vinden elkaar vooral in het hebben van zondebokken om hun eigen frustraties en mislukkingen op af te reageren. Politici bevorderen het fascisme uit electorale overwegingen. En dan heb je nog de houding van de andere kant uitkijkers. Deze houding zie je bij de meeste opiniemakers, bij het COC, bij Amnesty International, et cetera.

Op de site van Martijn stonden duizenden citaten. Die citaten gaven niet altijd de mening weer van Martijn. Anders zou de vereniging compleet schizofreen zijn geweest als dit wel zo was. Ook voor de gepubliceerde artikelen door de jaren heen in ons toenmalige tijdschrift geldt hetzelfde: niet altijd de mening van de vereniging. Dit geldt ook voor kranten wanneer zij een opiniestuk plaatsen. Toch vond de rechter dat die teksten voor onze rekening kwamen. Niet dat dit überhaupt zou moeten uitmaken want het betreft opinies maar het geeft al wel aan hoe onzorgvuldig de rechters te werk zijn gegaan.

Komrij, Reve en Nabokov
Je mag dus niet meer pleiten voor wetsverandering wat de leeftijden in de zedenwetten betreft of je mag niet aankomen met citaten aangaande wetenschappelijk onderzoek. Toch klopt dit niet want de eerder genoemde Erik van Ree mag dit blijkbaar wel. Openbaar aanklager Miranda de Meijer zei tijdens de inhoudelijke zitting dat de bestuursleden privé zich wel mogen uiten maar niet als vereniging zijnde. Begrijpt u het nog? Ik ben bang dat als we het hoger beroep verliezen we daarna als privé-personen gaan worden aangepakt. Ik ben namelijk niet van plan om al mijn arbeid in die duizenden citaten, waaronder veel unieke citaten die nergens online staan, bijvoorbeeld citaten van de onlangs overleden schrijver Gerrit Komrij [3], als verloren beschouwt te laten. Die gaan hoe dan ook weer terug online. Kan ik dan arrestatie verwachten en een jaar celstraf? Maar waarom mogen al die geciteerden zich wel uiten? Het antwoord is huiveringwekkend maar wel simpel: er zijn in Nederland nieuwe ‘Joden’ gecreëerd. Het zijn is gecriminaliseerd. Mensen die toegeven pedofiele gevoelens te hebben mogen geen pedagogiek studeren, zij mogen niet pleiten voor wetsverandering waar anderen dit wel mogen, zij worden verplicht tot therapie en zoniet dan wordt hun uitkering stopgezet. Enkel voor het pedofiel zijn. Wat geen wetsovertreding inhoudt. Erotische teksten publiceren schijnt volgens deze rechters ook niet te mogen, waarvan er overigens maar enkelen online stonden en de meest vergaande ging veel minder ver dan boeken van Gerard Reve. Boeken van Reve en Nabokov (Lolita) mogen wel. Pedo’s mogen geen foto’s van koningshuiskinderen online plaatsen terwijl anderen dit wel mogen.

De pedofiel is de nieuwe jood
Eerder werd Martijn veroordeeld vanwege foto’s van een kind van onze kroonprins en zijn vrouw, die een forummember online had gezet [4]. Deze persoon, wiens naam bekend was (Michel Hoff), stond niet terecht. Hij als koningshuisfan had gelinkt naar foto’s die copyright-vrij waren. Niet eens uit seksuele motieven daar hij enkel op jongens viel (hij is inmiddels aan kanker overleden). Toch werd Martijn veroordeeld omdat ze dit maar had moeten voorkomen! De rechter oordeelde dat in dit specifieke geval de beheerders van het forum wel aansprakelijk zijn terwijl in soortgelijke gevallen, niet pedo-gerelateerd, dit niet zo is. Het pedofiel zijn wordt dus steeds meer het Jood zijn anno jaren 1930/1940.

En hoe word je beveiligd [5] als je als pedofiel te boek staat? Niet of nauwelijks. Terwijl opiniemakers of wie dan ook wel betere bescherming van de overheid zouden krijgen. Nee, de overheid zet nu enkel aan tot haat: ze staat een demonstratie toe voor iemands woonhuis. Als ik met boze mensen naar het huis van de burgemeester van mijn woonplaats zou trekken, op de ramen ga bonken terwijl we in zijn tuin staan, dan zou men dit nooit tolereren. Maar de burgemeester is dan ook van een partij (CDA) die gezellig Mauro’s uitzet en homo’s discrimineert (weigerambtenaren). En dit laatste (homodiscriminatie) al sinds jaar en dag. En de overheid is voor een verbod op Martijn. De zogenaamd liberale VVD heeft als pijler de vrijheid van vereniging in haar aderen: niet dus. Het is onder Mark Rutte een semi-fascistische partij die anti-privacy is, anti-mensenrechten en enkel als doel heeft: stemmen winnen, ook al geeft zij daarmee haar liberale principes op.

Fascisme
In een gezond land wordt discussie juist gestimuleerd in plaats van tegengegaan. Dat voorkomt veel onnodig leed. Als laatste voor degenen die menen dat je het woord fascisme niet gebruiken moet. Een paar generaties geleden waren er talloze fascisten. Hoe zou het kunnen dat dit fascisme niet meer menselijk zou zijn na zo’n korte tijd? Men verwacht dan wel erg veel van de evolutie.


links
- [1] Uitspraak rechtbank Assen, 2012; http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW9477
- [2] 'Kinderporno, Pedofilie en de Tijdgeest' door Erik van Ree; De Helling, zomer 2008; http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/KPPFH.doc [= https://marthijn.nl/doc/KPPFH.doc]
- [3] Enkele citaten van Gerrit Komrij, 1982-2008; http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/Citaten_Gerrit_Komrij.html [= https://marthijn.nl/misc/Citaten_Gerrit_Komrij.html]
- [4] Zaak foto's op toenmalige forum Martijn, 2007; http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB6926
- [5] Bedreigingen aan mijn adres (vanaf 2011); http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/Bedreigingen.html [= https://marthijn.nl/misc/Bedreigingen.html]
- Boek 'De Rede in het Nauw' door Marthijn Uittenbogaard & Norbert de Jonge, 2009; http://www.pnvd.nl/boek.html
- 'Proces tegen Martijn: Een Politiek Proces?'; Eerder geschreven tekst van mij over deze rechtszaak, 2012; http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/Het_Proces.doc [= https://marthijn.nl/doc/Het_Proces.doc]
- Pleitnota advocaat Martijn rechtszaak Assen, 2012; http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ca/Pleitnota_rb_Assen.doc [= https://marthijn.nl/doc/Pleitnota_rb_Assen.doc]
Staat er onverhoopt een typ-/spel-/taal- of feitelijke fout in bovenstaande tekst?
Of wilt u reageren op de tekst? Dan hoop ik dat u contact opneemt.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."