photo: Marthijn Uittenbogaard
News Biography Publications Links Contact search

De rede in het nauw

PDF downloadEPUB download flag: English De rede in het nauw is a 111 page Dutch non-fiction book that I published on September 30, 2009.
Its ISBNs are 978-90-9024695-6 and 978-90-827930-0-0, and its back cover text can be found below. Available as PDF (6.5 MB), EPUB (431 K) and HTML.
flag: Dutch De rede in het nauw is een non-fictie boek van 111 pagina's dat ik publiceerde op 30 september 2009.
De ISBN's zijn 978-90-9024695-6 en 978-90-827930-0-0, en de achterflap tekst is hieronder te vinden. Beschikbaar als PDF (6,5 MB), EPUB (431 K) en HTML.
flag: English Norbert de Jonge (1978) and Marthijn Uittenbogaard (1972), both board member of the Party for Neighborly Love, Freedom & Diversity, are concerned. In this book they assert that the principle of separation of powers is in danger in the Netherlands, and that the largest power blocks are responsible for the breakdown of the state of rights1 and the rise of majority terror. For instance, political parties are being led by the delusion of the day, the constitution is regularly being flatly ignored, and judges are sometimes biased. Also, the mass media are owned by a few who consciously maintain taboos, and who are not averse to manipulating citizens when requested to do so by their comrades in politics and business. The research climate deteriorates because universities are slowly becoming politically correct jobs factories, and the Netherlands seems an emerging police state in which all privacy is rapidly disappearing. The authors go beyond listing facts; their goal is to convince the reader that the cause of the problems is that people are insufficiently taught to think critically2 and judge competently. They urge the reader to be resistant and to support their fight for more humanity and freedom. flag: Dutch Norbert de Jonge (1978) en Marthijn Uittenbogaard (1972), beiden bestuurslid van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, maken zich zorgen. In dit boek betogen zij dat het principe van de scheiding der machten in Nederland in gevaar is en dat de grootste machtsblokken verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de rechtsstaat en de toename van meerderheidsterreur. Zo laten politieke partijen zich leiden door de waan van de dag, de grondwet wordt regelmatig glashard genegeerd en rechters zijn soms vooringenomen. Ook zijn de massamedia in het bezit van enkelen die bewust taboes in stand houden en die niet vies zijn van het manipuleren van burgers als hun kameraden binnen de politiek en het bedrijfsleven daarom vragen. Het onderzoeksklimaat verslechtert doordat universiteiten langzaam verworden tot politiek correcte banenfabrieken en Nederland lijkt een politiestaat in wording waarbinnen alle privacy in een rap tempo verdwijnt. De auteurs gaan verder dan het opsommen van feiten; ze zijn eropuit de lezer ervan te overtuigen dat aan de problemen ten grondslag ligt dat mensen onvoldoende geleerd krijgen om kritisch te denken en bekwaam te oordelen. Ze roepen de lezer op om tegengas te geven en om hun strijd voor meer humaniteit en vrijheid te steunen.
"Wees eerlijk en laat zien wie je bent."
"Kinderen moeten veel meer zeggenschap krijgen."
"Alle zedenwetten moeten weg."
"Pedohaat heeft niets met seks te maken."
"We gaan verkeerd met seksualiteit om."
"Hoe zinniger wat je zegt, hoe bozer men wordt."
"Zonder pedofilie zou de wereld veel armer zijn."